Başhekim


                                                                                              Doç. Dr. Mücahit KAPÇI
                                                                                 
   Nöroloji Ortapedi Hast. Başhekimi

Haziran 1976’da Eskişehir’de doğdu. İlkokulu Eskişehir’de okuduktan sonra memle-keti olan Konya’ya geldi. Orta ve lise eğitimini Meram Anadolu Lisesi’nde okudu. Üniversiteyi 1995-2002 yıllarında Konya’da Meram Tıp Fakültesinde bitirdi. Askerlik görevini 2005-2006 yılında Tokat Jandarma Bölge komutanlığı emrinde yaptı. Acil uzmanlığını 2006-2011 yılla-rında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. 
Mecburi hizmetinden sonra 2014 yılında Aydın Adnan Menderes üniversitesi Acil Tıp Anabilim dalında öğretim üyesi olarak başladı.  2017 yılında Acil Tıp alanında “doçentlik” ün-vanı aldı. Aynı hastanede 2014-2019 yılları arasında başhekim yardımcısı ve başhekim ola-rak idari görev aldı.
Temmuz 2020 tarihinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Acil Kliniğine Eğitim sorumlusu olarak geldi. Ekim 2020 tarihinde aynı şehir hastanesinin Nöroloji-Ortopedi Hastanesine Başhekim olarak görevlendirildi.