Yoğun Bakım Kliniği
23 Mayıs 2024

Bölüm Hakkında Genel Bilgi: Yoğun bakım klinikleri; genel yoğun bakım kliniği olarak tanımlanarak, hastanemiz bünyesinde erişkin yoğun bakım hastalarının takip ve tedavisini yürüten kliniklerdir. Tüm yataklarımız 3. basamak yoğun bakım standartlarına sahiptir. Her yoğun bakım yatağı birbirinden ayrı ortak alana açılan odalar şeklinde planlanmştır. Her 16 yatağın 4 tanesi izole negatif basınçlı oda özelliğindedir. Her yatak için ileri düzey yoğun bakım monitörü ve mekanik ventilasyon cihazı bulunmaktadır. Hasta başı monitörleri, merkezi monitör takip sistemine bağlıdır. Ayrıca hastadan ölçümlenen tüm hayati verilerin ve uygulanan tedavilerin sürekli izlenebildiği elektronik hasta takip sistemi de tüm yoğun bakım yataklarında aktif kullanılmaktadır. 
Kliniğimizde; yoğun bakım hastasına uygulanması gereken her türlü invaziv girişim,  perkutan yöntemle trakeotomi açılması, ileri düzey kardiyak monitorizasyon, serebral monitorizasyon, ultrasonografi eşliğinde tanısal ve girişimsel işlemler, bronkoskopi uygulanmaktadır. Kliniğimiz bünyesinde tüm yoğun bakım yataklarında hasta başında diyaliz uygulanması mümkündür. Ayrıca sürekli hemodiyafiltrasyon, ECMO (ileri derece akciğer yetmezliği için ekstrakorpereal dolaşım) ve teröpatik hipotermi uygulanabilmektedir. 
Yoğun bakım hemşirelerimiz dünya standartlarına uygun olarak en fazla 2 hastanın yakın takip ve tedavisinde 7/24 sürekliliğinde görev yapmaktadır. Klinik eğitim görevlileri harici, hastaların takip ve tedavilerinde yoğun bakım uzman doktoru ve asistan doktoru görev yapmaktadır.  
Kliniğimize hasta yatışları, hastane içi kliniklerden, postoperatif olarak ameliyathaneden, acil tıp kliniğinden ve dış merkezlerden olmaktadır. Kliniğimiz günlük rutininde tüm bu kliniklerle sürekli konsültasyon uygulamamız devam etmektedir.
Kliniğimizde Yoğun Bakım Yandal Asistan eğitimi yanında, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Asistan eğitimi sağlanmaktadır. Haftada 1 gün literatür, 1 gün seminer toplantısı, ayda 2 kez vaka tartışması toplantısı düzenlenmektedir. Kliniğimiz uzman ve asistanları dönüşümlü olarak ulusal veya uluslararası kongrelere katılarak poster ve sözlü sunular yapmaktadır. Kliniğimiz bünyesinde klinik çalışmalar düzenli olarak yürütülmekte, düzenli yurt içi ve yurt dışı hakemli dergilerde yayınlanmak üzere yayın hazırlanmaktadır.


Tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar: Sepsis, ileri derecede solunum yetmezliği, ileri derecede kalp yetmezliği, çoklu organ yetmezliği, trafik kazası veya herhangi bir yaralanma, travma sonrası ileri düzey takip ve tedavi gereken klinik durumlar, postoperatif ileridüzey takip gereken hastalar, beyin kanaması sonrası, kardiyopulmoner resüstasyon sonucu ileri düzey bakım gereken durumlar. 

Klinik hangi hastalıklara bakar?     : Yaşam destek sistemlerine ihtiyacı olan, ileri düzey takip ve tedavi gerektiren 3. Basamak yoğun bakım hastaları

Özellikli İşlemler    : Kliniğimizde; yoğun bakım hastasına uygulanması gereken her türlü invaziv girişim,  perkutan yöntemle trakeotomi açılması, ileri düzey kardiyak monitorizasyon, serebral monitorizasyon, ultrasonografi eşliğinde tanısal ve girişimsel işlemler, bronkoskopi uygulanmaktadır. Kliniğimiz bünyesinde tüm yoğun bakım yataklarında hasta başında diyaliz uygulanması mümkündür. Ayrıca sürekli hemodiyafiltrasyon, ECMO (ileri derece akciğer yetmezliği için ekstrakorpereal dolaşım) ve teröpatik hipotermi uygulanabilmektedir. 


Bölüme Bağlı Üniteler: Hastanemizdeki B Blok, D Blok ve C Blok da yer alan genel yoğun bakım üniteleri

Nasıl Muayene olurum: Bölümümüze acil yatış endikasyonu olan hastalar ilgili bölümümce istenen konsültasyon sonrası kabul edilmektedir. 

Prosedürler: Acil yatış endikasyonu ile ileri düzey yoğun bakım kliniğinde uygulanan tüm işlemler uygulanmaktadır. 

Adres ve Dahili Numara: B Blok 5. Kat Genel Yoğun Bakım 5, B Blok  4. Kat Genel Yoğun Bakım 3 ve 4, D Blok 5.Kat Genel Yoğun Bakım  9, D Blok 4. Kat genel Yoğun Bakım 1 ve 2, C Blok 4. Kat Genel Yoğun Bakım 8. 

Nasıl Gidilir?: B Blok, D Blok ve C Blok Hastane girişindeki ziyaretçi asansör güvenlik bankolarında yönlendirme mümkündür. 

Sık sorulan sorular:

Belirtilmesi ve Eklenmesi Uygun Görülen Diğer İçerikler: 

Klinikle ilgili anahtar kelimeler:  Yoğun Bakım, Postoperatif Yoğun Bakım 

Prof. Dr. Güldem Turan
Yoğun Bakım Kliniği 
İdari ve Eğitim Sorumlusu

1.Akademik Kadro

Klinik İdari Sorumlusu: Prof. Dr. Güldem Turan 
Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Güldem Turan 

Doç. Dr. Gülçin Hilal  Alay

Doç. Dr. Derya Tatlısuluoğlu


2.Klinik Uzman Hekimleri

1--Uz. Dr.  Alev Öztaş

2-Uz. Dr. Kadir Bulut

3- Uz. Dr. Derful Gülen

4-Uz. Dr. Emre Çeliksoy
 
5- Uz. Dr. Canan Yazıcı Özgür
 
6-Uz. Dr. Neşe Türkyılmaz

3- Klinik Asistan Hekimleri

1- Feyzullah Kolay
Fotoğraflar  
yoğun bakım 2.jpg
yoğun bakım 2.jpg