Temel İlke ve Değerler


 • Dürüstlük
 • Tarafsızlık
 • Toplum çıkarlarını korumak
 • İnsan ve insan haklarına saygı
 • Saygınlık, güvenirlilik
 • Etkin ve etkili hizmet sunumu
 • İşbirliği ve dayanışma
 • Hesap verilebilirlik
 • Değişim ve gelişime açık olmak
 • Süreklilik ve erişilebilirlik
 • Hasta güvenliği
 • Sağlıklı çalışma yaşamı
 • Liderlik ve bütünlük