Nefroloji
21 Kasım 2022

Nefroloji; erişkinlerde normal böbrek işlevlerinin korunması, hipertansiyon, akut ve kronik böbrek yetmezliği (idrarda protein veya kan kaçağı, böbrek süzme hızının azalması, kistik böbrek hastalıkları vs.) gibi böbrek hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi, son dönem böbrek yetmezliğinde,  diyaliz (hemodiyaliz  veya periton diyalizi) ve böbrek nakli gibi böbrek yerine koyma tedavilerine hazırlık, uygulama ve takibi aynı zamanda; diyabet, hipertansiyon, vaskülit ve romatizmal hastalıklar gibi böbreği etkileyebilen sistemik hastalıklar ile böbrek hastalığı sonucu gelişen hipertansiyon, kemik ve hematolojik hastalıklar gibi sorunlar ile ilgilenen bir uzmanlık dalıdır.  

Nefroloji bölümüne, hastalar; çeşitli idrar yolları sorunları, akut böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, idrardan kan gelmesi, idrardan protein kaçağı, böbrek taşları, hipertansiyon, asit-baz dengesi bozuklukları ve sıvı-elektrolit bozuklukları nedeni ile başvurmaktadırlar. Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde Nefroloji hizmetleri; Uluslararası standartlarda kabul gören tanı ve tedavi yöntemleri kullanılarak, etik ve bilimsel imkanlar dahilinde, nefroloji dalında uzmanlaşmış donanımlı ve deneyimli akademik kadro ve uzman sağlık personeli tarafından yürütülmektedir.
Hastanemizde Uygulanan Nefrolojik Tanı Hizmetleri
İdrar tetkiki ve mikroskopisi
24 saatlik idrar analizi
Böbrek işlevleri ile ilgili kan testleri
İmmünolojik testler
24 saatlik kan basıncı izlemi
Sintigrafik yöntemler
Radyolojik yöntemler
Böbrek biyopsisi
Böbrek anjiyografisi ve anjiyoplasti
Doku tiplendirme testleri

Tanısı ve tedavisi gerçekleştirilen hastalıklar nelerdir?
Böbreklerin normal fonksiyonların korunması
Böbreklerin doğuştan veya sonradan gelişen hastalıklarının tanı ve tedavisi
Akut ve kronik böbrek yetmezliği tanı ve tedavisi
Hipertansiyon tanı ve tedavisi
İdrar bozuklukları (idrarda kan veya protein bulunması)
Su ve tuz dengesiyle ilgili sorunlar (sıvı yüklenmesi veya ödem)
Son dönem böbrek yetmezliğinde böbrek nakli ve diyaliz tedavilerinin uygulanması
Akut ve Kronik hemodiyaliz uygulamaları
Hemodiyaliz ve periton diyaliz hastalarının takip ve tedavileri
Böbrek nakline hazırlık ve böbrek nakli
Böbrek nakilli hastaların takip ve tedavileri

Özellikli İşlemler
Hemodiyaliz işlemi
Periton diyalizi işlemi
Böbrek Nakli
Böbrek biyopsisi
Hemodiyaliz fistülü yönetimi

Nefroloji Bölümüne Bağlı Üniteler
Nefroloji Kliniği ve poliklinikleri
Hemodiyaliz Ünitesi
Periton diyalizi Ünitesi
Böbrek Nakli Ünitesi

Genel Tanıtım
Nefroloji Ünitesi'nde erişkin hastalarda başlıca böbrek hastalıkları, hipertansiyon tanı ve tedavi hizmetleri, diyaliz (hemodiyaliz veya periton diyalizi) ve böbrek nakli hazırlık ve takibi modern tıbbın ölçütlerine uygun olarak ünitemizin öğretim üye ve görevlileri başta olmak üzere uzman sağlık personeli tarafından yürütülmektedir. Nefroloji Ünitesi Mayıs 2020 tarihinde kurulmuştur. Nefroloji Ünitesi polikliniklerinde günlük ayaktan hasta tanı ve tedavi hizmetlerinin yanında, yataklı servis, 24 hemodiyaliz cihazı ve deneyimli sağlık personeli ile programlı hastalara günde 2 seans, acil hastalara gece ve gündüz 24 saat kesintisiz diyaliz hizmeti verilmektedir. Yılda ortalama 18,000 seans diyaliz yapılan hemodiyaliz ünitesi ve Ayaktan periton diyalizi uygulanan periton diyalizi ünitesi ile hizmet vermektedir. 

Nefroloji Kliniği Anahtar kelimeler: Böbrek yetmezliği, böbrek nakli, hemodiyaliz, periton diyalizi,  proteinüri, hipertansiyon 

Nefroloji Kliniği Hekimleri
1. Akademik Kadro
Klinik İdari Sorumlusu: Prof. Dr. Gürsel YILDIZ
Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Gürsel YILDIZ
Eğitim Görevlileri: Prof. Dr. Gürsel YILDIZ
     Doç. Dr. Gülay YILMAZ

2. Nefroloji Kliniği Uzman Hekimleri
Uz. Dr. Fatih PALİT
Uz. Dr. Murat Yaşar TAŞ