Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasıyla İlgili Uluslararası Yasa (Mama Kodu) 1981
21 Eylül 2020

ANNE SÜTÜ  MUADİLLERİNİN PAZARLANMASIYLA İLGİLİ  ULUSLARARASI YASA (MAMA KODU)
1981

YASANIN AMACI ;
-Emzirmenin korunması ve yaygınlaştırılması, 
-Anne sütü muadillerinin yeterli bilgilendirme  ve  uygun pazarlama yöntemleriyle  dağıtımının sağlanması,
-Anne sütü muadillerinin uygun kullanımını sağlayarak, bebeklerin güvenli ve yeterli besin almalarına katkı sağlanması.

YASANIN KAPSAMI ;
Yasa, aşağıdaki maddelerin pazarlanması ve bununla ilgili faaliyetleri kapsar ; 
-Formüle bebek maması dahil anne sütü muadilleri,
-Aynen ya da ilavelerle, kısmen  ya da tamamen anne sütü  yerine kullanılmasının uygun olduğu söylenerek pazarlanan  ya da başka biçimde tanıtılan, biberonla verilebilecek ek gıdalar dahil diğer süt ürünleri, yiyecek ve içecekler ,
-Biberonlar ve emzikler
Tüm bu ürünlerin kalitesi ve arzı ile kullanımına ilişkin bilgileri kapsamaktadır. 

Yasa 11 maddeden oluşmaktadır :
Maddelerin konuları ise 
1.Yasanın amacı
2. Yasanın kapsamı
3. Tanımlar
4.Bilgi ve eğitim
5.Kamuoyu ve anneler
6.Sağlık sistemleri
7.Sağlık görevlileri
8.Üreticiler ve dağıtımcıların istihdam ettiği kişiler
9.Etiketleme
10. Kalite
11.Uygulama ve izleme

ANNE SÜTÜ YERİNE KULLANILAN ÜRÜNLERİN PAZARLAMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI YASANIN ÖNEMLİ NOKTALARI

Anne sütü yerine kullanılabilecek ürünlerin reklamı yapılmaz
Bu ürünlerin örnekleri veya kullanılan malzemelerin serbest bir şekilde dağıtılmaz
Sağlık personeli tarafından bu ürünler önerilmez
Mama firmasının pazarlama personeli ile anneler arasında bağlantı kurulmaz
Sağlık çalışanlarına mama örnekleri  veya hediyeler verilmez
Afişlerde ve mamaların etiketlerinde, mamayla beslenmenin en ideal  (mükemmel) olduğunu  gösterir biçimde bebeklerle mamaların  bir arada  resimleri bulunmaz.
Sağlık çalışanlarını mamalar hakkında bilimsel ve tam (olaylara dayanan) bir şekilde bilgilendirilmelidir
Etikette, mama ile beslenme hakkında bilgi, anne sütünün yararları ve mama ile beslenmenin zararları ve maddi masrafı belirtilmelidir.
Bebekler için kullanımı zor ürünler  desteklenmez.