Kamu özel işbirliği Birimi
09 Aralık 2020

            “Kamu Özel İşbirliği Modeli İle İstanbul İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi Sözleşmesi” kapsamında Şirket tarafından sunulmakta olan Tıbbi Destek Hizmetleri ve Destek Hizmetleri olarak toplamda 19 hizmetin sunumu ile ilgili faaliyet raporlarının kontrol ve denetimini yapmaktadır. Şirket tarafından ifa edilen hizmetlerin Ana Sözleşme ve Eklerine uygunluğunu sağlamaktadır. Hizmetlerin ifasında tespit edilen aksaklıkların Şirkete yazılı bildirimini sağlamaktadır.
Yapılan tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmekte, hizmet bedelleri için sunulan faturalar üzerinde mevzuata uygun olarak gerekli işlemleri ve kontrolleri sağlayarak, bilgi ve belgeleri İdare’ye sunmaktadır. 
             Hastanemizde verilmekte olan hizmetler konusunda yaşanan aksaklıklar, iyileştirmeler hususunda Şirket ile iletişim, birimimiz aracılığı ile sağlanmaktadır.
Kamu Özel İşbirliği Birimi, hastanemiz Başhekimlik binası 1. Katta hizmet vermektedir.