Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi
19 Şubat 2024

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ÇOCUK KEMİK İLİĞİ NAKİL MERKEZİ
Kan hastalıkları, çocukluk çağında yaşamı tehdit eden hastalıklar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Çocukluk çağında talasemi, Fanconi aplastik anemisi, immün yetmezlik, metabolik hastalıklar gibi doğumsal hastalıklar ile lösemi, edinsel aplastik anemi, lenfoma, nöroblastom gibi sonradan kazanılmış hastalıkların tedavisinde kemik iliği nakli önemli bir yer tutmaktadır. Başta lösemiler olmak üzere kemik iliği nakli gerektirebilen kan hastalıklarının başarıyla tedavi edilmesi için erken tanı ve doğru tedavi uygulamaları büyük önem taşımaktadır. Bu tedaviler, ülkemizde sayılı merkezde yapılabilmektedir.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakil (KİT) Merkezi Pediatrik Hematoloji/Onkoloji Bölümü bünyesinde 27.10.2020 tarihinden itibaren üstün kaliteli tıbbi teknolojik donanıma sahip ve alanında deneyimli hekim kadrosu ile F Blok 3.Katta hizmet vermeye başlamıştır. Hastanemiz bünyesindeki Çocuk Kemik İliği Nakil (KİT)  Merkezi, yataklı servis ve ayakta tedavi merkezleri ile kendi alanında ülkemizin en büyük ve önemli sağlık kuruluşları arasında yer almaktadır. Çocuk KİT Merkezimiz; 18 yataklı servis, poliklinik, günübirlik tedavi ünitesinden oluşmakta ve aynı zamanda Kök Hücre İşleme Dondurma Saklama Laboratuvarları ve Terapötik Aferez Merkezi ile koordine şekilde çalışmaktadır. Terapötik Aferez Merkezinde; kök hücre toplama, dondurma ve saklama, kök hücre seleksiyonu ve plazma değişimi gibi işlemler gerçekleştirilmektedir.
 Merkezimiz, Merkez Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Cengiz BAYRAM ve Sorumlu Yardımcısı Uzm. Dr. Ezgi PASLI UYSALOL önderliğinde, alanında deneyimli hemşire ve destek personel ekibi ile hizmet vermektedir. Ekibimiz, en iyi şekilde hizmet verebilmek için pediatrinin diğer tüm yan dalları ve diğer ana dallar ile birlikte; özellikle çocuk yoğun bakım ünitesi, kardiyoloji, nöroloji, enfeksiyon hastalıkları, nefroloji, göğüs hastalıkları, gastroenteroloji, psikiyatri, beyin cerrahisi bölümleriyle yakın irtibat içerisinde çalışmaktadır. Hastanemizin Radyoloji, Mikrobiyoloji, Genetik ve diğer laboratuvar hizmetleri ile koordine çalışılmaktadır. Sürecin her aşamasında hastaya sosyal ve psikolojik destek de sağlanmaktadır.
Merkezimiz, kök hücre nakline ihtiyaç duyan tüm hastalar için hizmet verecek şekilde düzenlenmiştir. Çocuk KİT Merkezimizde, hastalığın tipi, daha önce uygulanan tedavileri göz önünde bulundurularak her hasta için özel planlanmış hazırlık protokolleri uygulanmakta, kök hücre nakli öncesinde hazırlık rejiminde kullanılan kemoterapi ilaçları robotik olarak hazırlanmaktadır. 
Çocuk KİT Merkezimiz, çocukların hastanede geçirdikleri süre içerisinde ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri şekilde düzenlenmiş, onların yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik planlama yapılarak oluşturulmuştur.

  • Hastanın beslenmesi yakından izlenmekte ve desteklenmektedir. Nakil süresince hastalara özel diyetler hazırlanmakta, uygun koşullarda gün içerisinde, serviste bulunan mutfaktan, profesyonel ekiplerce servis edilmektedir.
  • Nakil hastalarımızın olası enfeksiyon etmenlerinden korunmalarını sağlamak amacıyla nakil ünitesinin tamamı, partikül temizleyici özellikteki HEPA filtre sistemi ile döşenmiştir. 
  • Gerektiğinde tüm odalar negatif basınç özelliği ile kullanılabilmektedir. Odalarda tuvalet, banyo, mini buzdolabı, LCD ekran televizyon, hijyenik HEPA filtreli klima sistemi bulunmaktadır.
  • Çocuk KİT Ünitesi’nin bulunduğu kata sadece yetkilendirilmiş personelin çıkışını sağlayan özel güvenlik önlemleri bulunmaktadır.