Başvuru Formları
25 Nisan 2024

Kontrol Listesi

1. Tıbbi Cihazlarla Yapılacak Araştırmalar Başvuru Formları 

1. ARAŞTIRMA PROTOKOLÜ (1).doc
2.BAŞKA BİR ETİK KURULA BAŞVURULMADIĞINA DAİR DİLEKÇE (1).doc
3.BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖN YAZI (1).doc
4.BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMUNDA OLMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER (1).docx
5.BİYOLOJİK MATERYAL TRANSFER FORMU.docx
6.GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ VE YAYIN İZİN BELGESİ (1).doc
7.GÖZLEMSEL ÇALIŞMALAR BAŞVURU FORMU (1).docx
8.İLGİLİ KLİNİK ONAYI (1).doc
9.İYİ KLİNİK UYGULAMALAR TAAHHÜTNAMESİ (1).doc
10.MALİ TAAHHÜTNAME (1).doc
ÖZGEÇMİŞ FORMU.docx
12.TEZ AMAÇLI BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖN YAZI (1).doc
13.BAŞVURU ÜST YAZI ÖRNEĞİ TIBBİ CİHAZ YENİ.doc
HELSİNKİ BİLDİRGESİ YENİ.pdf
15.İN-VİTRO TANI CİHAZLARI İLE YAPILAN DOĞRULAMA ÇALIŞMALARI BAŞVURU FORMU.doc
KLİNİK ARAŞTIRMALAR BAŞVURU FORMU.docx
17 TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALAR BAŞVURU FORMU.doc
18 TIBBİ CİHAZLAR İLE İLGİLİ YAPILAN GÖZLEMSEL ÇALIŞMALAR İÇİN BAŞVURU FORMU.doc
19 TIBBİ CİHAZLAR İLE İLGİLİ YAPILAN AKADEMİK AMAÇLI GÖZLEMSEL ÇALIŞMALAR İÇİN BAŞVURU FORMU.doc
ARAŞTIRMA BÜTÇE FORMU.docx

2. Akademik Amaçlı Klinik Araştırma Başvuru Formları (müdahale/intervention olan çalışmalar)
1. ARAŞTIRMA PROTOKOLÜ (1).doc
2.BAŞKA BİR ETİK KURULA BAŞVURULMADIĞINA DAİR DİLEKÇE (1).doc
3.BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖN YAZI (1).doc
4.BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMUNDA OLMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER (1).docx
5.BİYOLOJİK MATERYAL TRANSFER FORMU.docx
6.GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ VE YAYIN İZİN BELGESİ (1).doc
7.GÖZLEMSEL ÇALIŞMALAR BAŞVURU FORMU (1).docx
8.İLGİLİ KLİNİK ONAYI (1).doc
9.İYİ KLİNİK UYGULAMALAR TAAHHÜTNAMESİ (1).doc
10.MALİ TAAHHÜTNAME (1).doc
ÖZGEÇMİŞ FORMU.docx
12.TEZ AMAÇLI BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖN YAZI (1).doc
13 KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB).doc
HELSİNKİ BİLDİRGESİ YENİ.pdf
15 LİTERATÜR (1).doc
KLİNİK ARAŞTIRMALAR BAŞVURU FORMU.docx
17 HASTA TAKİP FORMU.doc
18 SİGORTA TAAHHÜTNAMESİ.doc
ARAŞTIRMA BÜTÇE FORMU.docx

3. Gözlemsel İlaç Başvuru Formları
ARAŞTIRMA BÜTÇE FORMU.docx
2.BAŞKA BİR ETİK KURULA BAŞVURULMADIĞINA DAİR DİLEKÇE (1).doc
3.BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖN YAZI (1).doc
4.BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMUNDA OLMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER (1).docx
5.BİYOLOJİK MATERYAL TRANSFER FORMU.docx
6.GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ VE YAYIN İZİN BELGESİ (1).doc
8.İLGİLİ KLİNİK ONAYI (1).doc
9.İYİ KLİNİK UYGULAMALAR TAAHHÜTNAMESİ (1).doc
10.MALİ TAAHHÜTNAME (1).doc
ÖZGEÇMİŞ FORMU.docx
12.TEZ AMAÇLI BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖN YAZI (1).doc
13 GÖZLEMSEL ÇALIŞMALAR BAŞVURU FORMU.docx
HELSİNKİ BİLDİRGESİ YENİ.pdf
15 LİTERATÜR (1).doc
16 HASTA TAKİP FORMU.doc
17. ARAŞTIRMA PROTOKOLÜ (1).doc

4. Girişimsel Olmayan İlaç Dışı Klinik Araştırmalar Başvuru Formları (ilaç içermeyen kit çalışmaları laboratuvar test çalışmaları ve retrospektif çalışmalar)
1. ARAŞTIRMA PROTOKOLÜ (1).doc
2.BAŞKA BİR ETİK KURULA BAŞVURULMADIĞINA DAİR DİLEKÇE (1).doc
3.BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖN YAZI (1).doc
4.BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMUNDA OLMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER (1).docx
5.BİYOLOJİK MATERYAL TRANSFER FORMU.docx
6.GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ VE YAYIN İZİN BELGESİ (1).doc
8.İLGİLİ KLİNİK ONAYI (1).doc
9.İYİ KLİNİK UYGULAMALAR TAAHHÜTNAMESİ (1).doc
10.MALİ TAAHHÜTNAME (1).doc
ÖZGEÇMİŞ FORMU.docx
12.TEZ AMAÇLI BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖN YAZI (1).doc
13 GÖZLEMSEL ÇALIŞMALAR BAŞVURU FORMU.docx
HELSİNKİ BİLDİRGESİ YENİ.pdf
15 LİTERATÜR (1).doc
16 HASTA TAKİP FORMU.doc
ARAŞTIRMA BÜTÇE FORMU.docx