Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi
01 Şubat 2022

GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ

Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezimiz; T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bünyesinde Genel Hastane B Blok- Zemin Kat- B10 bölümünde tüm bölümleri ile birlikte yaklaşık 900 m2 alana kuruludur. Merkezimiz Polikliniklerimiz, Sitogenetik, Moleküler Sitogenetik ve Moleküler Genetik Laboratuvarlarından oluşmaktadır. Mevcut haliyle Uzman hekim ve personelleri (4 Uzman Doktor, 2 Uzman Moleküler Biyolog, 2 Uzman Biyolog, 2 Biyolog, 2 Moleküler Biyolog, 1 Genetik ve Biyomühendis, 2 Tıbbi Sekreter ) ile hizmet veren merkezimiz, Sağlık Bakanlığımızın denetimlerinden geçmiş ve ruhsatlandırılmıştır. 
Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi; genetik hastalık veya hastalık taşıyıcılığı şüphesi olan çocuk ve erişkinlere yönelik tanı, değerlendirme ve genetik danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaçla kaliteden ödün vermeden en son teknoloji ve yeniliklerden yararlanarak genetik tanı alanında en nitelikli, en doğru ve en hızlı hizmeti sunmaya çalışmaktadır.
Merkezimizde modern ve güncel genetik uygulamalar ile tüm genetik hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik prenatal (doğum öncesi) ve postnatal (doğum sonrası) genetik testler yapılabilmektedir.
Genetik Polikliniğine kimler başvurabilir?
Genetik hastalık şüphesi olan her yaştan bireyler 
Doğumsal anomalisi olan her yaştan bireyler
Tüp bebek başarısızlığı ve çocuk sahibi olamayan çiftler (İnfertilite)
2’den fazla nedeni bilinmeyen düşük öyküsü olan bireyler
İleri gebelik yaşı (>35 yaş) ve gebelikte tarama testlerinde (2’li test, 3’lü test, 4’lü test) risk tespit edilmiş anne adayları 
Gebelikte yapılan ultrasonlarda bebekte anomali şüphesi olan anne adayları
Akraba evliliği öncesi genetik danışmanlık isteyen çiftler
Ailesinde kalıtsal bir hastalık bulunan bireyler
Ailesinde veya kendisinde kanser olan bireyler

Uzm. Dr. Alper GEZDİRİCİ
Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi Sorumlu Hekimi
ALPER GEZDİRİCİ CV-(ÖZGEÇMİS).pdf