Bilimsel Araştırma Başvuruları Hakkında
30 Mayıs 2022

Bilimsel Araştırma Başvuruları Hakkında
Yüksek lisans tez, doktora tez, uzmanlık tezi ve bireysel araştırma gibi hastanemizde yürütülecek olan bilimsel çalışmalar için etik kurul başvurusu yapılmadan önce kurum izni alınmalıdır. Ve sonrasında etik kurul başvurusu yapılmalıdır. Etik kurul izni almış personelimiz İl Sağlık Müdürlüğü izni için aşağıda belirtilen evrakları hazırlayarak Eğitim Ar-Ge birimine teslim etmesi gerekmektedir.
İstenen evraklar;
1.Bilimsel araştırma başvuru dilekçesi
2.Hastaneye hitaplı başvuru dilekçesi
3.Taahhütname 
4.Bütçe taahhütnamesi 
5.Bilimsel araştırma başvuru formu
6.Etik kurul izin belgesi(üye ıslak imzalı)
7.Etik kurul alınan birimin etik kurul yönergesi 
8.Ölçek/anket formu, varsa ölçek/anket izinleri
9.Aydınlatılmış/Gönüllü onam formu