Tıbbi Patoloji
19 Şubat 2024

Bölüm Hakkında Genel Bilgi    : 
Patoloji, pathos (hastalık) ve logos (bilim) kelimelerinden oluşur ve hastalıkların bilimsel yöntemle incelendiği tıp alanıdır. Hastalıklara yol açan nedenleri (etyoloji), hastalıkların oluş mekanizmalarını (etyopatogenez), bunların doku ve organları etkileme biçimlerini, hastalıklı doku ve organların biçimsel özelliklerini (morfoloji), bu değişimler sonucu oluşan işlev bozukluklarını inceler.

Tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar: 
Hastalıklar sonucu organ ve dokularda meydana gelen değişiklikleri incelemektedir. Kanser hastalıkları olmak üzere birçok hastalığın tanısı ile ilgilenmektedir.

Klinik hangi hastalıklara bakar?     :  
Patoloji başta kanser olmak üzere pek çok hastalığın tanısında önemlidir. Hastalıkların kesin tanısı, evresinin belirlenmesi, takibi, tedavi yanıtı değerlendirmesi için patolojik inceleme önem arz etmektedir. Aynı zamanda organ nakli kararı ve çeşitli mikrobik hastalıkların tanınması için de patolojik inceleme gereklidir.
Özellikli İşlemler    : 
Tıbbi Patoloji Kliniği’nde organ sistemlerine göre seksiyon bazında uzmanlaşmış hekimler çalışmaktadır. Bakılan başlıca seksiyonlar aşağıdaki gibidir:
Sitopatoloji
Hematopatoloji
Hepato-Pankreato-Biliyer Sistem Patolojisi
Gastrointestinal Sistem Patolojisi
Dermatopatoloji
Baş Boyun Patolojisi
Endokrin Patoloji
Jinekopatoloji
Kemik- Yumuşak Doku Patolojisi
Meme Patolojisi
Nöropatoloji
Pulmoner Patoloji
Ürogenital Sistem Patolojisi
Moleküler Patoloji

Bölüme Bağlı Üniteler   :
Floresan In Situ Hibridizasyon
Direkt immunfloresan inceleme
Moleküler inceleme (BRAF, EGFR…)

Nasıl Muayene olurum
A Blok B1 katında bulunan  merkez laboratuvarına hasta girişi olmamaktadır. İncelenecek ameliyat numuneleri, poliklinik şartlarında yapılan eksiyonel biyopsiler, iğne biyopsisi ve sitolojik numuneler taşıma personeli aracılığı ile laboratuvarımıza ulaşmaktadır. 

Prosedürler

Laboratuvarımıza gelen numunelerin inceleme süreci  ‘makroskopik inceleme’ ile başlar. Bu aşama hastalıklı olabilecek alanların tespit edilmesini ve uygun şekillerde örneklenmesini içerir. Makroskopik örneklemeyi ‘Doku takibi’ izler ve bu adım sonunda dokular mumyalanmış olur. Bir sonraki aşama ‘parafin blok’ lamadır. Bu aşamadan sonra doku uzun süreler korunacak bir şekil almış olur. Bu parafin bloklardan 4-5 mikrometre kalınlığında kesitler hazırlanır, lam üstüne alınır, hücreleri görünür hale getirmek üzere boyandıktan sonra lamel ile kapatılır. İncelenen doku veya hastalığa göre ek yöntemler uygulanabilir, ameliyat türü ve hastalığa göre ‘frozen’ çalışma uygulanabilir. 

Adres ve Dahili Numara
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, A Blok, Kat B1, Merkez Laboratuvar / +90 212 909 60 00

Nasıl Gidilir?
A Blok B1 katında bulunan  merkez laboratuvarına hasta girişi olmamaktadır.

Sık sorulan sorular:
Sonucum ne zaman çıkar? Tetkiklerinizin ne zaman çıkacağı hastalık ve incelenen örneğe göre değişebilir. 
Sonucum daha hızlı çıkabilir mi? İncelenen örnek türüne bağlı olarak mateyaller farklı laboratuvar aşamalarından geçmektedir. Her aşama değişken süreler almaktadır. Vakalar bu aşamaları geçtikten sonra en hızlı şekilde incelenmektedir. Laboratuvar aşamalarının değişken ve uzun süreler alması gibi sebeplerden sonuçların daha hızlı çıkması mümkün değildir.
Sonucumu nereden alabilirim? Kabul yapılan numuneler incelenip onaylandıktan sonra sonuçlar istem yapan doktor ekranına ve e-nabız sistemine düşmektedir. Ayrıca inceleme tamamlandığında raporun sonuçlandığına dair sistemde kayıtlı cep telefonuna bilgi mesajı gelmektedir. Basılı olarak rapor verilmemektedir.
Gelip materyal verebilir miyim? Testlerinizin çalışılması için önce doktor muayenesinden geçmeniz ve doktorunuzun istem yapması gerekir. Bunun dışında laboratuvara gelip materyal verilemez.

Belirtilmesi ve Eklenmesi Uygun Görülen Diğer İçerikler: 
Kullanılan Yöntemler:
Frozen inceleme
Sitolojik inceleme (sıvı bazlı ve manuel)
Işık mikroskobu ile rutin hematoksilen eozin inceleme
Işık mikroskobu ile histokimyasal inceleme
Işık mikroskobu ile immunhistokimyasal incelenmesi
Işık mikroskobu ile kromojenik in situ hibridizasyon incelemesi
Floresan mikroskop ile direkt immunfloresan inceleme 
Floresan mikroskop ile in situ hibridizasyon inceleme 
Polimeraz zincir reaksiyonu kullanılarak moleküler inceleme (Testlerin bir kısmı dış laboratuvarda bir kısmı kendi laboratuvarımızda yapılmaktadır)
Polimeraz zincir reaksiyonu kullanılarak HPV tarama testi

Klinikle ilgili anahtar kelimeler:  
Ameliyat
Biyopsi
Eksizyon
Patoloji Raporu
Numune
Smear

Klinik Hekimleri:
1.Akademik Kadro
Prof. Dr. Müveddet Banu YILMAZ ÖZGÜVEN
Prof. Dr. Nevra DURSUN KEPKEP
Prof. Dr. Selvinaz ÖZKARA
Doç. Dr Fatmagül KUŞKU ÇABUK
Doç. Dr. Nur BÜYÜKPINARBAŞILI
Doç. Dr. Zeynep TOSUNER KOÇYİĞİT

Klinik İdari Sorumlusu 

Doç. Dr Fatmagül KUŞKU ÇABUK

Eğitim Sorumlusu
Prof. Dr. Müveddet Banu YILMAZ ÖZGÜVEN

2.Klinik Uzman Hekimleri
Uz. Dr. Bayram Erol ALTUNBAŞ
Uz. Dr. Begüm ÇALIM GÜRBÜZ
Uz. Dr. Çağla Şafak KARAOĞLAN YILDIRIM
Uz. Dr. Elif Gökçe DEVECİOĞLU GÜRŞEN
Uz. Dr. Fatih Mert DOĞUKAN
Uz. Dr. Gamze USUL
Uz. Dr. Hazal İZOL ÖZMEN 
Uz. Dr. Hilal Serap ARSLAN
Uz. Dr. Hüseyin KARATAY
Uz. Dr. Merve İNCEMAN
Uz. Dr. Rabia DOĞUKAN
Uz. Dr. Selma ACAR
Uz. Dr. Semra ALTINAY
Uz. Dr. Sidar BAĞBUDAR 
Uz. Dr. Sultan Rana RAMAZANOĞLU
Uz. Dr. Tuçe SÖYLEMEZ AKKURT
Uz. Dr. Yüksel ULU
Uz. Dr. Zeynep Betül ERDEM

3.Klinik Asistan Hekimleri

Dr. Ayşe Hümeyra DUR KARASAYAR
Dr. Başak ÖZCAN
Dr. Buse Nur ÜGE
Dr. Büşra DOMURCUK
Dr. Gülşah KOLAK GÖZÜKÜÇÜK
Dr. Handan EREN 
Dr. Kamile Büşra GÖNÇ ULUSOY 
Dr. Narin KARAGÖZ
Dr. Nazife Rumeysa ÖKTEN
Dr. Rüveyda ERARSLAN
Dr. Sema HACIOĞLU ERŞAHAN
Dr. Sena GÜNEŞ GÜL
Dr. Şeyma AKER
Dr. Şule Kevser DURSUN

Fotoğraflar       :