Erişkin Acil
28 Mayıs 2024


erişkin 1.jpeg
ERİŞKİN ACİL TIP  KLİNİĞİ


Bölüm Hakkında Genel Bilgi:
 

Erişkin Acil  Tıp Kliniği’nin Ayaktan (E Blok alt zemin kat)  ve ambulans (F blok alt zemin kat ) girişi olmak üzere iki girişi bulunmakdır. Erişkin  Acil  Tıp Kliniğimizde hasta kayıt ve karşılama bölümü, hasta bekleme salonu, triyaj alanı, yeşil alanlar/ ilk muayene alanları Sarı alan ,Kırmızı alan, Acil Psikiyatri alanı, KBRN(Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Ve Nükleer) alanı, Acil endoskopi alanı,Acil KBB(Kulak Burun Boğaz) odası Acil ortopedik muayene alanı, EKG-Enjeksiyon  Pansuman odaları, kan ve numune alma alanı, Erişkin canlandırma (resüsitasyon) odası, , Sosyal hizmetler görüşme odası alanlarını içermektedir. Acil servis içinde kesintisiz hizmet veren bir acil radyoloji ünitesi bulunmakta olup, içerisinde röntgen, tomografi ve MR cihazları yer almaktadır.
Hastanemiz bünyesinde acil hizmetler için 3 adet  yükseltilmiş heliport bulunmaktadır.

Nasıl Muayene Olurum:


Erişkin Acil Tıp  Kliniğimiz haftada 7 gün - 24 saat hizmet vermektedir.  Ayaktan gelen hasta ile ambulans girişleri farklı noktalardan yapılmaktadır.  Acil servisin ayaktan hasta girişinin olduğu ilk değerlendirme sağlık çalışanı tarafından triyaj odalarında yapılmaktadır.  Hastaların aciliyet derecesinin belirlenmesinden sonra yeşil ve  sarı alanda doktor karşılaşıp muayene  için yönlendirilir.Ambulans ile gelen hastalar travma canlandırma alanına alınıp hastanın doğrudan  hekim ile karşılaşması sağlanır.

Yeşil triyaj hastaları (Acil Olmayan)(S4-S5) genel durumu iyi, hayati bulgular(Ateş – Nabız- Tansiyon)  normal, çoğunlukla tetkik isteme gereği duyulmayan, kısa sürede değerlendirilip tedavi ve taburcu edilebilecek durumdaki hastalar yeşil kod kapsamındaki hastalardır. Yeşil alanda poliklinik muayenesi tamamlanan hastaya ayrıntılı değerlendirme izlem tetkik gerektiğinde, hastalar uygun tedavi alanına alınır, gerekli durumda değerlendirme sonrası hastalar tekrar değerlendirilmek üzere bekleme salonuna alınır.

Sarı triyaj hastaları (Acil) (S3) genel durumu iyi ya da orta, biri ya da daha fazlası normal sınırlar dışında fakat stabil, doktor müdahalesine ihtiyaç duyan, ancak kısa süre bekleyebilecek, kritik olmayan hastalardır. Sarı alanda poliklinik muayenesi tamamlanan hastaya ayrıntılı değerlendirme izlem tetkik gerektiğinde hastalar uygun tedavi alanına alınır.
Müşahede odalarında hasta başı monitör, EKG, defibrilatör, oksijen sistemleri ve acil müdahaleler için gerekli her tür ilaç ve ekipman bulunmaktadır.

Kırmızı triyaj hastaları (Çok Acil)(S1- S2) genel durumu iyi, orta ya da kötü, ancak vital bulguları stabil olmayan, anında doktor müdahalesine ihtiyaç duyan ve bekleyemeyecek durumda olan kritik hastalardır.
Acil afet durumlarında  her alan kırmızı alan sedyesi olarak kullanılmaktadır.. Kırmızı alanda hasta başı monitör, solunum destek cihazları, defibrilatör ve her tür resüsitatif işlemin yapılabileceği malzeme ve ekipman bulunmaktadır.

Erişkin Acil Tıp Kliniğinde  112 Acil Servis Ambulans veya diğer ambulans hizmetleri tarafından getirilen tüm hastalar triyaj bölümünde değerlendirilmeden doğrudan girerek canlandırma (resusitasyon) alanına alınır.  Hastanın ilk müdahalesi canlandırma bölümünde yapıldıktan sonra hasta bası monitörlerin bulunduğu kırmızı gözlem alanlarına alınır ve burada yakın takibi yapılır.

Erişkin  acil  tıp kliniğinde ortalama günlük 2000-2500 hasta ya hizmet verilmektedir.

Adres ve Dahili Numara:


Adres: Başakşehir mahallesi G-434 Caddesi No:2L BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
(Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi)

İletişim numarası:(0212) 909 60 00

  • erişkin 4.jpeg
  • erişkin 3.jpeg
  • erişkin 2.jpeg
  • erişkin 5.jpeg
  • erişkin 1.jpeg