Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği
21 Eylül 2022

çocuk enfeksiyon hastalıkları ekibi.jpg

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Hakkında Genel Bilgi


Çocuk enfeksiyon hastalıkları; mikroorganizmalar tarafından çocuklarda meydana gelen hastalıkların tanı, tetkik ve tedavisi üzerine çalışmaktadır.

Tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar,

-COVID-19

-konjenital enfeksiyonlar

-çocukluk çağının döküntülü hastalıkları (kızıl, kızamık, kızamıkçık, su çiçeği vb)

-enfeksiyonun neden olduğu ateşli  hastalıklar

-HIV enfeksiyonu

- verem ve alt solunum yolu enfeksiyonları,

-idrar yolu enfeksiyonu

-viral, bakteriyel ve paraziter enfeksiyonlar

-santral sinir sistemi enfeksiyonları

-sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar

-bağışıklık baskılayıcı tedavi alan ya da bağışıklık yetersizliği olan hastalarda gelişen fırstaçı enfeksiyonlar

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları  Kliniği hangi hastalıklara bakar?

-COVID-19

-konjenital enfeksiyonlar

-çocukluk çağının döküntülü hastalıkları (kızıl, kızamık, kızamıkçık, su çiçeği vb)

-enfeksiyonun neden olduğu ateşli  hastalıklar

-HIV enfeksiyonu

- verem ve alt solunum yolu enfeksiyonları,

-idrar yolu enfeksiyonu

-viral, bakteriyel ve paraziter enfeksiyonlar

-santral sinir sistemi enfeksiyonları

-sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar

-bağışıklık baskılayıcı tedavi alan ya da bağışıklık yetersizliği olan hastalarda gelişen fırstaçı enfeksiyonlar

Özellikli işlemler:

Tanısal amaçlı menenjit tanısı açısından lomber ponksiyon, tüberküloz tanısı açısından açlık mide suyu alınması gibi özellikli işlemler gereken hastalarda yapılabilmektedir.

Bölüme bağlı üniteler:

Zemin kat A8 poliklinikleri içinde olan çocuk enfeksiyon hastalıkları polikliniği ve A blok 12. katta çocuk enfeksiyon hastalıkları servisi ile hizmet vermektedir.

Nasıl muayene olurum?

Çocuk enfeksiyon hastalıkları polikliniği yandal polikliniği olması nedeniyle, ancak  çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoru muayenesi sonrasında çocuk doktorunuz çocuk enfeksiyon hastalıkları polikliniğinde muayene olmanızı gerekli gördüğünde hastanız için YEŞİL ALAN kaydı oluşturur. Çocuk enfeksiyon hastalıkları için yeşil alan kaydı açılan hastalar MHRS sisteminden çocuk enfeksiyon hastalıklarına  muayene randevusu oluşturabilirler.

Prosedürler

Adres ve dahili numara:

Başakşehir Olimpiyat Bulvarı Yolu, 34480 Başakşehir

Zemin kat A8 poliklinikleri içinde olan Çocuk enfeksiyon polikliniği ve

A blok 12. katta çocuk enfeksiyon hastalıkları servisi Tel: 12494

Nasıl gidilir?

Toplu ulaşım ve özel araçlarla ulaşım sağlanabilir

Sık sorulan sorular

---MHRS den çocuk enfeksiyon poliklinik randevusu nasıl oluşturulur?

Çocuk enfeksiyon hastalıkları polikliniği yandal polikliniği olması nedeniyle , ancak  çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoru muayenesi sonrasında çocuk doktorunuz çocuk enfeksiyon hastalıkları polikliniğinde muayene olmanızı gerekli gördüğünde hastanız için YEŞİL ALAN kaydı oluşturur. Çocuk enfeksiyon hastalıkları için yeşil alan kaydı açılan hastalar MHRS sisteminden çocuk enfeksiyon hastalıklarına  muayene randevusu oluşturabilirler.

---Ateş sadece enfeksiyonun belirtisi midir?

Ateş en sık olarak enfeksiyonların, daha az sıklıkta da bağ dokusu hastalıkları ve malign hastalıkların belirtisi  olabilmektedir.

---CRP yüksekliği sadece enfeksiyon nedeniyle mi olur?

CRP inflamasyon belirtecidir. En sık olarak enfeksiyonların, daha az sıklıkta da bağ dokusu hastalıkları ve malign hastalıkların bulgusu olarak yükselebilir.

Belirtilmesi ve eklenmesi uygun görülen diğer içerikler:

Hastanemizde 18 adet  tek kişilik izolasyon odası olan çocuk enfeksiyon hastalıkları  servisi mevcut olup günlük servis hasta viziti ve hastaların aktif takibi yapılmaktadır. Ayrıca yoğun bakımda ve diğer servislerde yatan hastalara konsültasyon hizmeti verilmektedir. Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Antibiyotik Kontrol Komitesi gibi komitelerde de aktif görev alarak hastane enfeksiyonlarının kontrolüne katkı sağlanmaktadır. Ek olarak doktorlara ve hemşirelere yönelik hasta başı vizit ve eğitimleri yanında klinik içi seminerler yapılmaktadır.

Klinik ile ilgili anahtar kelimeler

Çocuk, enfeksiyon, tüberküloz, ateş, COVID 19, menenjit, pnömoni

Kliniğimizde çalışan hekimler

 Akademik Kadro:

Doç Dr Canan Caymaz

Klinik İdari Sorumlusu: 

Doç Dr Canan Caymaz

Klinik Eğitim Sorumlusu: 

Doç Dr Canan Caymaz

Eğitim Görevlisi:

Doç Dr Canan Caymaz 

2. Klinik uzman hekimleri:

Uzm Dr Özge Kaba

Klinik asistan hekimleri:

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği içinde asistanlar rotasyon yaparak çocuk enfeksiyon hastalıkları kliniğinde görev yapmaktadır.

  • çocuk enfeksiyon hastalıkları ekibi.jpg
  • çocuk enfeksiyon hastalıkları poliklinik odası.jpg
  • çocuk enfeksiyon hastalıkları servisi girişi.jpg
  • çocuk enfeksiyon servisi  koridor.jpg
  • çocuk enfeksiyon servisi odası.jpg