Acil Sağlık Hizmetleri
13 Nisan 2023

Hastanemizde toplam 30.000 metrekare kapalı alan içinde Çocuk, Erişkin ve Kadın Doğum acil servisleri bulunmaktadır. Günlük asgari 7000 hastaya hizmet verecek düzeyde modern tanı ve tedavi üniteleri bulunmaktadır. Acil servislerimiz toplam 226 adet içerisinde negatif basınçlı odalarında bulunduğu ve gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği gözlem alanları içermektedir.