Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doç. Dr. Didem KARAÇETİN Hocamızın Röportajı
12 Nisan 2021

 RADYASYON ONKOLOJİSİ
Radyasyon Onkolojisi kliniği  Haziran 2020 tarihinde hasta tedavisine  başlamıştır. Merkezimizde Eksternal Radyoterapi, Brakiterapi, Intraoperatif Radyoterapi hizmeti uygulanmaktadır.
 Tüm dünyada kanser tedavisinde etkili bir çözüm sunan radyoterapi; kliniğimizde en son teknoloji ile yapılmaktadır. Böylece hasta tedavisinde tümörlü doku yok edilirken, normal doku maksimum düzeyde korunmaktadır. 
ONKOLOJİ MERKEZİ OLARAK;
Onkoloji Hastanesi/ Kapsamlı Onkoloji Merkezi 
Multidisipliner Yaklaşım( Onkolojik Cerrahi, Görüntüleme-Tanı)
Ulusal ve uluslararası referans merkez özelliği
Güncel teknoloji eşliğinde modern tedavi cihazları ve teknikleri 

GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİNİN EN SON ÜRÜNLERİ OLAN TEDAVİ CİHAZLARIMIZ;
Radixact Tomoterapi Cihazı
Elekta Versa Hd Linear Accelerator
Elekta Brakiterapi Flexitron
Xoft İntraoperatif Radyoterapi

•IGRT,(Görüntü Eşliğinde Radyoterapi),
•Hacimsel Yoğunluk Ayarlı Ark Terapi,
3 boyutlu konformal Radyoterapi,
•Streotaktik Radyocerrahi (SRS),
•Streotaktik Vücut Radyoterapisi(SBRT)teknikleri kullanılmaktadır.

Baş-boyun Kanserleri, 
Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri, 
Deri, Kemik-yumuşak doku tümörleri 
Benign hastalıklar
Meme ve jinekolojik kanserleri,
Gastrointestinal sistem kanserleri
 Genito-üriner sistem kanserleri
Hematolojik Kanserler, 
Akciğer tümörleri, Çocukluk çağı tümörleri
Tümör Konseyleri ile tanıdan tedaviye tam donanımlı onkoloji hastanesinde tedavi imkanı sunmaktadır
Radixact Tomoterapi Cihazı
Yeni nesil Tomotherapy cihazları 360 derece helikal kesit radyoterapisini entegre ve kompakt tek bir cihaz içinde gerçekleştirebilmektedir.Radyoterapiyi Yapay zeka ile tedavi planlaması, merkezi veri yönetimi ve ultra hassas tedavi uygulaması ile tam entegre bir platformla mümkün kılar. cihazdaki hareket senkronizasyon özelliği ile hasta en az yan etki ile ışınlanır. Tümör lokasyonunun kritik organlara çok yakın olduğu bölgelerde (Baş boyun vb.) homojen ve düzgün doz dağılımı sayesinde organ fonksiyonları maksimum düzeyde korunabilmektedir.
Radixact Tomoterapi cihazının en önemli avantajı; geniş tedavi alan boyutları sayesinde tüm kemik iliği, tüm vücut ışınlaması, kraniyospinal ışınlamalarının kolaylıkla yapılabilmesidir. Aynı zamanda cihaz bünyesinde bulunan tomografi çekebilme özelliği sayesinde görüntü eşliğinde radyoterapi yapılabildiği gibi, baş boyun kanseri tedavilerinde tekrar doz hesaplamasına olanak sağlayarak adaptif radyoterapinin yapılabilir olması Radixact cihazının en üstün özelliklerinden biridir.

Elekta Versa Hd Linear Accelerator
Cihazın lineer hızlandırıcılar içerisinde 5 kat daha az sızıntı doz geçirgenliğine sahip yapısı, sağlam organları korurken ve ikincil kanser oluşum riskini de en aza indirmektedir. Ayrıca bu teknoloji, diğer cihazlara göre tedavi süresini büyük oranda kısaltması ile de ön plana çıkmaktadır. cihaza entegre Versa-HD Hexapod sistemi  tedavi esnasında setup pozisyonundan milimetrik sapmaları en yüksek hassasiyetle dedekte ederek  tümöre istenilen yoğunlukta, ve %100 e yakın doğrulukla tedavinin yapılmasına olanak sağlar. Böylece tedavi esnasında tümör  çevresindeki  sağlam dokularda maksimum korunma sağlanır.  Tedavi esnasında senkronize hareketi takip özelliği sayesinde hareketli organların bulunduğu akciğer, meme, prostat ve spinal bölge kanserlerinin tedavisinde büyük fark yaratır.  Elekta Versa HD cihazı ile entegre Aktif Solunum Kontrol sistemi ile hareketli organların maksimum düzeyde korunması sağlanır. Bu sistem özellikle  akciğer ve meme radyoterpisinde önemlidir.

INTRAOPERATİF RADYOTERAPİ
Kamu da ilk ve tek
IORT uygulaması, ameliyathanede cerrahi işlem sırasında uygulanan ve yaklaşık 20-40 dakika süren bir tedavidir. Bu tedavi; ameliyat sırasında cerrahi ekip, radyasyon onkoloğu ve sağlık fizikçisi ile birlikte tek seansta uygulanmaktadır 

 
  • WhatsApp Image 2020-09-09 at 15.46.43 (4).jpeg
  • WhatsApp Image 2020-09-09 at 15.46.43 (2).jpeg
  • WhatsApp Image 2020-09-09 at 15.46.43 (5).jpeg
  • WhatsApp Image 2020-09-09 at 15.46.43 (3).jpeg
  • WhatsApp Image 2020-09-09 at 15.46.43 (6).jpeg
  • WhatsApp Image 2020-09-09 at 15.46.43.jpeg
  • WhatsApp Image 2020-09-09 at 15.46.43 (1).jpeg