Ortopedi ve Travmatoloji
14 Nisan 2022

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ

Tarihçe

Hastanemizin açılması ile birlikte Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğimiz Mayıs 2020 tarihinde faaliyetine başlamıştır. Kurucu Eğitim ve İdari Sorumluları olarak Doç. Dr. Devrim Özer, Doç. Dr. Engin Çetinkaya, Doç. Dr. Yavuz Arıkan ve Uzman kadromuz başarı ile hizmet vermiş, İdaremiz ve Kliniğimizin üstün gayretleri sayesinde yatak kapasitesi, ameliyat sayıları, ayaktan ve yatarak sunulan sağlık hizmetleri sayısı niceliği ve niteliğinde büyük bir artış sağlanmış, uzmanlık öğrencilerinin de eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılımıyla önemli gelişme göstermiştir.

Kliniğimiz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile afiliye olan hastanemizde Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği olarak El Cerrahisi Kliniği ile birlikte toplam 120 hasta yatağımızla 5 servisimizde yataklı tedavi hizmeti, 10 Ortopedi polikliniğinde ayaktan muayene teşhis ve tedavi hizmetleri, Sağlık Kurulu hizmetleri, her gün 6 ameliyathane masasında ve Acil serviste 24 saat esasına göre hizmet verilmektedir. Kliniklerimizde 1 Öğretim Üyesi, 1 Eğitim Görevlisi, 20 Ortopedi Uzmanı, 3 El Cerrahisi Yan Dal Uzmanı ile hasta bakım, tedavi ve cerrahi hizmetleri sürdürülmektedir. Kliniğimizde halen 14 Uzmanlık Öğrencisi eğitim almaktadır.

1.Akademik Kadro

Klinik İdari Sorumlusu
Doç. Dr. Emrah KOVALAK
Artroplasti protez cerrahisi, ortopedik travma

Eğitim Sorumlusu

Doç. Dr. Mehmet Bülent BALİOĞLU (Öğretim Üyesi)
Omurga cerrahisi, pediatrik ve yetişkin omurga hastalıkları


2.Klinik Uzman Hekimleri

Doç. Dr. Mehmet ÇETİNKAYA
Omurga cerrahisi, pediatrik ve yetişkin omurga hastalıkları, ortopedik travma

Op. Dr. Kadir ABUL
Omurga cerrahisi, pediatrik ve yetişkin omurga hastalıkları, ortopedik travma

Op. Dr. Levent ARSLAN 
Artroplasti protez cerrahisi, ortopedik travma

Op. Dr. Vefa ATANSAY
Artroplasti protez cerrahisi, ortopedik travma

Op. Dr. Necati DOĞAN
Artroplasti protez cerrahisi, ortopedik travma

Op. Dr. Sema ERTAN BİRSEL
Çocuk Ortopedisi, ortopedik travma

Op. Dr. Hüseyin Gökhan KARAHAN
Spor yaralanmaları ve artroskopi cerrahisi, ortopedik travma

Op. Dr. Bekir KARAKILIÇ
Deformite cerrahisi, ayak-ayak bileği cerrahisi, ortopedik travma

Op. Dr. Doğan KIRAL
Spor yaralanmaları ve artroskopi cerrahisi, ortopedik travma

Op. Dr. Muhammet Bilal KÜRK
Spor yaralanmaları ve artroskopi cerrahisi, deformite cerrahisi, ortopedik travma

Op. Dr. Sinan OBUT
Spor yaralanmaları ve artroskopi cerrahisi, ortopedik travma

 Op. Dr. Mustafa ÖZÇAMDALI
Artroplasti ve protez cerrahisi, ortopedik travma

Op. Dr. Ali Volkan ÖZLÜK
Omurga cerrahisi, pediatrik ve yetişkin omurga hastalıkları, ortopedik travma

Op. Dr. Çağatay TEKİN
Deformite cerrahisi, ayak-ayak bileği cerrahisi, ortopedik travma

Op. Dr. Abdurrahman VURAL
Spor yaralanmaları ve artroskopi cerrahisi, ayak-ayak bileği cerrahisi, ortopedik travma

Op. Dr. Cem YILDIRIM
Spor yaralanmaları ve artroskopi cerrahisi, ortopedik travma

Op. Dr. Ali YÜCESAN
Ortopedik onkoloji cerrahisi, ortopedik travma

Op. Dr. Osman Nuri ZENGİN
Artroplasti ve protez cerrahisi, ortopedik travma

3.El Cerrahisi Yan Dal Uzman Hekimleri

Op. Dr. Murat İPTEÇ
Op. Dr. Bilge ÖZKAN
Op. Dr. Mehmet EREN

4.Klininik Asistan Hekimleri 

Dr. Tamer ATAN
Dr. Furkan DİNÇER
Dr. Ahmet DEMİREL
Dr. Bilal ERDOĞAN
Dr. Cihangir KIZILGEDİK
Dr. Muhammet IŞIK
Dr. Muhammed KALK
Dr. Salih KARACA
Dr. Kaan TAN
Dr. Bedirhan TATLIDİL
Dr. Nurullah SAÇIK
Dr. Buse SAÇIK
Dr. Fatih PALIT
Dr. Alperen ELİBOL

5.Hizmet Birimleri

Ortopedik Travma, Kas ve İskelet Yaralanmaları
Ortopedik Tümör Cerrahisi
Spor Yaralanmaları ve Artroskopi Cerrahisi (Omuz, Dirsek, Kalça Eklemleri)
Ayak-Ayak Bileği Cerrahisi
Artroplasti ve Protez Cerrahisi (Diz, Kalça ve Omuz eklemi)
Çocuk Ortopedisi
Omurga Cerrahisi (Skolyoz, Kifoz, Dejeneratif, Omurga Kırıkları)
Deformite Cerrahisi (Boy uzatma ve Ekstremite eşitsizlikleri)
El Cerrahisi

Vizyonumuz

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği olarak çağımıza uygun tedavi gereçleri ve yöntemlerini kullanarak, bilimsel ve etik değerlere bağlı kalarak yüksek standartlarda hizmet verebilmek, bilimsel çalışmaları destekleyerek uluslararası seviyede teknolojik ve bilimsel faaliyetleri yakından izleyen, bilimsel ve akademik eğitim faaliyetlerine katılan, sanat ve spor etkinlikleri ile bilimsel ve sosyal açıdan gelişmiş geleceğin çağdaş Ortopedi ve Travmatoloji Hekimleri’ni yetiştirmektir.

Klinik Çalışma Düzenimiz

Kliniğimiz; Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Ortopedi ve Nöroloji Hastanesi C blok 1 inci kat ve A katında toplam 10 adet poliklinik ile ayaktan muayene ve tedavi hizmetleri, C blok 1 inci katta 6 adet Ortopedi ve Travmatoloji cerrahi ameliyathane odasında ameliyatlar, C blok 8 ve 9 uncu katlarda dört adet, F blok 9 uncu katta bir adet olmak üzere toplam 5 serviste 120 yatak kapasitesi ile hastalarımıza yataklı tedavi hizmeti vermektedir. Poliklinik başvuruları MHRS randevusu ile yapılabildiği gibi, randevusuz olarak da hasta kabulü yapılmaktadır. Kliniğimizde branşımızın gerektirdiği hizmet alanlarında uzmanlaşmış hekimler tarafından hastalarımızın tedavileri çağdaş tıbbın gereklerine uygun olarak hastanemizin sağladığı yüksek teknolojik ve modern imkanlar ile yapılmaktadır. Her Çarşamba günleri hastane içi ve dışından davet edilen konusunda uzman hekim ve öğretim üyeleri tarafından sunulan klinik eğitim toplantıları yapılmakta, Cuma günleri Uzmanlık Öğrencileri için düzenli olarak asistan eğitim seminerleri uygulanmaktadır. Uzmanlık öğrencileri kliniğimizde kendi alanında uzmanlaşmış 6 ayrı ekipde 3 aylık rotasyonlar halinde eğitim almakta, aktif olarak servis, poliklinik ve ameliyat programlarına klinik sorumlularının gözetimi altında katılmakta, ayrıca her klinik kendi içinde eğitim planlamalarını yaparak uzman hekimlerin ve uzmanlık öğrencilerinin eğitim faaliyetlerini sürekli olarak sağlamaktadır. Akademik çalışmaların planlanması için düzenli olarak klinik içinde eğitim görevlilerinin gözetiminde düzenli toplantılar ile uzman hekimlerinin ve uzmanlık öğrencilerinin aktif katılımı ve önerileri göz önüne alınarak bilimsel çalışmalar planlanmakta ve eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir.

Uzmanlık Öğrenci Eğitimi

İlk yıl içinde Uzmanlık Öğrencileri rotasyonda bulundukları servislerde ve acil serviste çalışırken öncelikli olarak serviste hasta takibi, servisin idaresi, pansuman yapımı ve takibi, hasta yatırma ve taburcu etme gibi temel servis işleyişlerinde yetkin konuma gelirler. Acil serviste kıdemli asistan / uzman hekim beraberinde tanı ve ilk müdahaleleri öğrenirler. Aynı zamanda  uygun görülürse ilk yılın ikinci yarısından itibaren poliklinikte öğretim görevlileri ve klinik uzman hekimlerini takip ederek poliklinik hizmetlerini öğrenme, hasta muayene ve klinik değerlendirme konularında tecrübe kazanmaları için görev alırlar. Çalıştıkları kliniğin uygunluğuna göre ameliyatlara katılarak ameliyathane çalışma düzeni ve dikkat edilmesi gerekli temel konularda eğitim görürler.

İkinci senesine giren Uzmanlık Öğrencileri teorik olarak yeterli konuma geldikleri düşünüldüğünde daha çok ameliyathane ve poliklinik çalışmasına başlatılırlar. Poliklinikte daima uzman hekimlerin refakatinde yardım ve destek alacak şekilde bir çalışma sistemi uygulanır. Ameliyathanede ise sıklıkla gözlemci pozisyonunda bulunup, temel kural ve beceriler ile alakalı bir eğitime tabi tutulurlar. Süre içerisinde artan miktarlarda temel cerrahi beceriler edinerek katılım gösterirler. Ortopedinin temel yan branşları ve farklı ameliyatlara katılımları sağlanarak ilgi ve istekleri üst seviyede tutulmaya çalışılır. Yine uzman hekim kontrolünde belli operasyonlar gelişimlerine ve yeterliliklerine göre yaptırılır.

Üçüncü yılına giren Uzmanlık Öğrencileri orta kıdem olarak adlandırılır. Bu dönemde serviste işleyiş kliniğin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenir, servis hastalarının takiplerine sürekli katılarak servis işleyişini takip eder.  Birlikte acil ortopedi, poliklinik ve ameliyathanede çalışmaya devam ederler. Temel cerrahi yaklaşımları kazanmış ve poliklinikte temel işleyişi edinmiş bir bilgi seviyesinde bulunurlar.

Dördüncü ve beşinci yani son sene asistanları kıdemli asistanlar olarak adlandırılıp, sıklıkla klinik ihtiyaçları doğrultusunda tecrübe kazanmaları için daha çok ameliyathanede çalışmakla beraber, uygunluk durumuna göre poliklinikte de çalışmaya devam ederler. Dördüncü yıl asistanlarının özellikle travma alanındaki cerrahi prosedürlerin birçoğunu tamamlamış ve tekrar eder pozisyonda olması hedeflenir. Son yıl asistanları ameliyathanede elektif vakalar konusunda gözlem ve deneyim kazanırken, travma vakalarında ise bilgi ve deneyimlerini kıdemsiz Uzmanlık Öğrencileri ile paylaşarak bilgilerini güncellerler.

Uzmanlık Öğrencileri ikinci, üçüncü ve dördüncü yıllarında istisnalar dışında diğer (Fizik Tedavi, Anestezi, Plastik cerrahi ve Kalp damar cerrahisi) rotasyonlarını tamamlarlar. Asistanların tamamının son yıla girmeden zorunlu rotasyonlarını bitirmesi sağlanır. Özellikle son yıllarında Uzmanlık Öğrencilerinin eksik olduğu alanlarda gelişmesinin sağlanması için kendi isteklerine göre başka klinik uygulamaları görmek üzere yurt içi ve yurt dışı dış rotasyonlara katılmaları konusunda desteklenerek gönderilmesi hedeflenmektedir. Uzmanlık eğitimleri süresince asistan arkadaşlarımızın en az başasistanlık sınavlarına başvurmaya yetecek yayın sayısına ulaşmalarını sağlamak, bilimsel çalışma takip sistemi ile asistan tezleri hariç en az 3 bilimsel çalışmaya katkı yaparak bilimsel açıdan yetkin ve donanımlı olarak uzman olmalarının sağlaması temel hedeflerimiz arasındadır. Eğitim süreçleri boyunca bilimsel kongrelerde sunum yapmak, seminer ve makale hazırlama, istatistik konularında donanım kazanarak mezun olması planlanmaktadır. 

Eğitim süreçleri boyunca standart bir eğitim kalitesinin sağlanabilmesi için kliniğimizde tüm Uzmanlık Öğrencileri için katıldıkları kurs, kongre ve sempozyumlar için oluşturulan takip sistemine göre eğitim ve öğrenme faaliyetlerinden geri kalmamaları sağlanacaktır. Öncelikle TOTBID (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği) tarafından önerilen müfredat programına göre planlanan eğitim programı uygulanırken, başta kurs ve kongreler olmak üzere, ayrıca kendi ilgi alanları doğrultusunda istedikleri tüm kurs ve kongrelere katılmaları hedeflenmektedir.