İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Bilimsel Araştırma Başvuru Formları
21 Aralık 2022

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Bilimsel Araştırma Başvuru Formları 
Hastaneye hitaplı dilekçe.pdf
TAAHHÜTNAME (1).docx
Bütçe Taahhütnamesi (2).docx
BİLİMSEL ARAŞTIRMA BAŞVURU DİLEKÇESİ (2).docx

Etik kurul onay belgesi ( kurul üye imzaları ile birlikte) 
Ölçe ve anket kullanılacaksa bir örneği.
Aydınlatılmış onam formu 
Dış üniversitelerden aşınan etik kurullar için Etik kurul yönergesi