Başvuru Formları
01 Haziran 2022

Kontrol Listesi

1. Tıbbi Cihazlarla Yapılacak Araştırmalar Başvuru Formları 

- ARAŞTIRMA PROTOKOLÜ
- BAŞVURU ÜST YAZI ÖRNEĞİ TIBBI CİHAZ
- BGOFDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER
- GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ VE YAYIN İZİN BELGESİ
- HELSİNKİ BİLDİRGESİ
- İLGİLİ KLİNİK ONAYI
- IN VİTRO TANI CİHAZLARI İLE YAPILAN DOĞRULAMA ÇALIŞMALARI BAŞVURU FORMU
- KLİNİK ARAŞTIRMALAR BAŞVURU FORMU
- ÖZGEÇMİŞ FORMU
- TEZ AMAÇLI BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖN YAZI
- TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALAR BAŞVURU FORMU
- TIBBİ CİHAZLAR İLE İLGİLİ YAPILAN GÖZLEMSEL ÇALIŞMALAR İÇİN BAŞVURU FORMU
- TIBBİ CİHAZLAR İLE İLGİLİ YAPILAN AKADEMİK AMAÇLI GÖZLEMSEL ÇALIŞMALAR İÇİN BAŞVURU FORMU
- UZMANLIK TEZLERİ VE/VEYA AKADEMİK AMAÇLI YAPILACAK TIBBİ CİHAZ BAŞVURU FORMU
- MALİ TAAHHÜTNAME
- BİYOLOJİK MATERYAL TRANSFER FORMU 
-  CD VEYA FLASH BELLEK  ARAŞTIRMA DOSYASININ TAMAMI  YÜKLENEREK TESLİM EDİLECEKTİR.

2. Akademik Amaçlı Klinik Araştırma Başvuru Formları (müdahale/intervention olan çalışmalar)
- ARAŞTIRMA PROTOKOLÜ
- BAŞKA BİR ETİK KURULA BAŞVURULMADIĞINA DAİR DİLEKÇE
- BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖN YAZI
- BGOFDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER
- BÜTÇE FORMU
- GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ VE YAYIN İZİN BELGESİ
- HASTA TAKİP FORMU
- HELSİNKİ BİLDİRGESİ
- İLGİLİ KLİNİK ONAYI
- İYİ KLİNİK UYGULAMALAR TAAHHÜTNAMESİ
- KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB)
- KLİNİK ARAŞTIRMALAR BAŞVURU FORMU
- LİTERATÜR
- ÖZGEÇMİŞ FORMU
- SİGORTA TAAHHÜTNAMESİ
- TEZ AMAÇLI BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖN YAZI
- MALİ TAAHHÜTNAME
- BİYOLOJİK MATERYAL TRANSFER FORMU
- CD VEYA FLASH BELLEK  ARAŞTIRMA DOSYASININ TAMAMI  YÜKLENEREK TESLİM EDİLECEKTİR.

3. Gözlemsel İlaç Başvuru Formları
- ARAŞTIRMA PROTOKOLÜ
- BAŞKA BİR ETİK KURULA BAŞVURULMADIĞINA DAİR DİLEKÇE
- BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖN YAZI
- BGOFDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER
- BÜTÇE FORMU
- GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ VE YAYIN İZİN BELGESİ
- GÖZLEMSEL ÇALIŞMA BAŞVURU FORMU
- HASTA TAKİP FORMU
- HELSİNKİ BİLDİRGESİ
- İLGİLİ KLİNİK ONAYI
- İYİ KLİNİK UYGULAMALAR TAAHHÜTNAMESİ
- KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB)
- KLİNİK ARAŞTIRMALAR BAŞVURU FORMU
- LİTERATÜR
- ÖZGEÇMİŞ FORMU
- SORUMLU ARAŞTIRICI VE YARDIMCI ARAŞTIRMALAR İÇİN GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ VE YAYIN İZİN BELGESİ
- TEZ AMAÇLI BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖN YAZI
- MALİ TAAHHÜTNAME
- BİYOLOJİK MATERYAL TRANSFER FORMU
- CD VEYA FLASH BELLEK  ARAŞTIRMA DOSYASININ TAMAMI  YÜKLENEREK TESLİM EDİLECEKTİR.

4. Girişimsel Olmayan İlaç Dışı Klinik Araştırmalar Başvuru Formları (ilaç içermeyen kit çalışmaları laboratuvar test çalışmaları ve retrospektif çalışmalar)
- ARAŞTIRMA PROTOKOLÜ
- BAŞKA BİR ETİK KURULA BAŞVURULMADIĞINA DAİR DİLEKÇE
- BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖN YAZI
- BGOFDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER
- BÜTÇE FORMU
- GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ VE YAYIN İZİN BELGESİ
- GÖZLEMSEL ÇALIŞMA BAŞVURU FORMU
- HELSİNKİ BİLDİRGESİ
- İLGİLİ KLİNİK ONAYI
- İYİ KLİNİK UYGULAMALAR TAAHHÜTNAMESİ
- LİTERATÜR
- ÖZGEÇMİŞ FORMU
- TEZ AMAÇLI BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖN YAZI
- MALİ TAAHHÜTNAME
- BİYOLOJİK MATERYAL TRANSFER FORMU
- CD VEYA FLASH BELLEK  ARAŞTIRMA DOSYASININ TAMAMI  YÜKLENEREK TESLİM EDİLECEKTİR.