Nükleer Tıp Kliniği
17 Şubat 2021

NÜKLEER TIP KLİNİĞİ
HAKKIMIZDA

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Nükleer Tıp Kliniği konusunda uzman hekim kadrosu, güçlü tıbbi ekibi, son teknoloji donanımları ve fiziki alt yapısı ile hem görüntüleme hem de tedavi alanlarında hizmet vermektedir.
Amacımız, alanında en gelişmiş sağlık teknolojisi ve fiziki imkânları kullanarak, hastalarımızın teşhis, tedavi ve takibinde üstün standart ve kalitede hizmet sunarak yanlarında olmaktır. Kliniğimizde alanında uzman hekim kadrosu ile birlikte çalışan tecrübeli sağlık fizikçilerimiz, hemşirelerimiz, tekniker ve tıbbi sekreterlerimiz hastalarımızın her an yanındadır. Ayrıca kliniğimiz bir eğitim kliniği olup geleceğin Nükleer Tıp Hekimlerini yetiştirebilmek için eğitim vermektedir.                                HEKİM KADROSU

Doç. Dr. Burçak Yılmaz.jpg
                       Doç. Dr. Burçak Yılmaz   
                                                                                                                           
                               
Doç. Dr. Müge Öner Tamam


                       Uzm. Dr. Özge Vural Topuz


                              Uzm. Dr. Ayşegül Aksu   
       
                             
                                  
                              Uzm. Dr. Emrah Birol


                                  Uzm. Dr. Mehtap Güler


GÖRÜNTÜLEME ÜNİTELERİ
Kliniğimiz; Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi F blok alt zemin katta F3 Biriminde ve Genel Hastane B blok alt zemin kat B4 Biriminde görüntüleme hizmetleri sunmaktadır.  
Bu birimlerde son teknoloji ürünü olan 2 adet PET/BT cihazı, 2 adet SPECT/BT cihazı, 2 adet gama kamera ile tüm sintigrafik işlemler ve moleküler görüntülemeler (F-18 FDG, Galyum-68 PSMA, Ga-68 DOTA-TATE, vb.) çok kısa sürede ve üstün kalite standartlarında yapılabilmektedir. Bunlar dışında mevcut gama prob cihazlarımız ile ilgili cerrahi branşlara planlanan ameliyatlar öncesinde ve ameliyatlar esnasında kılavuzluk yapılabilmektedir. Tüm bu görüntüleme hizmetlerinin yanında hastanemizde yapılan çok sayıdaki multidisipliner tümör konseylerine de aktif olarak katılım sağlanmaktadır.
nükler tıp merkezi görüntüleme.jpeg

TEDAVİ ÜNİTELERİ ve POLİKLİNİK HİZMETLERİ
Nükleer Tıp Kliniği’mize ait F Blok alt zemin kat F2 Biriminde yer alan 12 adet radyonüklid tedavi odası bulunan servisimizde hastalarımıza üstün konfor ve kalite standartlarında hizmet verilmektedir. Ayrıca F Blok alt zemin kat F3 Biriminde yer alan 3 adet poliklinik odamızda hastalarımızın muayenesi, takibi ve tedavi kararları düzenlenmektedir. Tiroid kanseri tanısı almış hastalarımıza halk arasında atom tedavisi olarak bilinen İyot-131 (I-131) tedavisinin yanı sıra metastatik nöroendokrin tümör tanısı bulunan hastalarımıza Lutesyum-177 DOTA-TATE (Lu-177 DOTA-TATE) tedavisi, metastatik prostat kanseri tanılı hastalarımıza Lutesyum-177 PSMA (Lu-177 PSMA) tedavisi gibi tedaviler verilebilmektedir. Bunlar dışında karaciğerin primer veya metastatik tümörlerine yönelik Y-90 mikroküre tedavisi (TARE) de hastanemiz radyoloji kliniği ile işbirliği içerinde uygulanmaktadır.  Radyosinovektomi, I-131 MIBG tedavisi, Aktinyum-225 tedavisi gibi diğer radyonüklid tedaviler de uygulanabilecektir.