Misyon ve Vizyonumuz

MİSYON
Sağlıklı yaşam kalitesini öncelikleyen, tanı ve tedavide bilimsel yaklaşım temelli, etik değerler içinde, memnuniyet ve güven odaklı, etkin (ve etkili) sağlık hizmeti sunmak, tıp eğitimindeki başarısı ile alanında tercih edilen uzmanlar yetiştirmek, ulusal ve uluslararası alanda hasta ve çalışanlar açısından tercih edilen (ilk akla gelen) hastane olmaktır.

VİZYON

İnsan odaklı yaklaşım ile ülkemizde ve dünyada tercih edilen mükemmeliyet merkezi olmak.