Üroloji
13 Şubat 2024

WhatsApp Image 2020-07-25 at 11.42.18 (2).jpeg

Bölüm Hakkında Genel Bilgi : Üroloji Kliniği günlük ortalama 6
poliklinik ve 48 yataklı servisiyle 14 Uzman Hekim 3 Eğitim Görevlisi 23
Asistan ile hizmet vermektedir.

TANI VE TEDAVİSİ YAPILAN HASTALIKLAR :

Üroloji bölümü kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkek üreme sistemlerinin tanı ve
tedavisinden sorumlu branştır. Hastanemizde aşağıda belirtilen Üroloji bölümüne ait tüm
alt branşlardaki tanı ve te-davi yöntemleri başarıyla uygulanmaktadır.
Androloji (Erkek İnfertilitesi, Erkek ve Kadın Cinsel Sağlığı)
Androloji bölümünde erkek infertilitesine neden olan tüm düzeltilebilir nedenlerin (varikosel,
hormonal bozukluklar, sperm kanalı tıkanıklıkları) tanı ve tedavisi konusunda hizmet
verilmektedir. Ayrıca testis-lerden sperm elde etme yöntemleri modern teknolojik
ekipmanlarla donatılmış tüp bebek merkezimizde başarı ile yapılmaktadır.
Erkek cinsel sağlığına yönelik olarak ileri tetkik ve görüntüleme yöntemleri ile tanısal
işlemler yapılmak-ta olup penil protez ve penil rekonstrüksiyon gerektiren tüm  ameliyatlar
başarılı bir şekilde  kliniğimizde  uygulanmaktadır.
Üroonkoloji
Bu bölümde; böbrek, mesane, prostat ve testis tümörlerinin tanı, tedavi ve takipleri en
modern teknolojik yöntemlerle yapılmaktadır. Gerektiğinde Medikal Onkoloji ve Radyasyon

BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ
KLİNİK/BİRİM İÇERİK FORMU


Başhekimlik Basın Birimi Eposta: camsakuramedya@gmail.com

Web: camsakurasehir.saglik.gov.tr Sosyal Medya: instagram/twitter/facebook/youtube @camsakurasehir
Onkolojisi gibi birimlerle ortak verilen karararlarla onkolojik hastalarımıza hizmet
verilmektedir.
Robotik cerrahinin en yaygın kullanıldığı branş Üroloji olup hastanemizde prostat
kanserinin cer-rahi tedavisi robotik yöntemle yapılmaktadır. Ayrıca seçilmiş birçok vakada
böbrek ve mesane kanserlerinin tedavilerinde hem robotik hem de laparoskopik  yöntemler
ile hastalarımız tedavi edilmektedir.

Endoüroloji ve Taş Hastalıkları
Prostat büyümesine bağlı idrar rahatsızlıklarının tedavisinde geleneksel endoskopik
tedavilerin yanı sıra ülkemizde sayılı merkezde uygulanmakta olan Holmium Lazer ile
yapılan prostat ameliyatı (HoLEP) yapılabilmektedir.
Gerek erişkin hastalarda gerekse çocuk yaş grubunda kapalı taş ameliyatlarının tamamı 
(fleksibl intrare-nal cerrahi, perkütan nefrolitotomi) ve ses dalgaları ile taş kırma (ESWL)
tedavisi başarı ile uygulanmak-tadır.
Kadın ürolojisi
Bu bölümde ;idrar kaçırma, pelvik organ sarkmaları, interstisyel sistit gibi hastalıkların tanı
ve tedavisin-de hizmet verilmektedir. Ürodinami ünitesi; idrar tutabilme ve idrar yapabilme
ile ilgili hastalıklar-da tanısal incelenme amacıyla hastalarımızın hizmetine sunulmuştur.
Mesane ve idrar kanalı (üretra) askı cerrahisi ve mesaneye botoks uygulaması kliniğimizde
başarı ile uygulanmaktadır.
Rekonstrüktif Üroloji
Üroloji bölümünde rekostrüksiyon gerektiren vakalar olan uretra darlığı- üretroplasti,
rektouret-ral fistül, vezikovajinal fistül onarımı, ortotopik neobladder (yapay mesane) ile
penil cerrahi re-konstrüksiyonları başarılı bir şekilde yapılmaktadır.
Çocuk Ürolojisi
Bu bölümde, anne karnından başlayarak, yenidoğan ve sonraki dönemlerde görülebilen
doğuştan ya da sonradan gelişen ürogenital sisteme ait hastalıklar ve bunların tedavisi
yapılmaktadır. Hipospadias, in-memiş testis, işeme bozuklukları, gece idrar kaçırma,
böbrek çıkış darlıkları ve mesaneden böbreklere idrar kaçışı çocuk ürolojisinin başlıca ilgi
alanları olup tamamı hastanemizde tedavi edilebilmektedir.
Ayrıca çocuk taş hastalıklarının minimal invaziv endoürolojik tedavileri (mikroperkütan
nefrolitotomi, ultramini perkütan nefrolitotomi, fleksibl üreterorenoskopi) kliniğimizde lazer
enerji yöntemleri kullanı-larak uygulanabilmektedir.

BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ
KLİNİK/BİRİM İÇERİK FORMU


Başhekimlik Basın Birimi Eposta: camsakuramedya@gmail.com

Klinik hangi hastalıklara bakar? :

Özellikli İşlemler :
Robotik Cerrahi , Androlojik Cerrahi , Tüm taş hastalıkları ve Prostat Cerrahisi yapılmaktadır.
Bölüme Bağlı Üniteler :
ESWL ÜNİTESİ , ÜRODİNAMİ BİRİMİ , İNFERTİLİTE , ÇOCUK ÜROLOJİSİ.
Nasıl Muayene olurum :
MHRS VEYA 182
Prosedürler :
SAĞLIK BAKANLIĞI
Adres ve Dahili Numara :
0212 909 60 00

Klinikle ilgili anahtar kelimeler:
BÖBREK TAŞI
PROSTAT

Klinik Hekimleri:


1.Akademik Kadro


Klinik İdari Sorumlusu: Doç.Dr.Halil Lütfi CANAT
Eğitim Sorumlusu:Prof.Dr.Abdulmuttalip ŞİMŞEK
Eğitim Görevlisi: Feyzi Arda ATAR
2.Klinik Uzman Hekimleri
Op.Dr.Osman Can
Op.Dr Emin Taha Keskin
Op.Dr.Harun Özdemir
Op.Dr.Mehmet Şimşek
Op.Dr Yiğit Can Filtekin
Op.Dr.Kemal Topaloğlu
Op.Dr.Süleyman Şahin
Op.Dr.Yunus Çolakoğlu
Op.Dr.Ramazan UĞUR
Op.Dr.Hakan Şirin
Op.Dr.İbrahim Orkunt AYAZ.
Op.Dr.Gökhan Çeker
Op.Dr.Metin Savun
4.Klininik Asistan Hekimleri:
ENES YAVUZ
CEMAL TOPAL
EMRE KORKMAZ
BATU AKALIN
ÖZGÜR DENİZ TATAROĞLU
AHMET EREN SAĞIR
YÜSRA AKSAKAL
ALİ SELVİ
ÖMER ALTINTAŞ
ÇAĞRI ŞEVİK
ERTUĞRUL ARIKIZ
DİRENÇ ÖZBÖRÜ
ALİ İHSAN MEMMİ
BERKE DEMİRİZ
BİLAL KAYA
ABDULLAH ZİLAN
EBUBEKİR ÖMER ÖZTÜRK
ENES AKTAŞ
ONURALP NİŞLİ
MEHMET ENİS AKSOY
İSMAİL AKSOY
İSMAİL TEKİN
MURAT GÜRBÜZ
CEMİL YILMAZ
Fotoğraflar :

  • WhatsApp Image 2020-07-25 at 11.42.18 (1).jpeg
  • WhatsApp Image 2020-07-25 at 11.42.18 (3).jpeg
  • WhatsApp Image 2020-07-25 at 11.42.18 (4).jpeg
  • WhatsApp Image 2020-07-25 at 11.42.18 (6).jpeg
  • WhatsApp Image 2020-07-25 at 11.42.18 (7).jpeg
  • WhatsApp Image 2020-07-25 at 11.42.18 (8).jpeg
  • WhatsApp Image 2020-07-25 at 11.42.18.jpeg