Yıldız Teknik Üniversite ile ortaklaşa yürütmüş olduğumuz, Sağlık Teknolojilerinde Mühendislik Çözümleri Çalıştayımızı gerçekleştirdik.
24 Şubat 2022

2022_0222_11375800.png
Yıldız Teknik Üniversite ile ortaklaşa yürütmüş olduğumuz, Sağlık Teknolojilerinde Mühendislik Çözümleri Çalıştayımız; "Proje Pazarı" formatıyla hem üniversiteli  akademisyenlerin hem de çalışanlarımızın proje ve fikir önerileri ile birlikte ülkeye yararlı ve sağlık sektörünün ihtiyacı olan ürünleri yerli imkanlarla üretme hedefi ile çok verimli bir şekilde, 32 proje fikri ile gerçekleşti.
Sağlık Sektöründe Mühendislik Çözümleri çalıştayının ilki Başakşehir Çam ve Sakura Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Sağlık alanında ihtiyacımız olan başta medikal ürünler olmak üzere ilaç, aşı gibi ürünlerin yerli ve milli olması için başlatılan çalıştayda izlenilecek yol haritası belirlendi. Böylece proje geliştiren üniversite ve akademisyenlere verilecek hibe desteği ile bu ürünlerin ülkemizde üretilmesi sağlanacak. İlk hedef ithalatın önüne geçmek, ikincisi ihracata yönelik katma değere yaratarak ekonomiye katkı sağlamak. Başhekim Prof. Nurettin Yiyit, "Bilim, teknolojiyle birleşmedikçe günümüz gerçekleriyle örtüşmüyor. Bu çalıştay bilgi, birikimimizi teknolojiye döndürme hamlesinin bir başlangıcı olacak" diye konuştu. YTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bestami Özkaya, "Üniversitemizde toplamda 50 bin kişinin ARGE yaptığı bir eko sistem var. Burada yerli ve milli ürünleri üretip ülkeye katkı sağlamış olacağız. İthal edilen ürünlerin ülkemizde üretilmesini sağlayacağız" dedi.

DIŞA BAĞIMLILIK BİTECEK

Projenin koordinatörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Ömür Günaldı ise şu bilgileri verdi: "Artık yabancı cihazlara bağlı kalmamalıyız. Çalıştayda 150 katılımcı var... 2-3 yıl gibi bir sürede tıbbi cihaz, tanı ve tedavi kitleri açısında çok faydalı şeyler üretebiliriz. Sağlıkçılar ile akademisyenlerin fikirlerini birleştirerek savunma sanayinde olduğu gibi bir başarı hikayesi yazacağız."

BAŞVURU TUSEB'DEN YAPILIYOR
Projeye katılmak isteyen kamu kurumları ve üniversitelerde görevli akademisyenler, başvurularını TUSEB'in web portalı üzerinden yapabilecek. TUSEB Başkanı Batuhan Yeşilyurt, "Sadece sağlık alanındaki projelere destek veriyoruz, gerekli kriterleri karşılayan, ekonomik anlamda bize ve ülkemize katkı sağlayacak olan projelere destek sağlayacağız. Proje dört aşamayı geçerse o projenin geldiği üniversite hesabına açılacak hesaba hibe desteği yatırılacak" dedi.


 • 2022_0222_11464500.jpg
 • 2022_0222_11335300.jpg
 • 2022_0222_11331700.jpg
 • 2022_0222_11462500.jpg
 • 2022_0222_11362100.jpg
 • 2022_0222_11455800.jpg
 • 2022_0222_11350200.jpg
 • 2022_0222_11473200.jpg
 • 2022_0222_11375000.jpg
 • 2022_0222_11451200.jpg
 • 2022_0222_11345400.jpg
 • 2022_0222_11433000.jpg
 • 2022_0222_11344200.jpg
 • 2022_0222_11391200.jpg
 • 2022_0222_11322000.jpg
 • 2022_0222_11400100.jpg
 • 2022_0222_11403000.jpg
 • 2022_0222_11410300.jpg
 • 2022_0222_11411500.jpg
 • 2022_0222_11410700.jpg
 • 2022_0222_11362900.jpg
 • 2022_0222_11364000.jpg
 • 2022_0222_11373000.jpg
 • 2022_0222_11381500.jpg
 • 2022_0222_11385500.jpg