Staj Başvuru Formları

Başvuru Formları

 Dönem ve Yaz Staj Başvuruları İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Eğitim Ve Tescil Birimine yapılmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından stajı onaylanan öğrenciler resmi yazı ile hastanemize bildirildikten sonra stajyer öğrenci kabulü yapılmakta olup istenilen evraklar staj ve ya uygulama kapsamına göre farklılık göstermektedir.
   Staj/Mesleki Eğitim Başvuru Formaları:
1.Öğrenci Belgesi (2 Adet)
2.Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet)
3.SGK İşe Giriş Belgesi (Güncel tarihli olmalı ya da SGK hala geçerlidir ibaresi eklenip okul tarafından kaşe,imza yapılmalıdır.) (2 Adet)
4.İş Sağlığı Ve Güvenliği Belge/Sertifikası ya da transkripti (Çok tehlikeli sınıfta yer alan hastanemiz için belgenin geçerliliği 1 yıldır. Belgede eğitimin alındığı tarih ve eğitim süresi (16 Saat) belirtilmelidir.Güncel olmayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
5.Heyet Raporu (Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı ve Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İş Yerlerinde Çalışabilir, Hastanede Çalışabilir, Hastanede Staj Yapabilir, Hemşire Olarak Staj Yapabilir vb. ibareler olmalıdır.
Heyet Raporu verilirken yapılan;
HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV, Hemogram, AST, ALT, Üre, Kreatinin, Glukoz, Kan Grubu sonuçları,
Göz Uzman Muayenesi,
K.B.B. Uzman Muayenesi, K.B.B. Uzmanı gerekli gördüğü takdirde Odyometri test sonucu,
Akciğer Grafisi Raporu, Anamnez ve fiziki muayene sonucuna göre EKG raporu,
Aile Hekimliğinde Tetanos aşısı yapıldığını gösterir Aşı Kartı,
Elisa Tahlilleri Sonuç Belgesi: Anti Hbs (pozitif olmalı eğer; 10 ve 10 değerinin altındaysa mutlaka hepatit aşısı olması gerekiyor. Aşı kartı fotokopisi mutlaka olması gerekmektedir.
Yukarıdaki tetkiklere ek olarak;
Radyoloji stajyerlerinden; Anamnez, Fiziki Muayene Ve Hemogram sonucuna göre uzman hekim gerekli gördüğü takdirde Atipik Hücre Açısından Periferik Yayma (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Hematoloji Uzmanı tarafından yapılır) ve Dermatolojik Muayene sonuçları
Patoloji Laboratuvarı stajyerlerinden; Anamnez, Fiziki Muayene Ve Hemogram sonucuna göre uzman hekim gerekli gördüğü takdirde Atipik Hücre Açısından Periferik Yayma (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Hematoloji Uzmanı tarafından yapılır) ve Dermatolojik Muayene sonuçları
Yeni Doğan Ve Çocuk Bölümü stajyerlerinden; yukarıdaki tetkiklere ek olarak Hepatit A ve suçiçeği (Anti HAV AgG, VZV IgG) markerlerı bakılması,
Yoğun Bakım ve Immün Süpresif Hastaların Bulunduğu Bölüm (Hematoloji ve Organ Nakli) stajyerlerinden; Suçiçeği (Anti VZV IgG) markerları,
Mikrobiyoloji Laboratuvarından staj yapacak öğrencilerden, Hepatit A (Anti HAV IgG) markerları
6.Ziraat Bankası Iban Numarası (Banka dekontlarının üzerinde T.C. kimlik Numarası, Telefon Numarası, Okul Adı, Bölüm Adı yazılı olmadır.)
7. Tıbbı Görüntüleme ,Radyoterapi vb. bölüm öğrencileri için kişisel dozimetre (Dozimetresi olmayan öğrenci staja başlatılmayacaktır)
8. Beslenme Ve Diyetetik Bölümü stajyerlerinden; Hijyen eğitim belgesi
9. Sağlık Bakanlığı İşletmelerde Staj / Meslek Eğitimi Sözleşmesi (ıslak imzalı ve kaşeli)


Uygulama/Ders Başvuru Formaları:
1.Öğrenci Belgesi (1 Adet)
2.Nüfus Cüzdan Fotokopisi (1 Adet)
3.SGK İşe Giriş Belgesi (Güncel tarihli olmalı ya da SGK hala geçerlidir ibaresi eklenip okul tarafından kaşe,imza yapılmalıdır.) (1 Adet)
4.İş Sağlığı Ve Güvenliği Belge/Sertifikası ya da transkripti (Çok tehlikeli sınıfta yer alan hastanemiz için belgenin geçerliliği 1 yıldır. Belgede eğitimin alındığı tarih ve eğitim süresi (16 Saat) belirtilmelidir.Güncel olmayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
5.Heyet Raporu (Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı ve Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İş Yerlerinde Çalışabilir, Hastanede Çalışabilir, Hastanede Staj Yapabilir, Hemşire Olarak Staj Yapabilir vb. ibareler olmalıdır.
Heyet Raporu verilirken yapılan;
HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV, Hemogram, AST, ALT, Üre, Kreatinin, Glukoz, Kan Grubu sonuçları,
Göz Uzman Muayenesi,
K.B.B. Uzman Muayenesi, K.B.B. Uzmanı gerekli gördüğü takdirde Odyometri test sonucu,
Akciğer Grafisi Raporu, Anamnez ve fiziki muayene sonucuna göre EKG raporu,
Aile Hekimliğinde Tetanos aşısı yapıldığını gösterir Aşı Kartı,
Elisa Tahlilleri Sonuç Belgesi: Anti Hbs (pozitif olmalı eğer; 10 ve 10 değerinin altındaysa mutlaka hepatit aşısı olması gerekiyor. Aşı kartı fotokopisi mutlaka olması gerekmektedir.
Yukarıdaki tetkiklere ek olarak;
Radyoloji stajyerlerinden; Anamnez, Fiziki Muayene Ve Hemogram sonucuna göre uzman hekim gerekli gördüğü takdirde Atipik Hücre Açısından Periferik Yayma (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Hematoloji Uzmanı tarafından yapılır) ve Dermatolojik Muayene sonuçları
Patoloji Laboratuvarı stajyerlerinden; Anamnez, Fiziki Muayene Ve Hemogram sonucuna göre uzman hekim gerekli gördüğü takdirde Atipik Hücre Açısından Periferik Yayma (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Hematoloji Uzmanı tarafından yapılır) ve Dermatolojik Muayene sonuçları
Yeni Doğan Ve Çocuk Bölümü stajyerlerinden; yukarıdaki tetkiklere ek olarak Hepatit A ve suçiçeği (Anti HAV AgG, VZV IgG) markerlerı bakılması,
Yoğun Bakım ve Immün Süpresif Hastaların Bulunduğu Bölüm (Hematoloji ve Organ Nakli) stajyerlerinden; Suçiçeği (Anti VZV IgG) markerları,
Mikrobiyoloji Laboratuvarından staj yapacak öğrencilerden, Hepatit A (Anti HAV IgG) markerları
6. Tıbbı Görüntüleme ,Radyoterapi vb. bölüm öğrencileri için kişisel dozimetre (Dozimetresi olmayan öğrenci staja başlatılmayacaktır.
7. Beslenme Ve Diyetetik Bölümü stajyerlerinden; Hijyen eğitim belgesi

Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi
Eğitim AR GE Birimi
(212) 909 60 00

NOT:  Hastanemizde dışarıdan/direkt staj başvurusu kabul edilmemektedir. Staj işlemleri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.