Kalite Yönetim Birimi Organizasyon Şeması

      KALİTE YÖNETİM BİRİMİ;

  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
  • Öz değerlendirmeleri yönetir.
  • Güvenlik Raporlama Sistemi’ne ilişkin süreçleri yönetir.
  • Düzeltici Önleyici Faaliyet süreçlerini yönetir.
  • SKS çerçevesinde “Bölüm Bazlı Göstergeler” ve “Klinik Göstergeler” in veri toplama ve analiz sürecini yürüterek, sonuçları üst yönetim ile paylaşır ve değerlendirir.
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması vb.) yönetir.
  • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.
  • SKS çerçevesinde belirlenen komite, ekip, kurul ve komisyonlara üye olarak katılır.

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI