Perinatoloji
19 Şubat 2024

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.jpg
Perinatoloji;

Kliniğimiz İstanbul Avrupa yakasının, hatta Trakya bölgesinin en büyük perinatoloji kliniği olup,  Kadın-Doğum Hastanesi içinde 48 yatak, 10 poliklinikten oluşmaktadır. Şu anda aktif yatak sayısı 24 ve aktif poliklinik sayısı 5-6 dır. Kliniğimizde 3 akademisyen, 4 uzman ve 11 yandal asistanı olmak üzere 18 doktor çalışmaktadır.

Tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar:
Klinikte tüm yüksek riskli gebeliklerin tanısı ve tedavisi yapılmaktadır.  Örneğin gebelikteki hipertansif hastalıklar, diabet, erken doğum tehdidi, suların erken gelmesi... 
Fetusda hastalıkların (hipotiroid, fetal kardiak aritmi, anemi, enfeksiyon…), yapısal ve kromozomal anomalilerin tanısı ve tedavisi yapılmaktadır
Klinik hangi hastalıklara bakar?     :
Gebe ve fetüs ile ilgili her çeşit hastalık değerlendirilmektedir.

Özellikli İşlemler    :
11-14 gebelik haftaları arasında ilk trimester down sendromu tarama testi 
ikinci trimesterde 18-22 gebelik haftaları arasında ayrıntılı ultrasonografi 
Fetus ve eklerinin anomalisi şüphesi ile refere edilen hastalar değerlendirilmekte ve tanıları kesinleştirilmektedir. 
Fetusda kromozom ve genetik anomali riski yüksek olduğu durumlarda koryon villus biyopsisi(CVS) ile plasental materyal,  amniosentez(AS) ile amnion sıvısı veya kordosentez göbek kordonundan fetal kan örneği alınabilmektedir. 
Üç ve üzeri fetusun bulunduğu çoğul gebeliklerde fetal redüksiyon işlemi yapılabilmektedir.

 •Anne karnında fetal anomali tanısı konulan hastalar her çarşamba yapılan multidisipliner konseyde görüşülmektedir. Gerektiğinde ailelere komisyon kararı olarak gebeliklerin terminasyonu seçeneği sunulabilmekte, intrauterin tedaviler ve doğum sonrası tedaviler tartışılmakta, doğumları planlanmaktadır.
Fetusda kalp hastalıklarının tanısı konulmakta ve perinatoloji-pediatrik kardiyoloji konseyi ile doğum sonrası tedavieri ve ameliyatları planlanabilmektedir. Fetal kardiyak aritmilerde medikal tedaviler yapılmaktadır. 
İntrauterin tedavi olarak; fetal anemilerde fetusa intrauterin olarak kan transfüzyonu 
Plevral efüzyonlarda torakoamniyal şant 
Megasistisde vezikoamniyal şant yapılabilmekte ve
Bazı hastalıklarda tedavi amacı ile amnion sıvısına ilaçlar verilebilmektedir.
İkizlerde oluşan bazı durumlarda da intrauterin girişimler (amniyodrenaj, radyofrekans kordon ablasyonu vb.) ile tedaviler yapılabilmektedir. Monokoryonik ikizlerde görülen ikizden ikize kan geçişi oduğu durumlarda yapılan lazer tedavisi için cihaz istemi yapılmış, alınması beklenmektedir
Plasenta yapışma anomalilerinin olduğu gebelerin ameliyatı yapılabilmektedir ki hastanemiz bu konuda refere merkezdir ve yüksek morbiditesi-mortalitesi olan bu hastaların ameliyatları hastanemizde sık olarak yapılmaktadır. 
Servikal yetersizliklerde rutin ve acil durumlarda kurtarma serklaj ameliyatları kliniğimiz tarafından yapılmaktadır.

Bölüme Bağlı Üniteler   :
1.Perinatoloji servis
2.Perinatoloji polikliniği
3.Prenatal tanı ve tedavi ünitesi
4.Perinatal genetik ve fetal kardiak konsey

Nasıl Muayene olurum :

1.MHRS randevusu
2.Gebe veya jinekoloji polikliniklerinden konsültasyonla gelen hastalara randevu poliklinikten verilir
3.Dış merkezlerden gelen refere hastalar

Prosedürler:
MHRS randevusu, dış merkez veya diğer polikliniklerden refere edilen hastalara poliklinikte bakılır
Adres ve Dahili Numara:
Poliklinik: Kadın-Doğum Hastanesi D7
Servis: Kadın-Doğum Hastanesi 10.Kat
Klinik Hekimleri:
1.Akademik Kadro
Klinik İdari Sorumlusu: Doç. Dr. İbrahim Polat
Eğitim Sorumlusu: Doç. Dr. İbrahim Polat
Eğitim Görevlisi: Prof. Dr. Banu Dane
Eğitim Görevlisi: Doç. Dr. Hakan Erenel
2.Klinik Uzman Hekimleri
Op. Dr. Işıl Turan
Op. Dr. Özge Özdemir
Op. Dr. Gökhan Bolluk
Op. Dr. Verda Alpay

4.Klinik Asistan Hekimleri
Yan Dal As. Dr. Selvi Şenel
Yan Dal As. Dr. Fırat Ersan
Yan Dal As. Dr. Nihal Çallı
Yan Dal As. Dr. Selçuk Atalay
Yan Dal As. Dr. Güray Tuna
Yan Dal As. Dr. Zeynep Yıldırım
Yan Dal As. Dr. Kübra Kurt Bilirler
Yan Dal As. Dr. Tuğçe arslanoğlu
Yan Dal As. Dr. Gökhan Bayanmelek
Yan Dal As. Dr. Füsun Bocutoğlu
Yan Dal As. Dr. Hamdullah Pekkolay
aaaaaaa.jpg