Klinik Araştırma Koordinasyon Birimi
04 Haziran 2024

Görev ve Sorumluluklar
-Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi' nde  yapılması planlanan çalışma ve hizmetlere dair ön fizibilite çalışması yapılması,
-Yapılması planlanan çalışma başvurusu hakkında sağlık tesisi ve destekleyici veya varsa yasal temsilcisi arasında sözleşme imzalanması süreçlerinin koordine edilmesi,
- Gerekli duyulması halinde yapılması planlanan çalışmalara ilişkin inceleme komisyonu ile koordinasyon sağlanması,
- Çalışma ve hizmetlerin başlatılması ve yürütülmesi süreçlerinde destekleyici ve varsa yasal temsilcisi ile sorumlu araştırmacı, etik kurul ve döner sermaye saymanlığı arasındaki koordinasyonun sağlanması ve benzeri iş ve işlemleri yürütür.

Klinik Araştırma Başvuruları
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından izni verilen çalışmaların sağlık tesisimizde başlatılabilmesi için gerekli “Ön İzin” talepleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimliği' ne aşağıda yer alan "Klinik Araştırma Bilgi Notu" doğrultusunda ilgili başvuru dokümanları hazırlanarak yapılır. Yapılan başvurular " Klinik Araştırma Koordinasyon Birimi" tarafından değerlendirilir.

Başvuru Dokümanları
1-KLİNİK ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖN İZİN DANIŞMANLIK, KONUŞMACI, DİĞER HİZMET İŞLEMLERİ.doc
1-KLİNİK ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖN İZİN DANIŞMANLIK, KONUŞMACI, DİĞER HİZMET İŞLEMLERİ.pdf
2-KLİNİK ARAŞTIRMA MERKEZİ KLİNİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI BAŞVURU FORMU.doc
2-KLİNİK ARAŞTIRMA MERKEZİ KLİNİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI BAŞVURU FORMU.pdf
3-KLİNİK ARAŞTIRMA MERKEZİ KLİNİK ARAŞTIRMA SORUMLU ARAŞTIRMACI TAAHHÜTNAMESİ.doc
3-KLİNİK ARAŞTIRMA MERKEZİ KLİNİK ARAŞTIRMA SORUMLU ARAŞTIRMACI TAAHHÜTNAMESİ.pdf
4-KLİNİK ARAŞTIRMA MERKEZİ DESTEKLEYİCİ TAAHHÜTNAMESİ.doc
4-KLİNİK ARAŞTIRMA MERKEZİ DESTEKLEYİCİ TAAHHÜTNAMESİ.pdf
5-KLİNİK ARAŞTIRMA MERKEZİ YASAL TEMSİLCİ ÜST YAZI.doc
5-KLİNİK ARAŞTIRMA MERKEZİ YASAL TEMSİLCİ ÜST YAZI.pdf
6-KLİNİK ARAŞTIRMA MERKEZİ EK-1 ÇALIŞMA TÜRLERİNE GÖRE HİZMET VEREN PERSONEL ARASINDA PAY DAĞITIM ORANLARI.doc
6-KLİNİK ARAŞTIRMA MERKEZİ EK-1 ÇALIŞMA TÜRLERİNE GÖRE HİZMET VEREN PERSONEL ARASINDA PAY DAĞITIM ORANLARI.pdf
7-KLİNİK ARAŞTIRMA MERKEZİ EK-2 SAĞLIK TESİSİ SÖZLEŞMESİ.doc
7-KLİNİK ARAŞTIRMA MERKEZİ EK-2 SAĞLIK TESİSİ SÖZLEŞMESİ.pdf
8-KLİNİK ARAŞTIRMA MERKEZİ EK-3 SAĞLIK TESİSİ BÜTÇE FORMU.doc
8-KLİNİK ARAŞTIRMA MERKEZİ EK-3 SAĞLIK TESİSİ BÜTÇE FORMU.pdf