Kamuoyunu Bilgilendirme: 25.01.2024 tarihinde meydana gelen teknik arıza ile ilgili duyuru;
29 Haziran 2024

ooü

Kamuoyunu Bilgilendirme: 25.01.2024 tarihinde meydana gelen teknik arıza ile ilgili duyuru;

İlgili tarihte Nükleer Tıp Kliniğinde Radyoaktif İyot tedavisi alan hastaların atıklarının toplandığı sıvı atık tanklarında bir teknik arıza meydana gelmiştir. Tankların bağlı olduğu ünitenin faaliyeti durdurulmuş ve bölgede güvenlik tedbirleri alınarak mahalin çevresi koruma altına alınmıştır. İlgili birimlerdeki değerlendirmeler sonrası AFAD ekipleri ve Nükleer Denetleme Kurumu (NDK) davet edilmiştir. AFAD ekibi ve NDK denetlenmesi sonucunda olay sürecinde alınan tedbir ve uygulamalarda herhangi bir eksiklik tespit edilmemiş, gerekli önlemlerin alındığı tespit edilmiştir. Bu süreçte hasta veya hastane çalışanlarına herhangi bir radyasyon maruziyeti tespit edilmemiştir. NDK denetimi sonrası yapılan ve sonrasında kurumumuza gönderilen resmi yazışma ile yapılan öneriler doğrultusunda, süreçle ilgili talimatlar yerine getirilmiş olup NDK’nun önerdiği sürenin sonunda gereken tamirat ve bakım onarım işleri tamamlanmıştır. Son kontrollerin ardından klinikte hasta alımı tekrardan başlatılmıştır.

Hastanemize sağlık hizmeti kesintisiz ve güvenli bir şekilde sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.