Refakatçi ve Ziyaretçilerin Uyması Gereken Kurallar
13 Nisan 2023

REFAKATÇİ VE ZİYARETÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 • Hastanemizde 10:00-22:00 saatleri arasında ziyaretçi kabulü yapılır.
 • Danışma/güvenlik personeli tarafından kimlik karşılığında ziyaretçi kartı verilerek ziyaretçi kaydı yapılır ve ziyaretçi kartına sadece ziyaret yapılacak bloğun ilgili kata erişiminin yetkisi tanımlanır.
 • Bir hasta için aynı anda en fazla 1 ziyaretçi kabulü yapılır. Ebeveyn kontrolü ve sorumluluğunda Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine uygun olarak çocuk ziyaretçi kabul edilir.
 • Bir servise aynı anda farklı hastalar için maksimum 5 ziyaretçi kabul edilir.
 • Ziyaretçi kısıtlaması gereken hastalar için HBYS üzerinden kısıtlama notu düşülür ve danışma/güvenlik personeli tarafından kontrolü sağlanır.
 • Ziyaret saatleri maksimum 30 DAKİKA olarak kabul edilir. Ziyaret saati dolan kişiler ile ilgili sistem üzerinden uyarı güvenlik ve danışma personeline düşer ve ziyaretçilerin tahliyesi sağlanır.
 • Yoğun bakım üniteleri gibi özellikli birimlerde ve psikiyatri kliniklerinde ziyaretçi uygulamaları ilgili başhekimliklerce belirlenmiş prosedürlere uygun olarak sağlanır. Yoğun bakımlarda bilgilendirme saatine uygun olarak hasta yakınlarına bilgilendirme yapılır ve ihtiyaç halinde ilgili yoğun bakım tarafından hasta yakını aranarak ziyaretçi olarak alınması sağlanır.
 • Doğum ünitesinde doğum sonrası hastanın müşahade süresi tamamlanıp, stabil duruma gelmesi halinde babanın anne ve bebeğe ziyareti sağlanır.
 • Acil ve olağan üstü durumlarda (doğum, ölüm, ameliyat. Vb.) hastanın ihtiyacına yönelik ziyaretçi kabulü sağlanır.
 • Ziyaretçilerin hastane kurallarına uygun davranmaları sağlanır. Ziyaretçiler hastalarını sağlık personelinin onayı olmadan servis ve oda dışına çıkartmamalı ve yatak değişikliği yapmamalıdır.
 • Ziyaretçiler hastalarının sağlığı için dışardan yiyecek / içecek getirmemeli ve hastalarına sağlık çalışanının bilgisi olmadan herhangi bir yiyecek/ içecek vermemelidir.
 • Ziyaretçiler hastane içerisinde tütün ve alkollü madde kullanmamalı ve kullanım durumunda cezai müeyyide uygulanmalıdır.(4207 Sayılı Yasa)
 • Ziyaretçi kabulü ile ilgili yaşanan problemlerde mesai saatleri içerisinde Blok Destek Hizmetleri Müdür/Müdür Yardımcısı, mesai saatleri dışında ise Nöbetçi Memur ile iletişim sağlanmalıdır.
 • Ziyaretçi kabulü ile ilgili belirlenen  kurallarda doğal afet(deprem, sel, yangın, salgın…vb)gibi özel süreç gerektiren durumlarda değişiklikler yapılabilir. Söz konusu değişiklikler Blok Başhekimlikleri bilgisi dahilinde Koordinatör Başhekim onayı ile yapılır.