Kalp Damar HastanesiBölüm Hakkında Genel Bilgi:
Hastanemiz Kalp-Damar Cerrahisi kliniği 54 servis yatağı ve 24 yoğun bakım ünitesi yatağı olmak üzere
toplam 78 yataklı, 1 hibrit ameliyathane odası olmak üzere 7 ameliyathane ile hizmet vermektedir.

Tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar ve özellikli işlemler:

Hastanemizde kardiyovasküler cerrahinin tüm ameliyatları, aort cerrahisi, mitral kapak cerrahisi, minimal
invaziv ameliyatlar, aort cerrahisi ve aort diseksiyonları lüzum halinde endovasküler ve perkütan girişimler
(EVAR, TEVAR) ile kombine şekilde yapılmaktadır. Yakın zamanda kalp nakil ruhsatı almış olmamız
nedeniyle kalp nakil ameliyatı ve sol ventrikül destek sistemleri cihaz ameliyatları da yapılır hale gelmiştir.
Bunun yanında kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon (KTEPH) için yapılan pulmoner endarterektomi
ameliyatı, hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati için yapılan HOCM cerrahisi de başarı ile yapılmaktadır. Mitral
yetmezliğe bağlı mitral kapak ameliyatları bunun yanında her türlü periferik anjiyografi, balon stentleme
işlemleri, periferik arter işlemleri hibrit odada ve anjiyografi salonunda başarılı bir şekilde yapılmaktadır.
Yoğun bakımlarımızda açık kalp ameliyatı sonrası oluşabilecek tüm komplikasyonlar ile alakalı olarak
hemodiyaz ünitesi, portable görüntüleme ünitesi, intraaortik balon pompası (ECMO), hastabaşı
ultrasonografiler, geçici/kalıcı kalp pili uygulamaları yapılmaktadır.

Klinik hangi hastalıklara bakar? :
Bölüme Bağlı Üniteler: Bölüme bağlı servis, poliklinik, yoğun bakım, ameliyathaneler

Nasıl Muayene olurum : ALO 182 hattını arayarak ya da MHRS uygulaması üzerinden online randevu
alarak kliniğimizde muayene olabilirsiniz.

Prosedürler:
Kalp damar cerrahisi kliniği kardiyoloji kliniği ile entegre bir şekilde anjiyografi üniteleri ve ameliyathanelerin
aynı katta olacağı şekilde dizayn edilerek çalışmaktadır. Kardiyoloji ünitesinde yapılan işlemler sonrası
ve/veya acil ve/veya öncelikli hastalar kalp damar cerrahisi kliniğimize devredilerek gereken işlemler
yapılmaktadır ,

Adres ve Dahili Numara :
Adres: Başakşehir mahallesi G-434 Caddesi No:2L BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
(Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi E Blok Kalp ve damar hastanesi
İletişim numarası:(0212) 909 60 00

Nasıl Gidilir? :
Kliniğimiz hastanemizin E blok bünyesinde yer almaktadır .Hastaneye ulaşım sağlamak için size en yakın
durak yada metro istasyonlarından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi güzergahındaki hatlardan
binerek birimimize ulaşım sağlayabilirsiniz.

Sık sorulan sorular:
Belirtilmesi ve Eklenmesi Uygun Görülen Diğer İçerikler:
Ameliyat kararı verilmiş olan hastalarımız pazartesi, çarşamba ve cuma günleri E blok 2. Kat bulunan KVC
Pre-op polikliniğine başvurarak ameliyat hazırlığı için gerekli tetkiklere başvurabilirler. Açık kalp ameliyatı
olacak olan hastalarımıza detaylı kan tetkikleri, EKO (Kalp Ultrasonografisi),Karotis doppler ultrason, koroner
anjiyografi, ek hastalıkları ile ilgili konsültasyonlar tamamlandıktan sonra yatışı yapılmaktadır. Kliniğimiz 7/24
esasına göre çalışmakta olup acil durumlarda zaman kaybetmeden gereken tedavi uygulanabilmektedir.

Klinikle ilgili anahtar kelimeler:

Klinik Hekimleri:
1.Akademik Kadro

Klinik İdari Sorumlusu
Prof. Dr. Mehmed Yanartaş
Eğitim Sorumlusu
Prof. Dr. Nihan Kayalar
Eğitim Görevlisi:
Dr. Öğr. Üyesi Kürşad Öz
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Yazıcı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuri Karabulut
2.Klinik Uzman Hekimleri
Uzm. Dr. Gültekin Saday
Uzm. Dr. İbrahim Yıldızhan
Uzm. Dr. Zeki Temiztürk
Uzm. Dr. Gökhan Güneş
Uzm. Dr. Mustafa Karaarslan
Uzm. Dr. Mesut Kösem
Uzm. Dr. Ali Arslan Kılıç
Uzm. Dr. Ersoy Engin
Uzm. Dr. Abdurrahman Ekinci
Uzm. Dr. Sinan Erkul
Uzm. Dr. Abdullah Burak Balcı
Uzm. Dr. Osman Fehmi Beyazal
Uzm. Dr. Kamile Özeren Topçu

4.Klininik Asistan Hekimleri
As. Dr. Koray Apaydın
As. Dr. Abdussamet Asaroğlu
As. Dr. Ozan Can Makar
As. Dr. Gizem Kolay
As. Dr. Hasan Tezcan
As. Dr. Emre Doğan
As. Dr. Ozan Berke Dündar
As. Dr. Burak Taşçı
As. Dr. Alpercan İlker
As. Dr. Selman Sadi Çıtak
As. Dr. Arjen Erdal
As. Dr. Mecit Düzgören
As. Dr. Neşe Öztürk
As. Dr. Orhan Açıl
As. Dr. Almanbet Isabaev
As. Dr. Mahmud Çelenkoğlu


Kardiyoloji

13 Mayıs 2020