Taş Kırma Ünitesi
16 Şubat 2022

ESWL NEDİR? 
ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy); vücut dışından şok dalgalarıyla böbrek taşlarının kırılarak tedavisi anlamına gelmektedir. Düşebilecek büyüklüğe kadar kırılan taşlar, idrar ile dışarıya atılır. Böylece 15 yıl öncesine kadar ameliyatla alınan taşlar hiç bir cerrahi girişime gerek kalmadan üriner sistemden temizlenmiş olur. 
Böbrek taşlarının tedavisinde günümüzde ilk sırada tercih edilen tedavi yöntemi olan ESWL sisteminin temel prensibi, bir kaynakta üretilen enerjinin bir noktaya odaklanması ve taşın bu odak noktasına getirilerek vücut dışından uygulanan şok dalgalarıyla kırılmasıdır. 
ESWL tedavisinin başarısı taşın doğru odaklanmasıyla yakından ilgilidir. Teorik olarak görülebilen her taşın kırılması mümkündür. Üriner sistem taşlarının ESWL ile kırılabilmesi için Floroskopik veya Ultrasonografik olarak görülmesi ve odaklanması gerekir. 
Gebelik, kontrol edilemeyen koagülasyon bozuklukları, abdominal aort anevrizması, renal arter kalsifikasyonları ve taşın alt tarafında obstrüksion olması halinde ESWL tedavisi uygun değildir. Bu amaçla tedavi öncesi DÜS (Direk Üriner Sistem) grafi, İVP, ultrasonografi, idrar tahlili, enfeksion varsa kültür antibiogram, koagülasyon profili yapılmalı, taşın yeri, büyüklüğü, taş dışında başka bir obstrüksion olup olmadığı tesbit edilmelidir. 
Kalp pili olan hastaların, ESWL tedavisi için uygun olup olmadığı kardioloji uzmanlarınca değerlendirilmelidir. Hastaya, tedavi şekli ve muhtemel komplikasyonlar açıkça anlatılarak, tedaviyi kabul ettiğine dair imzası alındıktan sonra tedaviye başlanmalıdır.
Şok dalgalarının deriden geçerken yaptığı etkiye bağlı olarak bir ağrı olabilir. Bu ağrı eski nesil elektrohidrolik sistemlerde daha çok, efektivitesi yüksek olan yeni nesil elektromanyetik sistemlerde daha azdır. 
Bir ESWL tedavi seansı yaklaşık 30 - 45 dakika sürmektedir. Her seans sonrası DÜS grafisi veya ultrasonografi ile taşın kırılıp kırılmadığı kontrol edilir. Taşta yeterli kırılma gözlendiğinde tedavi sonlandırılır. Daha sonra yapılan kontrollerde ise taşın tamamen temizlenip temizlenmediğine bakılır. Taş yeteri kadar kırılmamışsa hasta yaklaşık birer hafta arayla yeni tedavi seansına alınır. İlk birkaç seansta, taşta hiç değişiklik olmaması halinde diğer tedavi yöntemlerinin kullanılması gündeme gelir. 
taş kırma.png

Taş kırma tedavisindeki başarıyı etkileyen en önemli konu taşın doğru ve hassas bir şekilde odaklamasıdır. Sahip olduğu modüler ve bilgisayar kontrollü yapısı ile MULTIMED EM, taşların hassas bir şekilde odaklanması için U-Kollu Floroskopi Cihazı ve Bilgisayar Kontrollü Otomatik Ultrasonik Lokalizasyon Sistemi Robot Kol ile birlikte kullanılabilmektedir. 
Hasta konforunun arttırılması için MULTIMED EM ESWL Cihazı, taş kırma tedavisinde eksiksiz çözümler sunmuş ve yeni bir standart oluşturmuştur.