Kan Transfüzyon ve Aferez Merkezi
23 Şubat 2021

KAN TRANSFÜZYON ve AFEREZ MERKEZİ


Sağlık alanında önemli bir referans merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi, Transfüzyon Merkezi Sağlık Bakanlığı tarafından 16.04.2020  E3737 sayı ile ruhsatlandırılmış ,“Transfüzyon Merkezi” statüsünde, 1 uzman hekim, 18 kamu 4’ü firma teknisyeni, 10 Hemşire, 2 hemovigilans hemşiresi ve 2 sekreteri ile 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. 
MİSYON: Yalnızca Türkiye’den değil, dünyanın dört bir tarafından gelecek hastalara hizmet verirken kan merkezi olarak tam kalite standartlarına uyum içinde GÜVENLİ KAN TRANSFÜZYON unu kendine hedef olarak belirlemiştir. 
Transfüzyon Merkezimizin yeri: Çocuk Hastalıkları Hastanesi A Blok Alt Zemin kat A-7


Telefon numaraları
Transfüzyon Merkezi Sorumlusu ve 
Hemovigilans Koordinatörü Uzm. Dr. Kamuran ŞANLI:10176
Sorumlu teknisyen Tek. Sedef KAVAK: no10171
Kan merkezi Immuno-hematoloji laboratuarı:71177
Kan merkezi kan ve kan ürünleri rezervasyon:71178
Kan ve kan ürünleri çıkış odası:71179
Kan bağış birim tlf:10322, 10180
Hemovigilans Sorumlusu Hemşire odası:71326
Kan Transfüzyon merkezi Sekreteri:10184
 KAN MERKEZİ BİRİMLERİ
1-KAN MERKEZİ İMMUNOHEMATOLOJİ LABORATUVARI
Forward-Revers kan grubu
Yenidoğan kan grubu:
*Rh sub grup ve kell antijen
* Direct cooms polyspesifik, 
*Direct cooms Ig G, 
* Direct cooms C3d,
*İndirect cooms, 
* Anti-D titrasyon, 
*Anti-A, Anti-B titrasyon 
Antikor Tanımlama

•KAN BAĞIŞ VE AFEREZ BİRİMİ

Sorumlu Hemşire: Burçak ATO
24 saat hizmet veren birimimiz Tam kan bağışı, Aferez Trombosit, Aferez Granülosit, ve özellikli tüm kan ve kan ürünlerini hazırlayabilmektedir.

•HEMOVİGİLANS BİRİMİ


•Sorumlu Hemovigilans Hemşiresi: Hem. Özlem Elifoğlu

•Hemovijilans; Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı tanıma göre kanın toplanmasından başlayarak alıcıya verilmesinden sonra takibini de içeren tüm transfüzyon zincirini kapsayan, kan ürünlerinin kullanılmasından kaynaklanan her türlü istenmeyen ve beklenmeyen etkilerin toplanması ve değerlendirilmesinden, bu olayların oluşmasının ve tekrarlanmasının önlenmesini içeren bir dizi sürveyans işlemidir. 

  • kan 1.jpg
  • kan 10.jpg
  • kan 2.jpg
  • kan 4.jpg
  • kan 5.jpg
  • kan 6.jpg
  • kan 8.jpg
  • kan 9.jpg
  • kan3.jpg