Kurumsal Kalite Politikamız

                                                              VİZYONUMUZ
İnsan odaklı yaklaşım ile ülkemizde ve dünyada tercih edilen mükemmeliyet merkezi olmak.

                                                             MİSYONUMUZ
Sağlıklı yaşam kalitesini öncelikleyen, tanı ve tedavide bilimsel yaklaşım temelli, etik değerler içinde, memnuniyet ve güven odaklı, etkin (ve etkili) sağlık hizmeti sunmak, tıp eğitimindeki başarısı ile alanında tercih edilen uzmanlar yetiştirmek, ulusal ve uluslararası alanda hasta ve çalışanlar açısından tercih edilen (ilk akla gelen) hastane olmaktır.


                                                     KALİTE POLİTİKAMIZ

Sunulan hizmetlerin, yasal ve sağlık mevzuat şartlar doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde sunmak,
Hasta ve çalışan güvenliği ile memnuniyetini ön planda tutarak; sunulan hizmetleri ve tıp eğitimini ulusal ve uluslararası standartlarda sunmak,
Meslek etiği ilkelerine uygun, kanta dayalı, ekip çalışması ile sürekli gelişme ve iyileştirmeyi esas alarak etkin, verimli, güvenilir, çağdaş, ekonomik, ulaşılabilir, çevreye saygılı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak,
Hasta bakımı standartlarında sürekli iyileşmeyi sağlamak için gerekli önlemleri almak