Çocuk Kardiyoloji Kliniği
19 Şubat 2024

Bölüm Hakkında Genel Bilgi: 
Çocuk Kardiyoloji Kliniğinde 4 doçent, 4 uzman, ve 8 yan dal asistanı görev almaktadır. Klinik Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Erkut Öztürk, idari sorumlusu ise Doç. Dr. İbrahim Cansaran Tanıdır’dır. Klinikte, 39 yataklı çocuk kardiyak yoğun bakım ünitesi, 48 yataklı servis, 2 tanısal-girişimsel kateter anjiyografi (birisi elektrofizyolojik çalışma-kateter ablasyon odası olarak kullanılması planlanmıştır), 1 çocuk aritmi polikliniği ve 4 çocuk kardiyolojisi poliklinik odası bulunmaktadır.    

Tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar:
Bölümde, doğuştan kalp hastalıkları (Konjenital kalp hastalıkları) ve sonradan oluşan kalp hastalıklarının hepsinin tanısı ve tedavisi yapılmaktadır. Doğuştan olan kalp delikleri (atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt, patent duktus arteriyosus, komplet ya da parsiyel endokardiyal yastık defektleri), doğuştan ya da sonradan olan damar ya da kapak darlıkları (aort ve pulmoner kapak darlığı-yetersizliği, aort koarktasyonu, pulmoner arter ve dallarının darlığı, mitral ya da triküspit kapak darlığı-yetersizliği), aortik ark kesintisi, parsiyel anormal pulmoner venöz dönüş, vasküler halkası olan hastalar, doğuştan mitral-triküspit kapak hastalıkları, kalbin sağda (dekstrokardi) - ortada (mezokardi) olması, doğuştan düzeltilmiş büyük damarların transpozisyonu, sistemik venöz dönüş anomalileri gibi birçok hastalığın tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Siyanotik doğumsal kalp hastalıkları (Fallot tetralojisi, büyük damarların transpozisyonu, çift çıkışlı sağ ventrikül, çift girişli ve çift çıkışlı tek ventrikül, triküspit atrezisi, mitral atrezisi, intakt ventriküler septumlu pulmoner atrezi, ventriküler septal defekt-pulmoner atrezi, Fallot tetraloji-pulmoner atrezi, Ebstein anomalisi, trunkus arteriyosus, heterotaksi sendromları (sol-sağ atriyal izomerik hastalar), hipoplastik sol kalp sendromu, total anormal pulmoner venöz dönüş) tanı ve tedavisi yapılmaktadır. 
Primer miyokard hastalıkları (hipertrofik, restriktif, dilate, noncompaction kardiyomiyopatiler), kemoterapi alıp kardiyomiyopatisi olanlar, aritmojenik sol-sağ- ventriküler kardiyomiyopatilerin tanı ve tedavisi yapılmaktadır. 
Kalp kaynaklı tümerler, sistemik hastalıklarda kalp tutulumu yapan hastalıklar (metabolik, genetik, romatolojik, hematolojik, tiroid hastalıkları), kalp ve damar yapısını tutan genetik hastalıklar (Marfan sendromu, Ehler-Danlos sendromu, Loeys-Dietz syndromu), konjestif kalp yetersizliği, sistemik hipertansiyon, pulmoner hipertansiyon (akciğer basıncının yüksek olması) tanı ve tedavisi yapılmaktadır. 
Kalbin kulakçık (supraventriküler erken atım ya da supraventriküler taşikardi) ve karıncıklarından kaynaklı ritim bozuklukları (ventriküler erken atım ya da ventriküler taşikardi), kalp hızının yavaş olduğu ritim bozuklukları(sinüs nod bozukluğu, AV blok), genetik aritmi sendromlarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır. 
Hastaların tanı ve tedavi amaçlı değerlendirildiği Çocuk kardiyoloji-Çocuk kalp cerrahisi ortak toplantı-konseyi haftada bir gün yapılmaktadır. 
Fetal kalp hastalıklarının değerlendirildiği, bebekteki kalp hastalıklarının tanı ve tedavi amaçlı fetal ekokardiyografi çekimi ve aynı zamanlı fetal ekokardiyografi konseyi yapılmaktadır. Çocuk Kardiyoloji-Perinatoloji kliniğinin birlikte yürüttüğü, fetal ekokardiyografi konseyi, haftada bir gün olmak üzere Çarşamba günleri yapılmaktadır.
  
Klinik hangi hastalıklara bakar:
Klinikte, 
Doğuştan ve / veya sonradan oluşan kalp hastalıkları (kapak darlıkları-yetersizlikleri, delikleri)
Siyanotik (morarma yapan) ve asiyanotik(morarma yapmayan) doğumsal kalp hastalıkları 
Doğuştan veya sonradan kazanılmış kalp yetmezliğine neden olan kalp kası hastalıkları (dilate kardiyomiyopati, hipertrofik kardiyomiyopati gibi)
Sonradan oluşmuş olan yapısal kalp zarı (perikardit), kalp kası (miyokardit) hastalıkları ve iltihabı
Sistemik tutulum yapan ve kalp tutulumu da bunun bir parçası olan hastalıklar (lösemi, lenfoma gibi kanserler, romatolojik hastalıklar, genetik ve nörolojik hastalıklar gibi)
Sonradan kazanılmış (Edinsel) hastalıklardan; akut romatizmal ateş (kalp romatizması), Kawasaki hastalığı gibi ve 
Her türlü (karıncık veya kulakçıktan kaynaklanan) ritim bozukluklarına bakılmaktadır. 
Bunun yanında çocukluk çağında görülen ancak tek nedeni kalp hastalıkları olmayıp çocuk kardiyoloji doktorunun da değerlendirilmesi Göğüs ağrısı, çarpıntı, morarma, bayılma, bayılayazma, üfürüm duyulması, nefes darlığı yakınması olan hastalara da bakılır. Ayrıca anne karnında olan fetal kalp hastalıkları da bakılmaktadır.

Özellikli işlemler:
Kliniğimizde çocuk kardiyoloji alanında özellikli olan işlemlerin birçoğu yapılabilmektedir. Bunlardan genel olarak yapılanlar;
Transtorasik ekokardiyografi, 
Fonksiyonel ve 3D (üç boyutlu) ekokardiyografi, 
Fetal ekokardiyografi, 
Transözofageal ekokardiyografi (uyutularak yemek borusundan ekokardiyografi ile kalbin değerlendirilmesi),
Elektrokardiyografi (EKG)
24 saatlik ritim Holter, 
Event recorder, 
Efor testi
Bilgisayarlı tomografi (BT)
Manyetik rezonans görüntüleme (MRI)

Bunlardan özellikli olarak yapılanlar;
Anjiyo ile (transkateter, ameliyatsız) 
oDelik kapatma işlemleri;
Atriyal septal defekt (kulakçıklar arası kalp deliği), 
Ventriküler septal defekt (karıncıklar arası kalp deliği), 
Patent duktus arteriyosus (aort-şah damarı ve pulmoner arter-akciğer damarı arası açık kalan köprü damar) kapatma işlemleri,
oBalon genişletme işlemleri;
Pulmoner balon valvuloplasti (akciğer damar kapak darlığının balon ile genişletilmesi), 
Aortik valvuloplasti (aort-şah damar kapak darlığının balon ile genişletilmesi), 
Akciğer ve şah damarı damar darlıklarına balon uygulanması
Koarktasyon balon anjiyoplasti (inen aort-şah damar darlığının balon ile genişletilmesi), 
Tıkalı damarların açılması
oStent işlemleri:
Aort koarktasyonuna stent yerleştirilmesi (inen aort-şah damar darlığının stent yerleştirme ile genişletilmesi), 
Patent duktus arteriyosusa stent yerleştirilmesi (aort-şah damarı ve pulmoner arter-akciğer damarı arası olan köprü damarın stent yerleştirme ile açık tutulması), 
Akciğer damar darlıklarına stent yerleştirilmesi 
Tıkalı damarlara stent yerleştirilmesi
oAnormal vasküler bağlantıların tıkayıcı cihazlar ile kapatılması
oTranskateter pulmoner kapak yerleştirilmesi (Perkütan pulmoner kapak implantasyonu, PPVI)
oRitim bozukluklarının yakılarak (RF ablasyon) veya dondurularak (kriyoablasyon) yok edilmesi
oKalp pili (pacemaker) takılması (Kalbin ileti sisteminde yavaşlama olması (sinüs nod bozukluğu yada AV blok olması) durumlarında)
oŞok cihazı (ICD) takılması (kalbin karıncıklarından kaynaklı ani kalp durmasına neden olabilecek malign ritm bozukluğu [doğuştan olan genetik aritmi sendromları (uzun QT sendromu, kısa QT sendromu, katekolaminerjik polimorfik ventriküler taşikardi, Brugada sendromu, idiyopatik ventriküler fibrilasyon, yada sonradan gelişen yapısal kalp hastalılarına ikincil olan ventriküler taşikardi durumlarında (aritmojenik sol-sağ ventriküler kardiyomiyopati, hipertrofik, dilate ve noncomcation kardiyomiyopatileri)] olan hastalarda) 

Bölüme bağlı üniteler
Klinikte, 
39 yataklı çocuk kardiyak yoğun bakım ünitesi, 
40 yataklı servis ünitesi, 
Tanısal-girişimsel kateter anjiyografi ünitesi (1 oda-biplan), 
Elektrofizyolojik çalışma-kateter ablasyon ünitesi (1 oda/aynı zamanda biplan anjiyografi odası), 
Çocuk kardiyoloji poliklinik ünitesinde 
o4 çocuk kardiyolojisi polikliniği, (hepsinde ekokardiyografi cihazı mevcuttur)
oBir fetal ekokardiyografi, 
oBir çocuk aritmi ve 
oBir EKG çekim odası, 
oBir müdahale odası, 
oBir Efor testi ve 
oİki adet 24 saatlik ritim ve tansiyon Holter bağlanma-çıkarma ve Holterlerin okunması için 
oda bulunmaktadır.    

Nasıl muayene olurum
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına ait MHRS sistemi ya da 182’yi arayarak   İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Kliniğimizde çalışan istediğiniz doktora poliklinik randevu alabilirsiniz.

Prosedürler
Randevu saatine yarım saat kala Çocuk Kardiyoloji polikliniğinde olmanız ve sekreterlerimizden giriş açtırmanız gerekmektedir. Daha sonra EKG çekimi ve sonrasında muayene randevusu alınan doktor tarafından hastalar randevu saatine göre muayene edilmektedir.
Anjiyografi yapılacak hastalar ise işlemden bir gün önce hastaneye çağrılmakta yatışı yapılmaktadır. Yatış sonrasında kan tetkikleri alınır, işlem uyutularak yapılacağı için anestezi ekibi hastayı değerlendirir, yapılacak diğer tetkikler organize edilir ve işlem hakkında bilgi verilir. Hasta ertesi gün işleme alınır. İşlem sonrasında komplikasyon gözlenmeyen hastalar genellikle işlemden bir gün sonra taburcu edilirler. Toplam işler sorunsuz olduğu sürece hastalar 3 gün, 2 akşam hastanede izlenirler. 

Adres ve Dahili Numara 
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji polikliniği
Çocuk Hastanesi Zemin kat A09, Başakşehir Olimpiyat Bulvarı Yolu, 34480 Başakşehir/İstanbul
Tel: +90 212 909 60 00

Nasıl gidilir?
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine giden otobüsler, metro, dolmuş ile Çocuk Hastanesi önünde inilir. Çocuk Hastanesi-A blok içine girdikten sonra sağ tarafta ilk asansör ya da yürüyen merdiven ile bir üst kata, zemin kat-A09’da olan Çocuk Kardiyoloji polikliniğine çıkılır. 

Sık sorulan sorular

Belirtilmesi ve Eklenmesi Uygun Görülen Diğer İçerikler

Klinikle ilgili anahtar kelimeler
Çocuk kardiyoloji, elektrokardiyografi, ekokardiyografi, fetal ekokardiyografi, tanısal yada girişimsel kateter anjiyografi, elektrofizyolojik çalışma, kateter ablasyon 

Klinik Hekimleri:
Akademik Kadro
Klinik İdari Sorumlusu
Doç. Dr. İbrahim Cansaran Tanıdır
Eğitim Sorumlusu
Doç. Dr. Erkut Öztürk
Eğitim Görevlisi
Doç. Dr. Erkut Öztürk
Doç. Dr. İbrahim Cansaran Tanıdır

Klinik Uzman Hekimleri
Doç. Dr. İsa Özyılmaz
Doç. Dr. Gülhan Tunca Şahin
Uzm. Dr. Kahraman Yakut
Uzm. Dr. Mehmet Gümüştaş
Uzm. Dr. Muhammet Hamza Halil Toprak
Uzm. Dr. Halise Zeynep Genç

Klinik Asistan Hekimleri
Uzm. Dr. Mustafa Armut
Uzm. Dr. Hasan Hüseyin Yılmaz
Uzm. Dr. Serap Tekin Nas
Uzm. Dr. Sema Karaoğlu
Uzm. Dr. Rahime Tüten Diken
Uzm. Dr. Nurullah Yılmaz
Uzm. Dr. Demet Kangel
Uzm. Dr. Nazım Güzeldağ

Fotoğraflar
Doç. Dr. Erkut Öztürk
 


Doç. Dr. İbrahim Cansaran Tanıdır
 
Doç. Dr. İsa Özyılmaz
 


Doç. Dr. Gülhan Tunca Şahin
 
Uzm. Dr. Kahraman Yakut

 Uzm. Dr. Mehmet Gümüştaş
 
Uzm. Dr. Muhammet Hamza Halil Toprak
 

Uzm. Dr. Halise Zeynep Genç
 


Uzm. Dr. Mustafa Armut
 
Uzm. Dr. Hasan Hüseyin Yılmaz

 

Uzm. Dr. Serap Tekin Nas
 


Uzm. Dr. Sema Karaoğlu
 

Uzm. Dr. Rahime Tüten DikenUzm. Dr. Nurullah Yılmaz
 

Uzm. Dr. Demet Kangel

 
Uzm. Dr. Nazım Güzeldağ