İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
23 Haziran 2021


                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                   T.C.     
                                                                     İSTANBUL VALİLİĞİ
                                                                  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
                           İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ÇAM & SAKURA ŞEHİR HASTANESİ
                                                   İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİSorumlu Başhekim Yardımcısı ;

Mehmet Necmeddin SUTAŞIR

Sorumlu Hekim;

Nazlı DEĞİRMENCİ

İşyeri Hemşiresi ;

Merve SAVAŞ
Hivron YAVAŞ


İşyerlerinde sağlık ve güvenliği artırmaya yönelik getirilen uluslararası standartlardaki kanun ve düzenlemelere uygunluk sağlayarak;
İşyerinde sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaların kaydedilmesi, işyerinin yasal sorumluluklarını yerine getirdiğinin denetimi, sağlık uygulamalarının ve muayenelerin yapılmasının sağlanması, işe girişte ve sonrasında periyodik muayenelerin yapılması, sağlık raporlarının hazırlanması, İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna ve saha denetlemelerine katılım gibi hususlar temel çalışma konularımızdır. 


İSG hizmetlerinin sunumunda temel anlayışın tüm çalışanların kapsanması olduğu unutulmadan, etkinliği ve verimliliği artıracak şekilde, yasal hükümler dahilinde kalınarak görevlendirmelerin yapılması önceliğimizdir.

Bununla birlikte yönetimsel olarak İSG’nin ele alınması; hastane genelinde İSG yönetim sisteminin oluşmasını kolaylaştıracak, konu ile ilgili izlenecek strateji ve hedeflerin ortaya koyulması, organizasyonun oluşturulması, planlama ve stratejinin hayata geçirilmesi, uygulamanın değerlendirilmesi ve elde edilen sonuçlara göre yeni tedbirlerin alınmasını hızlandırmaktadır.