Türkiye’nin ilk Tıbbi Toksikoloji Yoğun Bakım Ünitesi hizmete açılmıştır.
06 Ekim 2022


WhatsApp Image 2022-10-04 at 14.03.33.jpg
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde, Türkiye’nin ilk Tıbbi Toksikoloji Yoğun Bakım Ünitesi hizmete açılmıştır.

Koordinatör Başhekimimiz Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Ortopedi ve Nöroloji Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mücahit Kapçı, Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Mehmed Necmeddin Sutaşır, Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Furkan Akbaş, Acil Tıp Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Ramazan Güven, Tıbbi Toksikoloji Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Aynur Şahin, hastane yönetimimiz ve sağlık çalışanlarımızın katılımıyla zehirlenme vakalarına daha etkin müdahale için son teknolojik ve tıbbı donanıma sahip 16 yataklı, Türkiye'nin İlk Tıbbi Toksikoloji Yoğun Bakım Ünitesi hizmete açılmıştır.

Günümüzde kimyasal madde kullanımının artmasıyla kimyasal zehirlenme vb. vakalarının daha sık görülebilmekte olup Tıbbi Toksikoloji; Acil Servisimizde KBRN ve Dekontamisyon (arındırma) Merkezi, diğer yoğun bakımlarımızla ve 3 heliportumuzla entegre çalışarak her türlü kimyasal ve biyolojik silahlara maruz kalan hastaları ve her türlü zehirlenme vakalarının tedavisi Tıbbi Toksikoloji Yoğun Bakımımızda yapılmaktadır.

Toksikoloji kelime anlamı olarak zehir bilimini ifade eder ve maddelerin canlı organizmaları üzerine istenmeyen, zararlı ve olumsuz etkilerini inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanır ya da kimyasalların zararsızlık sınırlarını belirleyen bilim dalıdır. Kimyasal maddeler (gıdalar dahil) ve radyasyon formunda fiziksel ajanlar gibi bütün yabancı maddeler yani ksenobiyotikler toksikolojinin ilgi alanına girer.

Gelişmekte olan ülkelerde ve dünya genelinde zehirlenmelere bağlı artan mortalite ve morbidite, çözümlenmesi gereken önemli bir sorun haline gelmiştir. Batı ülkelerinde zehirlenmeler genç erişkin ve çocuklarda en sık ölüm sebebi olarak ilk sırada yer alırken ülkemizde ise travmaya bağlı ölümlerden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Zehirlerin kaynakları, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, canlı organizmada uğradığı değişim ve etki mekanizmaları, zehirlenmelerin tedavileri, nitel ve nicel analizleri, toksik maddelerin güvenli kullanımı için risk analizleri ve standardizasyonlarının yapılması toksikolojinin uğraş alanı içine girmektedir. Toksikolojinin alt dalları arasında; Tıbbi Toksikoloji, Klinik Toksikoloji, Adli Toksikoloji, Farmasötik Toksikoloji, Çevresel Toksikoloji, Analitik Toksikoloji, Moleküler Toksikoloji bulunmaktadır. Toksikolojinin bu alt dallarından sadece Tıbbi ve Klinik Toksikoloji, zehirlenmeyle başvuran hastaların tıbbi yönetimi ile ilgilenmektedir.

Yapılan araştırmalarda tıbbi toksikologların hastaların bakım kalitesini artırdığı, mortalite ve morbidite oranlarını düşürdüğü, gereksiz sağlık hizmetlerinin kullanımının önüne geçerek azalttığı görülmektedir.

  • WhatsApp Image 2022-10-04 at 14.03.33.jpeg
  • WhatsApp Image 2022-10-04 at 14.03.32.jpeg
  • WhatsApp Image 2022-10-04 at 14.03.28 (1).jpeg
  • WhatsApp Image 2022-10-04 at 14.03.33.jpg
  • WhatsApp Image 2022-10-04 at 14.03.32.jpg
  • WhatsApp Image 2022-10-04 at 14.03.28.jpg