Sağlık Turizmi Birimi

 

Hakkımızda

TÜRKİYE'DE SAĞLIK TURİZMİ

Dünyada sağlık turizmi son 10 yılda hızla gelişmiştir. Sadece tıp turizmi için seyahat edenlerin sayısı 10 milyonu aşmış ve yıllık 100 milyar USD’lik bir ciroya ulaşmıştır. Termal turizm, medikal SPA, yaşlı ve engelli turizminde seyahat edenlerin sayısı ve bu alanda dönen ciro tam olarak bilinmemekle birlikte medikal turizmdekinden çok daha üst sıralarda olduğu öngörülmektedir.

Turizm sektörünün çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması Türkiye gibi turizm ülkelerinde bir zorunluluktur. Turizm sektörü 12 aya yayılma ve istihdam yaratma hususunda çok önemli bir hizmet sektörüdür. Sağlık turizmi ise ticari bir konu olup ülkelerin ekonomisinde çok önemli bir yer almaktadır. Dünyada uluslararası hasta sayısı bakımından sırasıyla ilk 5 ülke; ABD, Almanya, Tayland, Hindistan ve Türkiye’dir. 

İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi olarak Uluslararası hastaların çekim merkezi olmayı hedefliyoruz.

Bilgi, tecrübe ve modern teknoloji olanaklarımızla Uluslararası hastalarımızın da sağlıkla ilgili gereksinimlerini karşılayarak daha kaliteli ve etkin sağlık hizmeti sunmayı ve sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 

Bakanlığımız tarafından Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeli ile ''İstanbul İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İşleri İle Ürün ve Hizmetlerinin Temin Edilmesi İşi' proje adıyla ihale edilen Başakşehir Şehir Hastanesi 789.031 m² arsa alanı üzerine kurulu, 1.021.265 m² kapalı alana sahip, 145.000 m² oturum alanı, 159.741 m²’si yeşil alan, 12.101 m²’si çakıl alan olmak üzere; toplam 171.842 m² peyzaj alanına sahip, 2068 sismik izolatörlü, 3 heliport alanı bulunan 10 bloktan oluşmaktadır.
Hastanemizin 10 adedi 1. Düzey, 144 adedi 2. Düzey, 302 adedi 3. Düzey olmak üzere; 456 yoğun bakım yatağı, 1.174’ü tek (24 adedi VİP, 18 adedi Sultan Suit, 80 adedi Suit, 27 LDRP ve 1 adet Suda Doğum), 464’ü ise çift yatak olmak üzere toplam 2682 yatak kapasitesine sahiptir. 
 Hastanemiz;
725’i poliklinik 257 destek odası olmak üzere toplam 982 poliklinik,
3’ü Hibrit, 22’si gün ameliyathanesi, 1’i acil ameliyathane olmak üzere toplam 90 ameliyathane,
1.713’ü açık, 6.421’i kapalı olmak üzere toplamda 8.134 araçlık otopark kapasitesi bulunmaktadır.
Hastanemizin 308 ve 346 kişilik olmak üzere toplamda 654 kişilik 2 adet konferans salonu kapasitesi bulunmaktadır. 
Hastanemizde toplam 30.000 metrekare kapalı alan içinde Çocuk, Erişkin ve Kadın Doğum acil servisleri bulunmaktadır. Günlük asgari 7000 hastaya hizmet verecek düzeyde modern tanı ve tedavi üniteleri bulunmaktadır. Acil servislerimiz toplam 226 adet içerisinde negatif basınçlı odalarında bulunduğu ve gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği gözlem alanları içermektedir. 
Hastanemizde 725 poliklinik odası ve 90 ameliyathane masası bulunmakta olup, tam kapasiteye ulaşıldığında günlük 35 000 ayaktan hasta alınması ve 500 özellikli ameliyat yapılması planlanmaktadır. 


Hastanemizde; 

Yanık Ünitesi,
3 adet hibrit ameliyathane, 
Robotik Cerrahi Ünitesi,
Robotik Yürüme,
Gama Kamera
Linac Cihazı, Tomoterapi, 
Cyberknife ile radyoterapi hizmetleri,
Pet-CT, Spect-CT gibi Nükleer Tıp hizmetleri,
Kalp, Akciğer, Böbrek, Karaciğer, Çocuk ve Erişkin Kemik İliği Nakli, 
Rop Tanı ve Tedavi Merkezi,
Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavi Merkezi,
Hiperbarik Tedavi Merkezi,
Organ Nakli Birimi, 
Periferik Damar Cerrahisi,
EKT,
Palyatif Bakım,

Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi,
ÇİM,
Uyku Merkezi, 
Girişimsel Pulmonoloji,
ÜYTE gibi modern ve özellikli tanı ve tedavi hizmetleriyle bütünleşik sağlık hizmet sunumu planlanmaktadır.

Kanserle savaşta ileri teknoloji ürünü olan TomoTherapy Radixact, “nokta atış” ve "kesitsel ışınlama" tekniklerinin harmanlanıp aynı sistem içerisinde ışın tedavisi ile 3 Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi sistemini bir araya getiren yegane cihazdır. Sistem en gelişmiş teknolojik yenilikleri ve yapay zekayı içinde barındırarak cihazın ismini verdiği "Helikal Tomoterapi Tedavi" tekniği aracılığı ile kanserli hücreleri hedef almaktadır ve her hasta için özel “kişiselleştirilmiş” ışın tedavileri uygulayabilmektedir. Bu sayede hastaların sağ kalım oranlarında iyileşme, hayat standardında kalite artışı ve yaşam uzaması gibi pozitif faydalar sağlamaktadır. Tomoterapi Radixact sistemi Radyoterapi alanında ve Başakşehir Şehir Hastanesi'de yer alan en yüksek teknolojili ve en gelişmiş sistemdir. Xoft Intraoperatif Radyoterapi (IORT) sistemi teknolojisine ilk defa bir şehir hastanesinde yer verilmektedir. IORT sistemi ile ameliyat sırasında hastaya Girişimsel olarak anestezi halindeyken ışın tedavisi uygulanmaktadır. Özellikle genç ve erken evre kanserlerinde çok efektif ve kozmetik açıdan tercih edilen bir tedavi şekli olup hastanemizde hizmeti planlanmıştır.


20 Şubat 2024