Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği
27 Mart 2023

Genel bakış
Çam ve Sakura Çocuk Hematoloji Onkoloji Ekibi tarafından;
İstanbul Başakşehir'deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Pediatrik Hematoloji/Onkoloji
Bölümünden yetenekli uzmanlar, kan hastalıkları veya kanseri olan çocuklara ve ergenlere
özelleştirilmiş tedavi ve bakım sağlamak için çok sayıda uzmandan oluşan bir ekibin parçası
olarak çalışır.
Çocuk Hematoloji ve Onkoloji için neden Çam ve Sakura'yı seçmelisiniz?
Tek noktadan bakım ile ekip yaklaşımı: Farklı uzmanlar tarafından yapılan tahlil ve
değerlendirmeler gibi çocuğunuzun ihtiyaç duyduğu tüm tetkik ve tedavi hizmetleri Çam ve
Sakura'da "tek çatı altında" mevcuttur. Bu ekip çalışması yaklaşımı verimli zamanlama,
doğru ve hızlı değerlendirme, tedaviye en kısa zamanında başlama; başarılı bir tedavi, takip
ve bakım anlamına gelir.
Çocuk Onkoloji alt birimi: Çocuk onkoloji, genetik ve patoloji, ortopedik onkoloji, çocuk
cerrahi, diğer cerrahi alt uzmanlıklar, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp uzmanları ile birlikte
çalışır. Karmaşık kanser vakalarında deneyimli olan bu uzmanlardan oluşan ekip, çocuğunuz
için en hızlı ve en iyi tedaviyi belirlemek için gayret eder. Karaciğer kanserlerinde
hepotobiliyer cerrahi ile beraber çalışır, icabı halinde karaciğer naklinin yapılabilme fırsatı
sunar. Gerektiğinde hastane dışındaki diğer uzmanlar ile istişare ederek (konsey) en uygun
tedavi seçeneği için emek sarf eder.
Çocuk Hematoloji alt birimi: Çocuğunuzda, kan kanseri, hemofili, von Willebrand hastalığı,
tromboz (damarda pıhtı oluşumu) veya başka bir kan hastalığı varsa, Çam ve Sakura Çocuk
Hematoloji komplikasyonların önlenmesi de dahil olmak üzere uzman, özelleştirilmiş bir
tedavi usulü sunar.
Kan kanserlerinin tedavisinde hastalığın vücutta kalan bakiyesi akan hücre (flow cytometry)
ve genetik analizler ile takibini yapar.
Çam ve Sakura Çocuk Hematoloji ve Onkoloji kliniğinde kanser tedavisinde her bir hasta için
standardize edilmiş, dijital kemoterapi (kanserin ilaçla tedavisi) kalıp ve tabelaları kullanır.
Tedavi ve takibin her aşaması bilgisayarda kliniğe özel yazılımlar marifetiyle yapılır, mevcut
veriler ana sunucuda güvenlik tedbirleri ile tutulur, tedavi ve takibi yapan uzmanlar bu
bilgilere hastanenin her yerinden ulaşabilir, yetkisi dahilinde değiştirebilir, yetkilendirilen diğer
yardımcı personel bu bilgileri yalnızca görebilir. Bütün bunların sayesinde güvenli, hatalara
karşı korumalı, her aşamada kontrol edilebilir, şeffaf, tereddütleri ortadan kaldıran, aynı
zamanda sürdürülebilir hızlı bir tedavi ve takip sunar.
Kemik iliği nakli alt birimi: Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, çocuklara hizmet veren kemik
iliği nakli merkezine sahiptir. Çocuğunuzun kemik iliği nakline ihtiyacı varsa, çeşitli uzmanlık
alanlarından deneyimli bir pediatrik uzman ekibi, özelleştirilmiş bir tedavi planı ile tedavi ve
bakımı sağlayacaktır.
Yataklı tedavi F blok 6. Katta 48 yatak ile, kemik iliği nakli F blok 3. Katta 17 yatak ile,
poliklinik hizmetleri F8’de yürütülmektedir. Kemoterapi alan hastalar Poliklinik 1’de, merkezi
hastane randevu sistemi (MHRS)’den randevu alan hastalar Poliklinik 7’de muayene

edilmektedir. Poliklinik konsültasyonu Poliklinik 8’de, Talasemi hastaları ile Sağlık Kurulu
hastalarının kabulü de Poliklinik 8’de yapılmaktadır.
Eğitim Kliniği vasfı: En karmaşık vakaların teşhis ve tedavisini sürdürürken memleketimiz için
çok elzem olan Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı yetişmesine katkı sunar. Ayrıca Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitiminde faal bir bilim dalıdır.
Detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki kısımlara müracaat ediniz!
Hazırlayan: Prof. Dr. Ali Ayçiçek, 31.08.2021; güncelleme 26.03.2023

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji
Kliniği

Çocuk Hematoloji (Kanbilim veya Kan Hastalıkları) çocuklarda kanı oluşturan
hücrelerin ve bunları üreten organların yapısı, işlevleri ve hastalıklarını inceleyen bir
bilim dalıdır. Bu bilim dalında uzmanlık, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığını
alıp mecburi hizmet yapıldıktan sonra 3 yıl süren bir eğitim ile elde edilir. Çocuk
Onkoloji ise çocukluk çağı kanser bilimidir. 2009 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı bu
iki bilim dalını birleştirerek Çocuk Hematoloji Onkoloji olarak isimlendirmiştir.
Kan esas itibariyle şekilli hücreler ve sıvı kısmından (plazma) oluşur. Şekilli hücreler,
kırmızı küreler (eritrosit, kanın kırmızı rengini veren hücreler), beyaz küreler
(enfeksiyon ve vücuda zararlı pek çok maddeye ve hastalığa karşı vücudu koruyan
hücreler) ve trombositlerden (esas itibariyle kanın pıhtılaşmasında görevli hücreler)
oluşur. Plazma içinde vücut için lazım olan hemen her madde mevcuttur buna kanın
pıhtılaşması da dahildir.
Hastalık durumunda kanın hücrelerinde sayı, yapı ve faaliyetlerinde bozukluklar
olabilirken
plazmada bulunması gereken maddelerin miktar ve yapılarında bozukluklar
oluşabilmektedir.
Vücut, organ ve dokulara göre, yapısı ve görevleri farklı omuz omuza veren
hücrelerden oluşmaktadır. Kanser, bu hücrelerden gelişen, kökün aldığı hücrelerin
işini görmeyen, etrafı istila edip oraları işgal eden, yavaş veya hızlı çoğalmaların
olduğu bir durum olarak tarif edilebilir. Dolayısıyla vücudun herhangi bir yerinden
kanser çıkabilir. Bunların da belirtileri yerine ve cinsine göre farklılıklar arz eder.

Başakşehir Çam ve Sakura Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği ne zaman
kuruldu?

Hastanenin 21 Mayıs 2020 resmi açılışını müteakiben 1 Haziran 2020 tarihinde Prof.
Dr. Ali Ayçiçek, Sorumlu Hemşire Yasemin Alpay, Kıdemli Hemşire Osman Gökdemir
tarafından kuruldu. Takımın diğer uzmanları, hemşireleri ile beraber bir ay içinde
Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniğindeki hastalar
ve bölüm arşivinin tamamının nakli gerçekleştirildi.

Yataklı servisler A Blok 6. Kat Çocuk Hematoloji Onkoloji Servisi 1’ de 24 yatak ve
Çocuk Hematoloji Onkoloji Servisi 2’ de 24 yatak ile hizmet vermektedir.
Poliklinik hizmetleri F blok 8/3 kısmındadır.
Kanser tedavisi devam eden hastalar Poliklinik 1’de;
Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS)’inden randevu alanlar Poliklinik 7 ‘de
Talasemi ve Sağlık Kurulu hastaları ile Çocuk Acilden danışılan hastalar Poliklinik
8’de kabul edilmektedir.
Poliklinikte kan tahlili numuneleri F blok 9. kısımda alınır.
Ayaktan tedavi hizmetleri F blok Çocuk Ayaktan Kemoterapi kısmındadır.
Çocuk Kemik İliği Nakil merkezimiz F blok 3. katta 14+3 yataklı olarak 1 Haziran
2021 tarihinde açılmış. Halen tam uyumlu kardeşten nakil ile hastanın kendinden
toplanan kök hücrelerin kendine verildiği otolog nakil işlemleri yapılmaktadır. Kemik
iliği nakil merkezinin poliklinik hizmetleri aynı kattaki polikliniklerde yapılmaktadır.

Başakşehir Çam ve Sakura Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği Takımı
1. Prof. Dr. Ali Ayçiçek (Proğram Yöneticisi)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=aycicek+a
2. Doç. Dr. Cengiz Bayram (Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi İdari Sorumlusu)
3. Doç. Dr. Sibel Tekgündüz (İdari Sorumlu)
4. Uz. Dr. Ezgi Paslı Uysalol (Kemik İliği Nakil Merkezi Sorumlu Yardımcısı)
5. Uz. Dr. Duygu Yıldırgan
6. Uz. Dr. Ayşe Karagenç
7. Uz. Dr. Gonca Kaçar
8. Uz. Dr. Tubanur Tahtakesen
9. Uz. Dr. Özgü Hançerli (Yandal Uzmanlık Öğrencisi)
10. Uz. Dr. Saide Ertürk (Yandal Uzmanlık Öğrencisi)

Sık sorulan sorular:
Hangi durumlar Çocuk Hematoloji Onkolojiyi ilgilendiren bir hastalığın
habercisidir?

1. Aylar içinde gelişen ve derinleşen kansızlık pek çok anne babanın gözünden
kaçmaktadır. Komşular veya eve gelen misafirler, evdeki çocuğun soluk
göründüğünü ifade ediyorsa,
2. Bir gün öncesine kadar tamamen sağlıklı olan bir çocuğun vücudunda toplu
iğne başı büyüklüğünde veya daha büyük lekeler çıkmış ise,
3. Emeklemeye başlayan bir çocukta kol-bacaklarında morlukların ortaya çıkması
veya yürümeye yeni başlayan çocuğun bir ayağının üzerine basmama
durumunda,
4. Kardeşinde veya akrabalarında kansızlık veya kanama hastalığı bulunan
çocuklar,
5. Kız çocuklarında adet kanamalar (mens) aşırı oluyorsa (bebek bezi koyma
ihtiyacı oluyor veya adetin ilk iki gününde 10 peti tamamen kaplayacak şekilde
kanama),

6. Tekrarlayan ve özellikle 15 dakikadan uzun süren burun kanamaları var ise,
7. Daha önceden olmayan özellikle gece uykudan uyandıran kemik ağrılarının
oluyorsa,
8. Eskiden olmayan şekilde gece terlemesi mevcut ise,
9. Son 3 ay içinde vücut ağırlığının %10’undan fazla kilo kaybı var ise (mesela 30
kg bir çocuk 26 kg’a düşmüş ise),
10. Vücudun herhangi bir yerinde, her geçen gün büyüyen özellikle ağrısız şişlik
varsa,
11. Akrabalarda ikiden fazla kişide safra kesesi taşı veya taş dolayısıyla safra
kesesi alınan ailelerin çocukları,
12. Akrabalarda ikiden fazla kişide sarılık ile beraber dalağı veya safra kesesi
alınan varsa,
13. Sık olarak hastanede yatmayı gerektirecek derecede ağır enfeksiyon geçiren
çocuklar veya cildinde sık yaralar çıkan çocuklar,
14. Damar tıkanıklığı geçirmiş çocuklar,
15. Tedaviye dirençli, özellikle kanlı kulak akıntısı varsa,
16. Mevcut kan hastalığı için bir ay süre ile yeterli dozda ilaç verilmiş ancak
beklenen fayda görülmemiş ise.
Yukarıdaki durumların biri veya birkaçı çocuğunuzda mevcut ise zaman
kaybetmeden Aile Hekimine götürmeli, o gerekli görürse Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları uzmanına sevk etmeli, muayene ve lüzumlu tetkikleri yapıldıktan
sonra gerek görülür ise Çocuk Hematoloji Onkolojiye yeşil alan açılarak MHRS
randevusu alınmalıdır.

Çocuk Hematoloji Onkoloji Polikliniği için muayene randevusu almak için ilk
yapılması gereken nedir?

Hasta önce Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanına muayene olur. Gerekli görülen
tetkikler yapılır, sonuçların tamamı değerlendirilir, hastanın Çocuk Hematoloji
Onkoloji Polikliniğinde muayenesi ve/veya tetkiki ve/veya tedavisi elzem ise “Çocuk
Hematoloji Onkoloji Poliklinik Yeşil Alanı” açılır.
Çocuk Uzmanı, Çocuk Hematoloji Onkoloji görse iyi olur dedi ne yapmamız
lazım?

Öncelikle aksi ispat edilene kadar kanser veya kuvvetli kanser şüphesi var ise hasta
Çocuk Acile getirilmelidir. Bunların dışındakilerde MHRS randevusu alınmalıdır.
Ayrıca Çocuk Uzmanı mümkün olan tedaviyi uygun dozda ve yeterli sürede verdiği
halde düzelmedi ise tarafımıza randevu ile gelmelidir.

Çocuk Hematoloji Onkoloji Poliklinik Yeşil Alanı kaydı açıldı, nasıl muayene
olabilirim?

Bizim polikliniğimize yeşil alan kaydı açılması, randevu alabilir hale gelmek demektir.
Bunun için
internet üzerinden Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS)’e giriş yapılır.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Polikliniğine
14 güne kadar randevulardan boş olan güne kayıt oluşturulur.
Telefon ile 182 aranarak MHRS randevusu almak hemen hemen imkansızdır.
Telefon ile ilgili alana ulaşana kadar, taleplerini internet üzerinden yapanlar
tarafından doldurulmaktadır. Çünkü Mart 2023 itibariyle günlük 20 hastaya MHRS
randevusu oluşturulabilmektedir.
Çocuk Hematoloji Onkoloji Poliklinik Yeşil Alanı kaydı açıldı, ancak MHRS
randevusu alamıyorum, nasıl muayene olabilirim?

MHRS randevusu olmayan hastalar muayene edilememektedir. Başta İstanbul
Kanuni Sultan Süleyman Çocuk Hematoloji Onkoloji poliklinikleri dahil diğer
hastanelerin ilgili branşlarına yönelmelidir.
Çocuk Hematoloji Onkoloji Poliklinik Yeşil Alanı kaydı açıldı, ancak MHRS
randevusu alamıyorum, Acil Servis’te muayene olabilir miyim?

Acil Servis adı üstünde hayati tehdit edecek durumların oluşma tehlikesinin olduğu
durumlar için kurulmuş bir alandır.
Acil servis MHRS’den randevu alamamış hastaların muayene edildiği ve ettirildiği yer
değildir. Aksi halde durumu hakikaten acil hastalar mağdur olmaktadır.
Çam Sakura Şehir Hastanesi çalışanıyım, ‘Çocuk Hematoloji Onkoloji uzmanı
görse iyi olur!’ denen bir tanıdığımı nasıl muayene ettirebilirim?

Çam Sakura Şehir Hastanesi çalışanlarının muayene ettirmek istedikleri tanıdıkları
başka hekimler tarafından kanser tanısı konmuş veya çok kuvvetle ihtimal kanser
dendi ise poliklinik sakinleştikten sonrasını beklemek kaydı-şartı ile gün içinde
muayene edilmektedir.
Eğer kendi çocuğu ve kardeşi ise kanser tanısı veya kuvvetli şüphesi olması şart
değildir. Uygun zamanı beklerse aynı gün içinde muayenesi yapılacaktır.

MHRS randevumu aldım Çocuk Hematoloji Onkoloji Polikliniğinde nasıl
muayene olurum?

MHRS randevusu alındığında randevu saatinden en az 15 dakika önce Poliklinik
Kayıt memurundan kayıt yaptırılır. Muayene mekanı gidilip görülür (yanlış kapıda
bekleyen hastalarımız sık olmaktadır). Kayıt memurlarının yanındaki (dış) ve iç
bekleme salonlarından birinde beklenir ve çağrı ekranları takip edilir.
MHRS randevumu aldım, randevu saatim geldi geçti ancak muayene odasına
çağrılmıyorum, ne yapmam gerekir?

Bekleme salonunda oturarak, sükunetle beklenmelidir.
Daha önce muayene ve tetkik edilmiş ciddi bir durumun habercisi bulgular var ise
hasta tekrar değerlendirilmekte bu durum diğer hastaların muayenesinin gecikmesine
sebep olabilmektedir.
Her ay düzenli kırmızı kan alıyorum, muayene odasına geç çağrılıyorum, ne
yapmam lazım?

Hastalar kayıt sırasına göre odaya çağrılmaktadır. Erken işlem yapabilmek için erken
gelmek gerekir.
Poliklinikte muayene saatimiz geldi ancak sekreter “Doktorumuz Konseyde
veya Toplantıda” diyor. Ne kadar bekleyeceğiz?
Kliniğimiz, Eğitim Kliniği olduğu için Salı günleri “Klinik içi konsey”, Perşembe günleri
ise “Makale saati – Vaka tartışmaları” dolayısıyla bu günlerde öğleden sonraki
muayene başlangıç saati gecikebilmektedir. Ancak ilgili hekimlerimiz polikliniklere geç
de olsa mutlaka gelecektir.

Çocuğum Çocuk Hematoloji Onkoloji Polikliniğinde muayenede ne yapılır?
Şikayeti ve hikayesi belirlenip muayene edilir, ön tanı belirlenir. Buna göre tetkikleri
istenir.
Genellikle önce basit kan tahlilleri yapılır. Buradan alınan neticeye göre ikinci
basamak tetkikler istenir. Eğer hastalık daha ileri tetkikleri gerektiriyor ise ailenin
bilgisi ve onayı dahilinde hasta yatırılarak kemik iliği incelemesi dahil diğer tetkiklere
geçilir.
Gerekli görülenler klinik içi konseyde değerlendirilir.
Bir hastanın poliklinikte muayenesi ne kadar sürer?
Şikayet ve hikayenin özelliklerine göre değişmekle birlikte yaklaşık 10-20 dakika.
Tetkik istendi çıkıp çıkmadığını nasıl öğrenebilirim?
Bunları öğrenmenin iki yolu mevcuttur:
1. Muayene barkodlarını kayıt yerinin karşısındaki Kiosk cihazlarına okutarak.
2. E-nabız sistemini açık tutarak.
Lütfen tetkik sonuçlarının çıkıp-çıkmadığını sormak için doktorun odasına
girmeyiniz!
Tetkik sonuçlarım çıktı ne zaman değerlendirilecek?
Öğleye kadar öncelik muayenededir. Muayeneyi bekleyen hastaların tamamı bittikten
sonra tetkik değerlendirme için çağrılacaksınız, bunun için ‘Kayıt Masası’ndan ‘Sonuç
Gösterme Sırası’ almanız daha erken girmenizi sağlayabilir, bu sırayı almayanlar,
muayenedeki sıra ile içeri çağrılır.
Tetkik sonuçlarımız aynı gün içinde çıkmadı, sonraki günlerde geldiğimde aynı
doktoru bulamıyorum, sonuçlarımı kim ne zaman değerlendirecek?

Kliniğimizin kuralları gereği hangi odada muayene olunmuş ise o odadaki hekim
sonuçları değerlendirir. Ancak tetkik sonuçları hasta muayenesi bittikten sonra kayıt
sırasına göre değerlendirilir.
Eğer muayene olunan hekime gösterilmek istenir ise çalışma listesinden o hekimin
hangi gün muayene olunan poliklinikte çalışıyor ise o gün gelinmelidir.
En az 1 aylık çalışma listelerimiz 5 no’lu poliklinik kapısının üzerindeki ekranda
neşredilmektedir.
Çocuğumuz Başakşehir Çam ve Sakura Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniğinde
kanser tedavisi görüyor, Poliklinikte nasıl muayene olurum?

Kanser tedavisi devam eden hastalar taburcu edilirken poliklinik muayene randevusu
oluşturulmaktadır. Bunların ayrıca MHRS’den randevu almaları gerekmemektedir. Bu
hastalar için asıl önemli husus randevu verilen tarihte sabah en geç 09:00’da
poliklinikte olmalarıdır.
Tedavi nerede, nasıl yapılır?
Yatırılarak tedavisi icab eden hastalar F blok 6. Kattaki yataklı servislerimizde,
diğerleri için reçete düzenlenmektedir.
Kemik iliği nakli gerekirse hastanenizde bu işlem yapılabiliyor mu?

Halen kişinin kendinden elde edilen kök hücre nakli (otolog) ve tam uyumlu kardeşten
nakil yapan 14 yataklı çocuk kemik iliği nakil merkezimiz faaldir.
Tahlil sonuçlarımın çıktılarını alabilir miyim?

Hastane kuralları gereği e-nabızda görünen tetkik sonuçları ve görüntüleme kayıtları
hasta sahiplerine verilmemekte, e-nabızdan ulaşmaları istenmektedir.
E-nabız’da var ise engellemeler kaldırıldığında yetki verilen tüm hekimler sonuç ve
görüntülemelere ulaşabilmektedir (Patoloji sonuçları hariç).
Hastamız taburcu oldu Epikriz çıktılarını alabilir miyim?
Hastane kuralları gereği epikrizler hasta sahiplerine verilmemekte, e-nabızdan
ulaşmaları istenmektedir.
Hasta yakınlarının yapabileceği başka şeyler var mıdır?
Öncelikle e-devlet üzerinden e-nabız sisteminin faal hale getirilmesi.
Eğer mevcut ise eski tetkiklerini muayeneye gelirken beraberinde getirmeleri bazı
hastalıklarının tanısında veya tanının dışlanmasında çok yararlı olabilmektedir.
Talasemi hastalarının kan transfüzyonları ve takipleri yapılabilir mi?
Talasemi gibi transfüzyon bağımlı hastaların hem kırmızı kan takviyeleri hem de
biriken demir uzaklaştırma tedavisi ve takipleri birimimizde yapılmakta, randevuları
muayene edildiği yerden verilmektedir. Bunların da kayıt işlemlerini randevu tarihinde
en geç saat 08:30’da tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Her 3-4 haftada bir kırmızı kan desteği alan talasemi veya benzer hastalığı olan
çocuğumun kanı çok düştü, Çocuk Acil servisten veya Yataklı Servisten kırmızı
kan desteği alabilir miyiz?

Düzenli olarak kırmızı kan desteği alan hastalarımız bu tedavileri için tahsis edilmiş
yer F Blok Çocuk Hematoloji Ayaktan Tedavi birimidir. Hayatı tehdit eden bir durum
olmadığı müddetçe diğer yerlerde bu işlem yapılmaz, bir sonraki iş gününe bırakılır.
Merkezinizde hemofili hastalarının rapor, tedavi ve takibi yapılabilir mi?
Hastanemizde yeni tanı hastaların teşhis ve tedavileri yapılmakta, rapor çıkarılmakta,
gerekiyorsa rapor yenilenmektedir.
Çocuğum başka bir hastanenin Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniğinde kanser
tedavisi görüyor, kalan tedavisini Başakşehir Çam ve Sakura Çocuk Hematoloji
Onkoloji Kliniğinde sürdürebilir miyim?

Tedavinin başladığı hastanede bitirilmesi hastanın ziyadesiyle menfaatine olduğu için
mücbir sebepler (memuriyet dolayısıyla yer değişikliği gibi…) dışında kabul edilmez.
Eğer mecburiyet var ise tedavi şemalarını yanlarında getirmek ve ilgili merkezin onayı
ile tedavilerinin belli aşamaları kliniğimizde sürdürülebilir.
Aynı durum başka merkezde tedavisi başlamış olanlar için de geçerlidir.
Yenimahalle veya Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Çocuk Hematoloji
Onkoloji’de tedavi uygulandı, oradaki dosyalar Başakşehir Çam ve Sakura
Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji arşivine taşınmış. Dosyalarımı
alabilir miyim?

Hasta dosyaları, hastanelerin saklamakla mükellef olduğu evraklardır. Hastalara
verilmesi mümkün değildir. Arşiv birimine dilekçe ile müracaat edilir ve eğer dosyada

mevcut ise sadece epikrizlerin fotokopisi verilebilmektedir. Ancak bu dosyalara
epikriz konma ihtimali ileri derecede düşüktür. Eğer mevcut ise zaten e-nabız’dan
epikrizlere ulaşmak mümkündür, dosyanın peşine düşmeye gerek yoktur.
Yenimahalle veya Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Çocuk Hematoloji
Onkoloji’de tedavi uygulandı şimdi askerlik muayene zamanı geldi, Askerlik
Şubesi bizden belge istiyor. Ne yapmalıyım?

Poliklinik 8’de görevli uzmandan poliklinik kayıt yazısı alıp kaydınızı açtırdıktan sonra,
sizden önceki hastaların muayeneleri bittikten sonra ilgili uzman arşiv
dosyalarımızdan bilgilerinize ulaşarak tedavi olduğunuza dair e-imzalı belgeyi
oluşturacak, e-nabız sisteminizden bu belgeye ulaşabileceksiniz.
Hastamıza yatış verildi, ancak boş yatak yok ne yapmalıyız?
Hasta yoğunluğundan dolayı hazır boş yatak bulunmadığı durumlarda taburcu olan
hastaların kendilerini evlerine götürecek yakınlarının gelmesi, odayı boşaltmaları,
odalarının temizlik ve tefrişatının yapılması zaman almaktadır. Asansörlerin yanındaki
bekle salonumuz yeterince ferah ve konforludur, orada beklenir.
Çocuğumda kanser tanısı kondu, ne kadar süre ile hastanede kalması gerekir?
Kanserin cinsine göre değişir. Kan kanseri dışındakiler, eğer başka bir sebep yoksa
takriben 1 hafta yatırılır, kan kanserinde ise bu süre 15 gün ila 40 gün arasında
değişmektedir.
Yatış sürelerini gösterir tedavi kalıpları isteyenlere verilmektedir.
Çocuğum kanser tedavisi alıyor, tedavi arasında eve taburcu olduk, hangi
durumlarda acil servise müracaat etmeliyiz?

1. 38 C dereceyi geçen ateş durumunda
2. 37,5-38 arasında 2 saat süren ateşte
3. 37,5-38 arası ateş oldu, kendiliğinden düştü ancak 24 saat içinde tekrar
aynı seviyede ateş olduysa
4. Üç defadan fazla kusma veya 3 defadan fazla bol ishal olduysa
5. Sarı safralı kusma olduysa
6. Genel durumu bozulduysa.
Çocuğumda kanser tanısı kondu, hastanede yatıyor, onu ziyaret etmemiz
mümkün mü?

Tedavi saati olmamak kaydı ile hasta ve annesi 6. Kat ziyaretçi-görüşme mahalline
çıkıp orada ziyaretçileri ile görüşebilir.
Çocuğumda kanser tanısı ile hastanede yatıyor, ona dışarıdan yiyecek getirmek
mümkün mü?

Yeterli beslenen çocuklar için buna müsaade edilmiyor, ancak beslenmesi bozulmuş
çocuklarda sınırlı miktarda ambalajlı gıdalara izin verilmektedir.
Çocuğum kanser tedavisi görüyor, ancak bana dışarıdan ilaç temin
ettirilmektedir!
Yurt dışından temin edilen çok mahdut sayıda ilacın teminini aileler yapmaktadır,
bazılarında belli miktar ücret de ödemektedirler. Bu durum Sosyal Güvenlik
Kurulu’nun uygulamasıdır.

Çocuğumda kanser tanısı ile hastanede yatıyor, port kateteri takıldı, banyo
yaptırabilir miyiz, hastanede banyo imkanı var mı?

Port yeri-damar yolu korunmak şartı ile banyo yapması yaptırılmasına engel bir
durum yoktur. Her odada 7/24 sıcak su ve banyo imkanı mevcuttur.
Kanser tedavisi alacak her hastaya port kateteri takmak zorunlu mu?
Zorunlu değil, ancak tedavinin salimen sürdürülmesi, hasta ve yardımcı personel için
büyük rahatlık oluşturduğu için klinik kuralları gereği her hastaya port kateteri
takılmaktadır.
Kanser tedavisi bitti port kateterini ne zaman çıkarttırmamız gerekir?
Genel olarak tedavinin tamamlanmasından sonra 6 ay – 1 yıl arasında çıkarttırmak
en uygun zamandır. Bu durum uygulanan tedaviye göre değişebilir.
Kanser tedavisi bitti aşılarını ne zaman yaptırmamız lazım?
Her kanser türünde aşı yapmak şart olmamakla birlikte tedavinin tamamlanmasından
6 ay sonra Polikliniklerimizden verilen aşı takvimine göre aşılarının yapılması
uygundur.
Çocuğumuza kanser tanısı kondu kemoterapi alacak veya alıyor, saçları
dökülecek mi?

Bu bünyeye ve aldığı tedavilere göre değişmekte, ekseriyetle dökülmekte ancak
tedaviden sonra tekrar çıkmaktadır.
Çocuğumuza kanser tanısı kondu, üremeye engel durum oluşacak mı?
Ergenlikten sonra uygulanan tedavilerin üreme hücrelerine çok daha fazla zarar
verdiği bilinmektedir. Uygulanan tedaviye göre az veya çok etkilemektedir.
Tanı anında uygun olan hastalarımızdan üreme hücresi toplama-dondurma işlemi
yapılabilmektedir.
Çocuğum kanser tedavisi görüyor okula devam edebilecek mi?
Bir eğitim-öğretim yılında hastane yatış süresinin 30 günden fazla olması ön
görüldüğü kanser türlerinde okula devam etmek ekseriyetle mümkün olmamaktadır.
Ancak tedavinin ağızdan hap ile sürdürüldüğü ve aylık kontrollere gelindiği
durumlarda okula devamı Kliniğimizce özellikle teşvik edilmektedir.
Çocuğumuza kanser teşhisi ile F Blok 6. Kata yatırıldı. Günler geçiyor ancak
içimizi rahatlatacak veya detaylı bilgi alamıyoruz. Annesi/refakatçisine
ulaşıyoruz, onlar da ‘Doktorlar detaylı açıklama yapmıyor’ diyor. Kimden,
nerede ve ne zaman detaylı bilgiyi alabiliriz
?
Kanser tedavisi genel olarak 6 ay ile 24 ay arasında değişen sürelerde uygulanan bir
tedavidir. Birkaç gün/haftada ‘bu iş oldu’ demek imkansızdır. Aynı hastalık hastadan
hastaya çok farklı seyredebilmektedir. Bunları önceden tesbit edebilmek ekseriyetle
mümkün olmamaktadır. Tahminleri hasta sahipleri ile paylaşmak bilgi vermek
manasına gelemeyeceği için bu hususlara hiç temas edilmemektedir.
Tanı anında çok detaylı bilgi vermek hasta sahiplerinin mevcut olan endişelerini daha
fazla derinleştirdiğini müşahede ettiğimiz için sadece kısa net cevaplar verilmektedir.
Mesela akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastalarında önce 8. Gündeki cevabı
beklediğimizi, bunu gördükten sonra 15. Günü beklediğimizi ona göre gidişatın daha
öngörülebilir alacağını ifade etmekteyiz.

Diğer kanser türlerinde ise genellikle 3 ay sonra gidişat daha netleşmektedir.
Genel olarak şunu ifade edebiliriz ki, hasta Yoğun-bakım servisine nakledilmemiş, az
da olsa beslenebiliyor ve alması gereken kanser tedavisini alabiliyor ise işler yolunda
gittiği ifade edilebilir.
Bilgi almaya çalıştığımız doktorların bize verdikleri bilgiler bazen neden çok
değişenlik arz ediyor?

Hekimlik, Tıp Fakültesinde ve daha sonra ihtisas yapılan hastanelerde tedarik edilen
kuru bilgi yığınlarından ibaret değil elbet. Hekimlik sanatını icraa ederken mevcut bilgi
birikimi dışında o güne kadar yaşamış olduğu tecrübeler ile çocukluğunda itibaren
yetişmiş olduğu çevrenin mühim tesirleri olmaktadır. Bunların toplamı 3-5 dakika bilgi
verme sırasında muazzam farkları ortaya çıkarmaktadır.
Bütün bunlara rağmen yine de bazı hasta sahipleri bize yeterli bilgi
verilmiyor/verilmedi diyor?

Bazen ebeveynler güzel şeyler duymaya çok şiddetle ihtiyaç duyuyorlar. Maalesef
hastalarımızın en az bir kısmında bu mümkün olmuyor. Her defasında her hekimimiz
‘beklediğimiz cevabı alamıyoruz, hepimizi zor günler bekliyor’ ve buna benzer
ifadeler kullanmamıza rağmen, bilgi alamadıklarını ısrarla ifade edebiliyorlar.
Çocuğumuzda kanser hastalığı nüks etti tekrar tedavi olabilir mi?
Kanserin cinsine göre değişen bir seyir izlemektedir. Kan kanserlerinde tekrar şifa
ihtimali diğer kanser türlerine göre daha yüksektir.

Çocuğum kanser tedavisi görüyor okula devam edemiyor, hastane okulu
mevcut mu?

Hastanemizde hastane okulu sınıfları bulunmaktadır. Bunlar henüz faaliyet
geçmemiştir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığının görevlendirdiği öğretmeler odalarda belli
düzeyde eğitim öğretim hizmetini sürdürebilmektedir.
Çocuğum kanser tedavisi görüyor, onu kardeş, baba ve diğer yakınlardan
tecrid edecek miyiz?

Kanser tanısı konmadan önce beraber olduğu, o an sağlıklı akraba-komşulardan
ayırmanın faydası gösterilememiştir. Aksine ilaçlar ve antibiyotikler ile bozulan
bağırsağın faydalı mikroorganizmaların dengesi sağlıklı bireylerle temas ile daha hızlı
ve kolay sağlanabilmektedir.
Dışarıdan gelen herkes önce ellerini su ve sabunla yıkayıp mümkün ise üstünü
değiştirdikten sonra birlikte olması ve yiyip içmesinde herhangi bir engel
bulunmamaktadır.
Çocuğumda kanser tedavisi alıyor, hangi gıdaları tüketebilir!
Aşağıdaki tüm gıdaları tüketebilir.
1. Pişirilerek tüketilen tüm yiyecekler
a. Döner ve lahmacun gibi yiyecekler iyi kızarmalı-pişmeli!
2. Pastörize veya yüksek ısıya maruz bırakılmış (UHT) olan tüm yiyecekler.
3. Üretim sırasında el değmeden ambalajlanmış tüm yiyecekler.
4. Akan suda yıkanmış yüzeyi pürüzlü olmayan (elma, salatalık gibi) gıdalar.
5. Soyulmuş tüm gıdalar.

6. Küflü olmayan kuru yemişler ve turşu.
7. Tezgahtarın ve başkasının el sürmediği fırından-pastaneden alınan gıdalar.
Akut lenfoblastik lösemi (ALL) ve akut myeloid lösemi (AML) türü kan kanseri
tedavisi sırasında özellikle süt ve süt ürünleri başta olmak üzer bazı gıda
sınırlaması bulunmaktadır. Bunun zamanı geldiğinde hekiminiz gerekli
talimatları size bildirecektir.
Ayrıca ALL tedavisinin bazı safhalarında iştah ileri derecede artmış ise tatlı ve
gereğinde tuzlu gıda azaltılmasına gidilmektedir.
Çocuğumda ALL/AML türü kan kanser tedavisi alıyor, süt ve süt ürünlerini ne
zaman tüketebilir?

Akşam veya gece metotreksat, merkaptopürin (Merpurin/Purinetol) veya 6-tioguanin
(Lanvis) aldığı müddetçe anne sütü alan bebekler hariç ikindi vaktinden bir sonraki
sabaha kadar süt ve süt ürünleri tüketilmemesi gerekmektedir.
Diğer kanser türlerinde bu kısıtlama yoktur.
Çocuğumda kanser tedavisi alıyor, bazı hekimler sizin serbest bıraktığınız pek
çok yiyeceği yasaklıyor, siz neden yasaklamıyorsunuz?

Yasaklamaların temelinde hastalığın kendisi ve alınan ilaçlar ile oluşan vücudun
savunma sistemindeki zafiyet durumu yatmaktadır. Doğrudan gıdalar ile ilaç
etkileşimi (bir üsteki durumda olan yasaklamalar) dışındaki yasaklamalar ekseriyetle
yetersiz beslenmeye sebep olmakta, bu durum tedaviyi önemli düzeyde
aksatmaktadır. Ayrıca yasaklamaların faydalı olduğu gösterilememektedir.
Çocuğum kanser tedavisi görüyor, şifalı olduğu söylenen çok sayıda bitki veya
bunlardan yapılan ürünler ile ilgili tavsiyeler alıyoruz. Bunları uygulayalım mı?
Maalesef bu bilgilerin müşahhas istinadları yoktur; hemen hiçbirisinde modern,
objektif bir araştırma yapma imkanı da bulunmamaktadır. Bu tür bilgi ve tecrübelere
itibar etmemek gerekir.
Her zamanki beslenmesine devam edilmelidir.
Ayrıca, verilecek bu takviyelerin, halen kökü tamamen kurumamış kanser hücrelerinin
eline geçip onları daha güçlü, daha dirençli hale getirme tehlikesi vardır.

Son söz;
Sağlıklı çocukları olan tüm ailelere sağlıklı günler, hasta çocuğu olan tüm ailelere acil
şifalar, kan hastalıkları veya kanserden çocuğunu kaybetmiş olanlara da sabırlar
dileriz.

Hazırlayan: Prof. Dr. Ali Ayçiçek, 31.8.2021; güncelleme 26.03.2023