Göğüs Cerrahisi
24 Mayıs 2023

Bölüm Hakkında Genel Bigi:
Göğüs Cerrahisi Kliniği, hastanemizin kuruluş tarihinden beri iki
klinikte toplam 48 servis yatağı ve 2 profesör öğretim üyesi, 2 doçent öğretim üyesi, 6 uzman
hekim ve 4 asistan hekim ile hizmet vermektedir. Kliniğimizde göğüs cerrahisini ilgilendiren tüm
hastalar için acil servis, poliklinik, yataklı servis, ameliyathane ve yoğun bakımlarda tüm tanı ve
tedavi hizmetleri en üst düzeyde yerine getirilmektedir. Bununla birlikte, Göğüs Cerrahisi Kliniği
olarak teorik ve pratik baz da öğrenci ve asistan eğitimi yapılmakta ve bilimsel gelişmeler ışığında
çalışmalarımız devam etmektedir.
Tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar: Göğüs Cerrahisi, göğüs kafesinde ve göğüs boşluğu
içerisinde yer alan kalp, büyük damarlar ve meme hariç tüm organ ve dokuların hastalıklarıyla
ilgilenen cerrahi tıp dalıdır. Kliniğimizde tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar;
Akciğer tümörleri
İyi huylu akciğer tümörleri
Akciğer kanserleri
Kanser dışı akciğer hastalıkları
Akciğerin doğumsal hastalıkları
Akciğer enfeksiyonları
Akciğerin kistik ve büllöz hastalıkları
Akciğerin interstisyel hastalıkları
Mediastenin cerrahi hastalıkları
Mediasten enfeksiyonları
Mediasten tümör ve kistleri
Nefes borusunun (Trakea) cerrahi hastalıkları
Trakea tümörleri
Trakea darlıkları
Trakeanın diğer hastalıkları
Göğüs duvarının cerrahi hastalıkları
Göğüs duvarının doğumsal şekil bozuklukları
Göğüs duvarı tümörleri
Göğüs duvarı enfeksiyonları
Akciğer zarının (Plevra) cerrahi hastalıkları,
Plevra tümörleri ve mezotelyoma
Plevral enfeksiyonlar
Pnömotoraks
Plevra effüzyonları
Diaframın cerrahi hastalıkları
Diyafram yükselmesi ve felci
Diyafram hernileri
Diyafram tümörleri
Özofagus (yemek borusu) tümörleri
Myastenia gravis
Bölgesel aşırı terleme ( Hiperhidroz)
Torasik çıkış (outlet) sendromu
Toraks travmaları
Klinik hangi hastalıklara bakar? : Kliniğimizde göğüs cerrahisini ilgilendiren tanısal ve tedavi
amaçlı tüm açık ve kapalı ameliyatlar ve girişimler başarıyla uygulanmaktadır. Kliniğimizde
yapılan ameliyatlar aşağıda listelenmiştir.
Tanısal amaçlı cerrahi işlemler
Bronkoskopi
Doku biyopsileri
Mediastinoskopi
Mediastinotomi
Videotorakoskopi yardımlı cerrahi (VATS)
Minimal invazif ve robotik cerrahi işlemler
Videotorakoskopik cerrahi
Robotik cerrahi
Akciğer rezeksiyonları
Wedge rezeksiyonlar, Segmentektomi/ lobektomi/bilobektomi
Pnömonektomi/ Ekstraplevral pnömonektomi
Sleeve rezeksiyonlar ve bronkoplastik işlemler
Akciğer metastazektomileri / İzole akciğer perfüzyonu
Mezotelyoma , malign plevral ve perikardiyal effüzyon cerrahisi
Torasentez / göğüs tüpü drenajı / kalıcı torasik kateter yerleştirilmesi
Perikard drenajı / VATS plevral pencere açılması
Plörodezi
Plevrektomi / dekortikasyon
Ekstraplevral pnömonektomi
Hipertermik intratorasik kemoterapi (HITOC)
Diğer torasik kanser, tümör ve kistlerinin cerrahi olarak çıkarılması
Timomanın cerrahi olarak çıkarılması
Video yardımlı cerrahi ile ve robotik timektomi
Göğüs duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu
Nefes borusu (trakea) cerrahisi
Trakeostomi
Trakeal rezeksiyon ve rekonstrüksiyonu
Sleeve trakeoplasti
Trakeal stent yerleştirme
Travmatik trakeal yırtıkların tamiri
Trekeo-özofajiyal fistüllerin tamiri
Trakeobronşiyomalazi ameliyatları
Akciğer nakli
Tek ve çift çift taraflı akciğer nakli
Kadaverik lober akciğer nakli
Canlı donörden akciğer nakli
Ex-Vivo akciğer perfüzyonu
Ekstrakorporal membran oksijenasyonu
Büllöz akciğer hastalıkları ve amfizem cerrahisi
Pnömotoraksın cerrahi tedavisi
Büllektomiler
Endobronşiyal valf / coil yerleştirilmesi
Akciğer hacim küçültme ameliyatı
Akciğer, plevra ve diğer toraks infeksiyonlarının cerrahisi tedavisi
Abse drenajı / debritmanı / eksizyonu
Pelvral ampiyemin kapalı ve açık drenajı
Dekortikasyon
Torakomiyoplastiler
Bronkoplevral fistül tamiri
Sternal ve kaburga osteomiyelit ameliyatı ve rekonstrüksiyonu
Sternoklavikuler eklem enfeksiyonu ameliyatı
Hidatik kist ameliyatları ( kistotomi ve kapitonaj )
Doğumsal bozuklukların düzeltilmesi ameliyatları
Pektus deformiteleri (Kunduracı ve güvercin göğsü) düzeltme ameliyatları
Pektus vacuum bell ve ortez uygulamaları
Diyafram ameliyatları
Diyafram plikasyonu
Diyafram fıtık ve yırtıklarının tamiri
Poröz diyafram tamiri
Aşırı terleme tedavisi
Medikal tedavi
Botoks injeksiyonu
İyontoforez
Torakal sempatektomi
Torasik çıkış sendromu ameliyatları
Aksiler veya servikal yaklaşım ile
Videotorakoskopik ve Robotik yaklaşım ile
Travma cerrahisi
Tüp torakostomi
Acil torakotomiler
Kaburga kırıklarının stabilizasyonu
Perikaldiyal drenaj / pencere
Ekstrakorporal yaşam desteği uygulamaları
ECMO (Ekstrakorporal membran oksijenasyonu)
ILA ( Interventional Lung Assist)


Özellikli İşlemler:
Robotik cerrahi işlemler
Videotorakoskopik cerrahi işlemler
Akciğer nakli ( Hazırlıkları devam etmektedir)
İleri evre kanserlerde genişletilmiş (extended) cerrahi
Geniş segment trakeal rezeksiyon ve rekonstrüksiyonlar
Bölüme Bağlı Üniteler :
Göğüs cerrahisi Polikliniği (E13 blok)
Göğüs Cerrahisi yatan hasta servisi ( E blok 8. Kat)
Yoğun bakımlar
Ameliyathane (E blok 1. Kat)
Nasıl Muayene olurum :
Merkezi hekim randevu sistemi (MHRS) üzerinden veya 182 ‘ yi arayarak canlı operatörler
üzerinden istenilen gün ve saate randevu alınabilir. İlgili merkez binasının poliklinik bölümünde
hasta kayıt işlemini tamamlayan hastalar muayene olabilir.

Prosedürler :


Adres ve Dahili Numara:
0212 909 60 00 telefon numarası
-camsakursehir.saglik.gov.tr web sitesi
-ist.camsakurash@saglik.gov.tr e-posta adresi
-Başakşehir mahallesi G-434 caddesi no:22 Başakşehir/İstanbul
Nasıl Gidilir?:
Metro hattı, metrobüs, belediye otobüsü, minibüs ve özel araçlarla ulaşım sağlanabilmektedir

Sık sorulan sorular:
Belirtilmesi ve Eklenmesi Uygun Görülen Diğer İçerikler:
Klinikle ilgili anahtar kelimeler:
Göğüs cerrahisi, akciğer, toraks, kanser, tümör, akciğer kanseri, akciğer nakli, minimal invazif
cerrahi, VATS, videotorakoskopik cerrahi, uniportal VATS, robotik cerrahi, Da Vinci, Göğüs duvarı,
mediasten, trakea, nefes borusu, özofagus, diyafram, plevra, torasik outlet, hiperhidroz, aşırı
terleme, solunum yetmezliği, ECMO.


Akademik Kadro
Klinik İdari Sorumlusu:
Profesör Dr. Ali Yeginsu
Eğitim Sorumlusu:
Prof Dr. Hasan Akın
Doç Dr. Türkan Dübüş
Doç Dr. Ali Cevat Kutluk
Klinik Uzman Hekimleri :
Dr. Salih Zeki Kadıoğlu
Dr. Volkan Yılmaz
Dr. Aynur Baş
Dr. Jelena Uyumaz
Dr. Ömer Yavuz
Dr. Mehlika İşcan
Klininik Asistan Hekimleri:
Dr. Mehmet Ali Ünal
Dr. Recep Tekin
Dr. Mücahit F. Özsaray
Dr. Muhammed Kertmen