Tıbbı Viroloji
20 Nisan 2023

TIBBİ VİROLOJİ KLİNİĞİ
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Tıbbi Viroloji Laboratuvarı 14.10.2020 tarihinde kurulmuş olup, 26.05.2021 tarihinde eğitim kliniği olarak yetkilendirilmiştir. Viroloji alanında Yan Dal Uzmanlık eğitimi veren Tıbbi Viroloji Kliniğimiz, 2023 yılında Türkiye’de yetkilendirilmiş 10 Viroloji Kliniğinden biri olmakla birlikte, Viroloji Kliniği olan tek şehir hastanesidir. Kliniğimiz iki Doçent Öğretim Görevlisi, bir Tıbbi Viroloji Yan Dal Asistanı ile hizmet vermektedir. 
Viroloji laboratuvarımızda ayda yaklaşık 110000 ELISA ve 4000 PCR testi çalışılmaktadır. Hepatit B virus (HBV), hepatit C virus (HCV), sitomegalovirus (CMV), insan immün yetmezlik virusu (HIV) tanısı ve viral yük, yüksek duyarlılık ve özgüllükle real-time PCR yöntemi ile çalışılmaktadır. İnfluenza A virusunun H1, H3, H5 ve H7 subtipleri real-time PCR yöntemi ile belirlenmektedir. Menenjit/ensefalit etkenleri, solunum yolu enfeksiyon etkenleri, gastrointestinal sistemi enfeksiyon etkenlerinin real-time PCR yöntemi ile tanısı yapılmaktadır. Viroloji Kliniğimiz aynı zamanda yetkilendirilmiş COVID-19 tanı laboratuvarı olup, SARS-CoV-2 PCR testlerini rutin olarak çalışmaktadır. Tıbbi Viroloji Laboratuvarında HIV, HAV, HBV, HCV, Rubella, CMV, EBV, kızamık, kabakulak, VZV tanısı için antijen ve antikorlarla ilgili serolojik testler çalışılmaktadır. HIV, hızlı ve duyarlı yöntemlerle tespit edilmekte ve HIV tanı sürecinin takipleri yapılmaktadır. Laboratuvarımızda HIV hastalarına test öncesi ve sonrası danışmanlık hizmeti verilip, tanı sürecinin takibi yapılmaktadır.
PCR Cihazları: 
Roche Cobas 8800
Roche LightCycler® 480 II
Roche Cobas z 480
Bio-Rad CFX96 Touch 

Ekstraksiyon Cihazları:
Zybio EXM 3000

ELISA Cihazları:
Roche Cobas e 801
Algen-Alisei

Adres ve Dahili Numara: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, H Blok, H7, Tıbbi Viroloji Kliniği Tel: 0212 909 60 00/ 71492

Kadromuz:
Akademik Kadro
Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusu:
Doç. Dr. Nuran KARABULUT

Eğitim Görevlisi:
Doç. Dr. Sema ALAÇAM 

Klinik Yan Dal Asistanları
Uzm.Dr. Mehmet KARABEY

 
  • viroloji 6.jpg
  • viroloji 5.jpg
  • viroloji 4.jpg
  • viroloji 2.jpg
  • viroloji 1.jpg