Manevi Destek Birimi

Görev Amacı:633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 07/01/2015 tarihli T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ile T.C. Sağlık Bakanlığı Arasında Hastanelerde Manevi Destek Sunmaya Yönelik İşbirliği Protokolü’ne göre Bakanlık tarafından belirlenen “Personel Gizlilik Sözleşmesi” hükümlerine bağlı olarak hastanemizde kalite yönetim sistemi dokümantasyonu doğrultusunda görev yapar.

Temel İş ve Sorumluluklar: Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında, talep eden hasta, hasta yakını ve hastane personeline dini konularda danışmanlık/rehberlik yapar, moral, motivasyon ve manevi destek sağlar.

Dini referanslardan hareketle, bireylerin üzüntülü, sıkıntılı, korkulu hallerinde, yalnızlık ve ümitsizlik duygularına kapıldıklarında, ani değişmelerle gelen kriz durumlarında, maruz kaldıkları yeni duruma uyum sağlamalarına ve baş edebilme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaya varsa sorularını cevaplamaya hayatlarına yeni bir anlam vermelerine eşlik ederek onlara moral kazandırmaya yardımcı olur.

Evde bakım hizmeti vermek üzere görevlendirilmiş ekipler ile birlikte, talep edilmesi halinde evde manevi destek hizmeti verilmesine destek olur.

Manevi destek biriminin, hastane personeline ve topluma tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütür.

Etkinliklerimiz

13 Mayıs 2020