Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Kliniği
14 Nisan 2022HAKKIMIZDA

Ülkemizde branşımız ile ilgilenen duayen hocalarımızın emekleri ve yönlendirmeleri sonucunda Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Yandal Uzmanlığı’nda eğitim ilk defa 2011 yılında yapılan ‘Yandal Uzmanlık Sınavı’ sonrasında verilmeye başlanmıştır. İhtisas eğitimi, ilgi alanları ve tecrübeleri standardize edilmiş belirli eğitim programları üzerinde yoğunlaştırılmış 3 yıllık bir süreç sonrası lisanslandırılmıştır. Mayıs 2020 tarihinden günümüze aktif olarak zamanın güncel teşhis ve tedavi yöntemlerini uygulamakta olan kliniğimiz; genç, dinamik ve motivasyonu yüksek sağlık kadromuz tarafından oluşmaktadır.

HEKİM KADROMUZ
Doç. Dr. Nilüfer ÇETİNKAYA KOCADAL
Doç. Dr. Baki ERDEM
Uzm. Dr. İlkbal TEMEL YÜKSEL
Uzm. Dr. Hasan TURAN
Uzm. Dr. Emel CANAZ


YAN DAL ASİSTAN HEKİMLERİMİZ

Uzm. Dr. Sedat AKGÖL
Uzm. Dr. Ferdi VAİZOĞLU


İLGİ ALANLARI 
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi, kadın genital sistemi kanserleri ile ilgilenen bir bilim dalıdır.
Bu hastalıklar içerisinde serviks kanseri, over kanseri, endometrium kanseri, vulva-vajen kanseri ve gestasyonel trofoblastik neoplaziler bulunmaktadır. Birimimiz, aynı zamanda serviks ve vulvanın kanser öncesi lezyonlarının tanı ve tadavilerinin de yapıldığı, kadın genital sistem kanser tarama programlarının yürütüldüğü tıp dalıdır.

TARAMA PROGRAMLARI
Her kanser tipinde olduğu gibi jinekolojik kanserlerde de erken tanı önemlidir. Günümüzde jinekolojik kanserler içinde ulusal ve uluslararası tarama programları mevcuttur. Ülkemizde serviks kanseri için ulusal tarama programı bulunmaktadır. HPV ve smear bazlı tarama programı üreme çağındaki kadınlara uygulanabilmektedir. Ulusal tarama programı ile KETEM ve Aile Sağlığı Merkezlerinde yüksek riskli HPV DNA pozitifliği veya smear anormalliği tespit edilmiş olan hastaların kolposkopik muyaneleri ve tedavileri bir referans merkezi olarak kliniğimizde yapılmaktadır. Aynı zamanda hastane laboratuarlarında hekim isteği dahilinde HPV DNA testi ve smear testi yapılmaktadır. Bunun yanında BRCA mutasyon taşıyıcısı ailesel meme-over kanseri riski taşıyan veya meme kanseri tanısı almış hastaların takip-tedavi amaçlı rutin jinekolojik muayeneleri ve ultrasonografileri kliniğimizde yapılmaktadır. Benzer bir gurup olarak endometrium kanseri riskinin artış gösterdiği ailesel kolon kanseri hastalarında da takip-tedavi amaçlı jinekolojik muayene ve ultrasonografik incelemeler yapılmaktadır.


OPERASYONLAR (TANI VE TEDAVİ ÜNİTELERİ)
Kliniğimizde tüm kadın genital sistem kanserlerinin ve kanser öncesi lezyonlarının tanı ve tedavileri uygulanmaktadır. Modern tıp uygulamalarının güncel teknolojik alt yapı ile desteklendiği hastanemizde tüm endoskopik ve açık cerrahiler yapılabilmektedir. Uygulanan operasyonları kısaca özetlemek gerekirse:

Günübirlik Cerrahi Prosedürler:

-Leep/Konizasyon
-Servikal Biyopsi
-Endoservikal Küretaj
-Histereskopi
-Endometrial Biyopsi
-Genel Anestezi Altında Muayene
-Mol Gebelik Tahliyesi

Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Prosedürler:
-Jinekolojik Kanserlerde Primer Sitoredüktif Cerrahi
-Neoadjuvan Kemopterapi Sonrası İnterval Cerrahi
-Nüks Kanser Cerrahisi
-HIPEC
-Transperitoneal ve Retroperitoneal Evreleme Prosedürleri
-Radikal Histerektomi
-Pelvik Egzenterasyon
-Laparoskopik Histerektomi
-Jinekolojik Kanserlerde Laparoskopik ve Açık Lenfadenektomi ve Sentinel Lenf Nodu Haritlandırılması
-Radikal Vulvektomi ve İnguinal Lenfadenektomi
-Skinnig Vulvektomi
-Vakum Küretaj ÇALIŞMA DÜZENİ
Kliniğimiz; Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi F blok 1. katta 6 adet poliklinik, iki adet kolposkopi odası; F blok 1. katta iki adet jinekolojik onkoloji cerrahi ameliyathane odası, C blok 1. katta bir adet günübirlik operasyon odası ve F blok 7. katta yirmidört yataklı servisimiz ile hastalarımıza hizmet vermektedir. Poliklinik başvuruları MHRS randevusu ile yapılabildiği gibi, randevusuz olarak da hasta kabulü yapılmaktadır. Kliniğimizde multidisipliner yaklaşım ile hastalarımızın tedavileri yapılmaktadır. Her çarşamba farklı branşlarda hekimlerin katılımı ile düzenlenen Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Tümör Konseyinde hastalarımız ile ilgili en uygun ve bilimsel kararlar alınmaya çalışılmaktadır. Aynı zamanda kliniğimizde Jinekolojik Onkoloji Cerrahi yan dal ihtisas eğitimi de verilmektedir. Her cuma günü klinik içi eğitim toplantıları ile güncel bilimsel veriler tartışılmakta ve bilimsel çalışmalar ile ilgili öneriler değerlendirilmektedir.

  • JİN-ONKO SERVİS EKİP.jpg
  • JİN-ONKO-SERVİS.jpg
  • JİN-ONKO-FOTO-HASTALARIMIZ.jpg
  • JİN-ONKO-UZMAN-HEKİM.jpg
  • JİN-ONKO-YANDAL ASİSTAN.jpg
  • JİN-ONKO-UZMAN VE YANDAL ASİSTAN.jpg