Radyasyon Onkolojisi
01 Şubat 2022

RADYASYON ONKOLOJİSİ

 

Birim Hakkında:

Radyasyon Onkolojisi kliniği 29 Haziran 2020 tarihinde hasta tedavisine  başlamıştır. Merkezimizde Eksternal Radyoterapi, Brakiterapi, Intraoperatif Radyoterapi hizmeti radyasyon onkolojisi uzmanları, Sağlık fizikçisi,hemşire ve teknikerlerden oluşan geniş bir kadro ile titizlikle uygulanmaktadır. Tüm dünyada kanser tedavisinde etkili bir çözüm sunan radyoterapi; kliniğimizde en son teknoloji  cihazlar ile uygulanmaktadır. Böylece hasta tedavisinde tümörlü doku yok edilirken, normal doku maksimum düzeyde korunmaktadır. Aynı zamanda normal doku korunabilmesi  sayesinde ikincil kanser riski minimum düzeye indirilmektedir.

 

 • Multidisipliner Yaklaşım
 • Asistan eğitimi
 • Ulusal ve uluslararası referans merkez özelliği
 • Hasta memnuniyeti
 • Güncel teknoloji eşliğinde modern tedavi cihazları ve teknikleri yapılabilen bir klinik olmak misyonumuzdur.

 

Günümüz Teknolojisinin en son ürünleri olan ve tüm dünya da kullanılan tedavi cihazlarımız;

 

Radixact Tomoterapi Cihazı

Elekta Versa Hd Linear Accelerator

Elekta Brakiterapi Flexitron

Xoft İntraoperatif Radyoterapi

 

 

RADYASYON ONKOLOJİSİ UZMANLARI

Doç. Dr. Didem KARAÇETİN ( Eğitim Sorumlusu)

Uz. Dr. Ayben Yentek BALKANAY

Uz. Dr. İlknur HARMANKAYA

 

Sağlık Fizikçileri:

Sümeyra CAN

Özge ATİLLA

Nilgül NALBANT

Sinem KARAHAN

 

Radyoterapi Teknikerleri:

Nihat KUTLU

Hakan ALTINTAŞ

İsmail AKCAL

Eren Demirci

Rümeysa ÇELİK

Sultan Büşra GÜNEŞ TIRAŞ

 

Hemşireler:

Esma Turğut

Hatice Uysal

Pınar Zorlu

 

VERİLEN HİZMETLER

Radyasyon Onkolojisi kliniği hastanemiz Başakşehir Çam ve Sakura Onkoloji Hastanesi F1 Blok A Katı ve F12 Blok 2. kat olarak poliklinik hizmeti vermektedir. 24 yataklı Radyasyon Onkolojisi servisimiz de yatan hastalarımızın takip ve tedavilerinde kullanılmaktadır.

Bölümümüzde eksternal (dışarıdan) tedavi, brakiterapi (tümör veya ilgili organ içerisinden) ve intraoperatif (ameliyat sırasında tümör yatağına) radyoterapi olanakları bulunmaktadır.

 Kliniğimizde;
IGRT,(Görüntü Eşliğinde Radyoterapi),
Hacimsel Yoğunluk Ayarlı Ark Terapi,
3 boyutlu Konformal Radyoterapi,
Streotaktik Radyocerrahi (SRS),
Streotaktik Vücut Radyoterapisi(SBRT)
teknikleri kullanılmaktadır


 

BRANŞLAŞMA VE ARAŞTIRMA ALANLARI 

Kliniğimizde  hasta  hizmetleri  ve  klinik  çalışmalar  bölünmüş  olup    poliklinik çalışma grupları aşağıda belirtidiği gibidir.

Poliklinik 1: Baş-boyun Kanserleri, Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri, Deri, Kemik-yumuşak doku tümörleri ve benign hastalıklar

Poliklinik 2: Meme ve jinekolojik kanserleri,Brakıterapi, IORT

Poliklinik 3: Gastrointestinal sistem ve Genito-üriner sistem kanserleri

Poliklinik 4: Lenfoproliferatif Sistem Tümörleri, Toraks tümörleri, Çocukluk çağı tümörleri

AKADEMİK VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER

 •  Bölüm içi bilimsel toplantı
 •  Bölüm içi seminerler
 •  Tıbbi Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi konferansları
 •  Multidisipliner Onkoloji Konseyleri

Baş-boyun kanserleri ortak konseyi

Jinekolojik kanserler ortak konseyi

Göğüs hastalıkları ortak konseyi

Meme hastalıkları ortak konseyi

Ortopedi ortak konseyi

Pediatrik tümörler ortak konseyi

Beyin cerrahisi ortak konseyi

Kemik iliği transplantasyon konseyi

Genel cerrahi ortak konseyi

Pediatrik santral sinir sistemi tümörleri ortak konseyi

 

TEKNİK ALT YAPI

Radixact Tomoterapi Cihazı

         Radyasyon Onkolojisinin temel amacı radyasyonu tümörlü dokuya verirken kritik organların korunmasını sağlamaktır. Ancak bazı durumlarda radyasyona bağlı yan etkiler klinik endikasyonlar gözlemlenebilmektedir. Radixact Tomoterapi Tedavi cıhazı, bunların tümünü akıllı tedavi planlaması, merkezi veri yönetimi ve ultra hassas tedavi uygulaması ile tam entegre bir platformla mümkün kılar. Radixact, çok çeşitli bireysel tedavi ihtiyaçları olan hastalar için farklı tedavi modaliteleri sunar. Yeni nesil Tomotherapy cihazları 360 derece helikal kesit radyoterapisini entegre ve kompakt tek bir cihaz içinde gerçekleştirebilmektedir. Cihazda bulunan Bilgisayarlı Tomografi dedektörlerini kullanarak alınan gerçek üç boyutlu (3B veya 3D) görüntüler eşliğinde hastanın günlük anatomik değişimlerine takip edip, ayak uydurarak 3 boyutlu tedavileri çok hassas bir şekilde yapabilmektedir.  Cihazın dizaynı itibariyle 40cm en ve 135cm uzunluktaki alan içinde sürekli 360 derece helikal veya sabit açılarda tedavi uygulayabilmektedir. Bu alan içindeki bir veya birden fazla tümörü tek bir plan ve tek bir hazırlık aşaması ile her bir kesitde 51 farklı açıyı optimize edecek şekilde kullanıp ışın tedavisini daha konformal doz dağılımlarına sahip olan üst düzey yöntemlerine (IG-IMRT, Radyocerrahi veya Hipofraksinasyon) imkan sağlamaktadır.

Radixact cihazındaki hareket senkronizasyon özelliği ile hasta en az yan etki ile ışınlanır. Tümör lokasyonunun kritik organlara çok yakın olduğu bölgelerde (Baş boyun vb.) homojen ve düzgün doz dağılımı sayesinde organ fonksiyonları maksimum düzeyde korunabilmektedir.

Radixact Tomoterapi cihazının en önemli avantajı; geniş tedavi alan boyutları sayesinde tüm kemik iliği, tüm vücut ışınlaması, kraniyospinal ışınlamalarının kolaylıkla yapılabilmesidir. Aynı zamanda cihaz bünyesinde bulunan tomografi çekebilme özelliği sayesinde görüntü eşliğinde radyoterapi yapılabildiği gibi, baş boyun kanseri tedavilerinde tekrar doz hesaplamasına olanak sağlayarak adaptif radyoterapinin yapılabilir olması Radixact cihazının en üstün özelliklerinden biridir.

mmm.jpg

 

    Elekta Versa Hd Linear Accelerator

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde kanser tedavisinde en ileri teknolojilerden biri olan yeni nesil radyoterapi cihazı ELEKTA VERSA HD kullanılmaktadır. Tedavi sırasında hastaya verilen dozların en doğru şekilde hesaplanması sağlam organların zarar görmesini engellemektedir. Cihazın lineer hızlandırıcılar içerisinde 5 kat daha az sızıntı doz geçirgenliğine sahip yapısı, sağlam organları korurken ve ikincil kanser oluşum riskini de en aza indirmektedir. Ayrıca bu teknoloji, diğer cihazlara göre tedavi süresini büyük oranda kısaltması ile de ön plana çıkmaktadır.

ÜSTÜN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ

 • Yoğunluk ayarlı radyoterapi, görüntü kılavuzluğunda radyoterapi ve sterotaktik yani nokta atışı ile tek cihazda birçok tedavi olanağı sağlar.
 • Conebeam CT (Düşük doz volumetrik BT) çekilebilemsi ile setup pozisyonu hataları minimuma indirgenmektedir.
 • Elekta Agility sisteminde bulunan 40 cm x 40 cm tam alan boyunca 160 x 5 mm  çok yapraklı kolimatör (MLC) yapısı sayesinde hedef tümörün şekli en keskin şekilde belirlenir.
 • Çok yapraklı kölimatör hızı diğer linner hızlandırıcılara göre daha hızlı hareket etmesi  tedavilerin daha hızlı verilebilmesine imkan sağlamaktadır.
 • Terapötik olmayan dozda önemli derecede azalma sağlar.
 • Versa HD ayrıca, modern ergonomisi, hasta dostu olan daha yumuşak ve parlak dışı, düşük mekanik gürültüsü, yeni kullanıcı kontrolleri ve ayrıca hasta için daha güven verici ve rahat bir atmosfer yaratmak için konulan ortam ışıklandırma efektleri sayesinde hasta konforunu arttırır.
 • Dünyada gerçeğe yakın simülasyon sonuçlarını veren Monte Carlo doz hesaplama algoritmasının kullanıldığı tek tedavi planlama sistemine sahiptir. Bu sayede tedavi dozu tümörlü dokuya olması gerektiği gibi verilmektedir.
 

 gğıoo.jpg

 Hexapod Sistemi:

Cihazda bulunan kV ve MV görüntü çekebilme sayesinde görüntü kılavuzluğunda radyoterapi yapabilmektedir. Aynı zamanda cihaza entegre Versa-HD Hexapod sistemi  tedavi esnasında setup pozisyonundan milimetrik sapmaları en yüksek hassasiyetle dedekte ederek  tümöre istenilen yoğunlukta, ve %100 e yakın doğrulukla tedavinin yapılmasına olanak sağlar. Böylece tedavi esnasında tümör  çevresindeki  sağlam dokularda maksimum korunma sağlanır.  Tedavi esnasında senkronize hareketi takip özelliği sayesinde hareketli organların bulunduğu akciğer, meme, prostat ve spinal bölge kanserlerinin tedavisinde büyük fark yaratır.  

 

Aktif Solunum Kontrol Sistemi (ABC):

Göğüs ve akciğer gibi solunum hareketlerinden etkilenen anatomik yapılar radyoterapi esnasında planlanan dozdan daha fazla doz alabilir. Ancak Elekta Versa HD cihazı ile entegre Aktif Solunum Kontrol sistemi ile bu sorun gidirilerek hareketli organların maksimum düzeyde korunması sağlanır. Bu sistem özellikle  akciğer ve meme radyoterpisinde önemlidir. Basit ve etkili nefes tutma teknikleri sayesinde hastanin solunum hareketi ABC ile rahatlıkla takip edilir. Cihaza entegre özel yazılımı ile 3D Konformal, Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi ve Volümetrik Ayarlı Radyoterapi tedavileri etkili bir şekilde uygulanabilir. 

 


 Elekta Brakiterapi Flexitron

         Brakiterapi, radyoaktif kaynakların hasta vücuduna veya tümöre yerleştirilerek ya da yaklaştırılarak ışın tedavisinin gerçekleştirilmesidir. Brakiterapinin serviks, endometrium, meme, cilt ve prostat gibi değişik anatomik bölgelerde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Brakiterapi tek başına veya eksternal radyasyon tedavisi gibi tedavilerle kombin edilerek kullanılmaya uygundur.  Nokta şeklindeki kaynağın dozunun, mesafenin karesi ile ters orantılı olarak azalması prensibine göre tümöre lokal olarak yüksek dozlar verilirken, sağlıklı dokular korunmaktadır.

İntrakaviter brakiterapi (boşluk içi brakiterapi): Hastanın doğal boşluklarının (rahim, rahim ağzı, bronş, vb.) içerisine yerleştirilen aplikatörler yardımı ile yapılır.
İnterstisyel brakiterapi (doku içi brakiterapi): Hastanın dokularının içerisine yerleştirilen aplikatörler veya iğnelerin içerisinden gönderilen radyoaktif kaynaklar yardımı ile yapılabileceği gibi radyoaktif kaynakların kalıcı olarak doku içerisine ekilmesi (kalıcı prostat uLDR brakiterapisi) şeklinde de yapılabilir.

         Kliniğimizde bulunan Elekta Flexitron brakiterapi cihazı sektördeki son teknolojiye sahip olan bir cihazdır. Modern brakiterapi ihtiyaçlarını karşılamak için, geniş aplikatör seçenekleri ile kullanımda kolaylık, kusursuz tedavi sağlama ve kolay manevra yeteneği gibi güvenilirlik içeren önemli özelliklere sahip olması tedavi doğruluğu açısından kazanımlarımız arasındadır. Ayrıca hareketlerin takip edilmesi ve güvenlik sebeplerinden dolayı makinenin kullanıcı hareketlerini kaydetmesi de önemlidir. Brakiterapi  uygulamalarının personelin radyasyondan korunması, tedavi süresinin kısa olması, hastaya ayakta tedavi seçeneği sunması, hedefe daha kusursuz bir doz sağlaması gibi birçok avantajları bulunmaktadır.

 

 

INTRAOPERATİF RADYOTERAPİ

IORT cihazı, geleneksel lineer hızlandırıcılar gibi personel açısından çok fazla koruma gerektirmeyen, güvenli bir şekilde taşınabilen, özel aplikatörlere sahip ve içinde bulunan minyatürize kaynaklarla düşük enerjili X-ışını (50 kV) üreten bir radyoterapi cihazıdır.

 IORT uygulaması, ameliyathanede cerrahi işlem sırasında uygulanan ve yaklaşık 20-40 dakika süren bir tedavidir. Bu tedavi; ameliyat sırasında cerrahi ekip, radyasyon onkoloğu ve sağlık fizikçisi ile birlikte tek seansta uygulanmaktadır. Böylece subklinik hastalık bölgelerinin ya da cerrahi eksizyonun tam olarak sağlanamadığı durumda makroskopik hastalığın bulunduğu yer ışınlanmış olur. Uygulama sırasında, tümör çıkarıldıktan sonra cihaza ait aplikatör tümörlü bölgeye yerleştirilir. Gerekli ölçümler yapıldıktan sonra o bölgeye yüksek doz ışın verilerek seans tamamlanır. Uygulamanın en büyük avantajı ışınlanacak hedef dokunun gözle görülebiliyor olması ve sağlam dokuların olabildiğince radyasyon dozu almasının engellenmesidir.

IORT, ortalama on yıldır dünyada yaygın olarak kullanılan ve meme kanserinde çok fazla klinik çalışması olan bir tedavi yöntemidir. En sık, erken evre meme kanserinde uygulanmıştır. Meme koruyucu cerrahi yapılmış hastalarda meme içindeki yinelemelerin büyük çoğunluğunun tümör yatağında olmasından kaynaklı uygulanan kısmi meme ışınlamasının IORT ile yapılması oldukça avantajlıdır.

         Avantajları:

 • klasik radyoterapiye göre ışınlanma süresi kısadır (tek seans).
 • Meme kanseri radyoterapisinde özellikle kalp, kalbin ana damarları, akciğer ve yumuşak dokular gibi yan etki açısından riskli kabul edilen organların korunması çok daha kolaydır.
 • Klasik tedavide oluşan cilt çekintileri, meme ödemi oluşmaz. Daha az yağ nekrozu, daha az sertleşme ve daha az kozmetik problem meydana gelir.
 • IORT, meme kanserinin yanı sıra diğer tümörlerde de kullanılmaktadır. Özellikle pankreas, mide, kalın bağırsak kanserleri ve yumuşak doku tümörlerinde de kullanılmaktadır.
 • En büyük avantajı; ek radyoterapi dozunu bir seansta vermek ve özellikle ameliyatla çıkarılamayan tümörlerde direk tümöre, çıkarılan tümörlerde ise nüks olabilecek bölgeye uygulanacak radyasyon tedavisini ameliyathanede çok kısa bir sürede uygulamaktır.

   

  Kimlere Intraoperatif Radyoterapi Uygulanır:

 • Tek doz uygulama her hasta için uygun değildir. Hangi hastaların bu yöntem için uygun olduğuna radyolog, radyasyon onkoloğu, cerrah ve patologdan oluşan bir ekip   birlikte karar verir. Hastanın yaşı, tümörün özellikleri bu kararda rol oynayan faktörlerdir.  İntraoperatif radyoterapinin bu tümörlerdeki

 

 

 

Philips Big Bore CT-Simülatör  Cihazı

Radyasyon Onkolojisinde Planlama BT görüntüsü tedavinin doğrulukla yapılabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.  Hastanemiz  Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nde yüksek görüntü kalitesine sahip Philips Marka Big Bore CT-Simülatör  Cihazı kullanılmaktadır.

      Big Bore, doğru etkili hasta işaretleme ve simülasyon iş akışını kolaylaştırmak için gelişmiş araçlar sunar.Tam anatomik görüntüleme için 90 cm gantry açıklığına ve 75 cm gerçek tarama FOV özelliğine sahiptir. Hasta işaretlemesine güvenmek için görüntüleme düzlemi ile lazer işaretleme düzlemi arasında 2 mm'den daha az  konumlandırma hassasiyeti sağlar. Mükemmel görüntü kalitesi ve doğru şekillendirme teknikleri sayesinde tedavi planlarının temelini oluşturan planlama BT görüntüleri yüksek gürüntü çözünürlüğü ile elde edilmiş olur. iPatient özelliği sayesinde tarama ve taramaya tutarlı görüntü kalitesi sağlayan, simülasyon ve tedavi planlaması için görüntüleme de dahil olmak üzere hasta merkezli görüntüleme sağlar. iPatient, görüntü kalitesini, dozu ve çekim hızını yönetmek için basit bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.