Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP)
07 Temmuz 2020

Hastanemizde, Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) düzenlenmiştir.
1998 yılından bu yana ülke genelinde T.C Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafınca düzenlenen Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP), doğumda bebeğe eli değen tüm sağlık çalışanlarını hedef alan ve başarıyla yürütülen bir hizmet içi eğitim programıdır. Temel canlandırma uygulamalarının yerleştirilmesi için, bu konuda standart uygulama yapacak, eğitim almış sağlık personelinin yetiştirilmesiyle, önlenebilir ölüm nedenlerinden olan asfiksiye bağlı mortalite ve morbiditede gelişmiş ülke oranlarına ulaşılmış olup, daha iyi oranlara ulaşılması hedeflenmektedir. 
Bu hedef doğrultusunda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, 22-26 Haziran 2020 tarihleri arasında hastanemizin açılışından sonraki ilk neonatal eğitim faaliyeti olarak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Doğumhane ve Doğum Sonu Bölüm çalışanları için NRP ve Temel Yenidoğan Bakımı kursları düzenlenmiştir. 
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Hastanemiz ve İstanbul ilindeki diğer sağlık kuruluşlarından katılan eğitimciler ile Covid-19 Pandemisi normalleşme sürecinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyularak düzenlenen bu eğitimlerin ülkemizde bebek ölüm hızı azalması başta olmak üzere bebek sağlığı gelişimine katkı sunacaktır.

  • 1_nrp.jpg
  • 2_nrp.jpg
  • 3_nrp.jpg
  • 4nrp.jpg
  • 5nrp.pg.jpg
  • 6-nrp.jpg
  • 7-nrp.jpg
  • 8.nrp.jpg
  • 9-nrp.jpg
  • 10-nrp.jpg