Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne bağlı Ömer Dağ Eğitim Aile Sağlığı Merkezinin açılışı gerçekleşti.
07 Temmuz 2023

WhatsApp Image 2023-07-06 at 18.20.09 (2).jpeg
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne bağlı Ömer Dağ Eğitim Aile Sağlığı Merkezinin açılışı gerçekleşti.

Ömer Dağ Eğitim Aile Sağlığı Merkezi açılışında; Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu,  Kamu Hastaneleri Hizmetleri-6 Başkanı Doç. Dr. Mustafa Nuray Namlı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ,
 İlçe Sağlık Müdürü Bekir Aktura ve Aile Hekimliği Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Hilal Özkaya birer konuşma yaparak Aile Sağlığı Merkezimiz hakkında bilgilendirmelerde bulundular.

Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’nde bağışıklama, sağlam bebek, gebe ve çocuk takibi, periyodik muayeneler başta olmak üzere koruyucu sağlık hizmetlerinin yanı sıra tedavi edici sağlık hizmetleri de verilmekte, gerekli durumlarda hastalar bir üst basamak sağlık kurumuna sevk edilmektedir. Ömer Dağ Eğitim ASM 3 aile hekimliği biriminden oluşmaktadır. Birim başına 3.000 olmak üzere toplam 9.000 nüfusa hizmet vermesi öngörülmektedir. Yılda ortalama 5.000 çocukluk çağı aşılaması, 500 yetişkin ve geriatrik grup aşılaması, 800 kez gebe izlem, 300 kez lohusa izlemi, toplam 3.000 kez bebek ve çocuk izlemi ve yıllık toplam 27.000 hasta muayenesi yapılması planlanmaktadır.

Sunulan Hizmetler:
1) Muayene
2) Tetkik (Birinci basamakta yapılabilen tetkikler)
3) Tedavi(Reçete, birinci basamakta yapılabilen enjeksiyon/pansuman)
4) İlaç Raporları(SGK kapsamında olan)
5) Ehliyet Raporu
6) Bebek-Çocuk İzlemleri
7) Gebe İzlemleri
8) Periyodik Sağlık Muayeneleri(Smear, HPV, GGK...)
9) Aşılar(Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen tüm aşılar)
10) Aile Planlaması Hizmetleri
11) Hasta Eğitimi
12) Bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar hakkında bilgilendirme ve gerekirse ilgili hastanelere yönlendirme(obezite, hipertansiyon, kolesterol, diyabet, vb.)
13) Sigara Bıraktırma(Danışmanlık)
14) Sağlıklı Yaşam Tarzı Değişiklikleri(Danışmanlık)

 • WhatsApp Image 2023-07-06 at 18.20.09 (2).jpeg
 • WhatsApp Image 2023-07-06 at 18.20.07.jpeg
 • WhatsApp Image 2023-07-06 at 18.20.16 (1).jpeg
 • WhatsApp Image 2023-07-06 at 18.20.07 (1).jpeg
 • WhatsApp Image 2023-07-06 at 18.20.09 (1).jpeg
 • WhatsApp Image 2023-07-06 at 18.20.08.jpeg
 • WhatsApp Image 2023-07-06 at 18.20.19 (1).jpeg
 • WhatsApp Image 2023-07-06 at 18.20.08 (1).jpeg
 • WhatsApp Image 2023-07-06 at 18.20.18.jpeg
 • WhatsApp Image 2023-07-06 at 18.20.17.jpeg
 • WhatsApp Image 2023-07-06 at 18.20.17 (1).jpeg
 • WhatsApp Image 2023-07-06 at 18.20.16.jpeg
 • WhatsApp Image 2023-07-06 at 18.20.15 (1).jpeg
 • WhatsApp Image 2023-07-06 at 18.20.12.jpeg
 • WhatsApp Image 2023-07-06 at 18.20.16 (2).jpeg
 • WhatsApp Image 2023-07-06 at 18.20.15 (2).jpeg
 • WhatsApp Image 2023-07-06 at 18.20.15.jpeg
 • WhatsApp Image 2023-07-06 at 18.20.14 (1).jpeg
 • WhatsApp Image 2023-07-06 at 18.20.09.jpeg
 • WhatsApp Image 2023-07-06 at 18.20.10 (2).jpeg
 • WhatsApp Image 2023-07-06 at 18.20.10.jpeg
 • WhatsApp Image 2023-07-06 at 18.20.11 (1).jpeg
 • WhatsApp Image 2023-07-06 at 18.20.14.jpeg
 • WhatsApp Image 2023-07-06 at 18.20.13.jpeg
 • WhatsApp Image 2023-07-06 at 18.20.10 (1).jpeg
 • WhatsApp Image 2023-07-06 at 18.20.19.jpeg
 • WhatsApp Image 2023-07-06 at 18.20.13 (1).jpeg
 • WhatsApp Image 2023-07-06 at 18.20.12 (1).jpeg
 • WhatsApp Image 2023-07-06 at 18.20.11.jpeg