Çocuk Cerrahisi
31 Mayıs 2024

Bölüm hakkında genel bilgi:
Başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi çocuk cerrahisi kliniği 48 yataklı servisi ve 12 günübirlik yatak servisi olmak üzere 60 yatak kapasitesiyle hizmet vermektedir. Kliniğimizde 0-18 yaş arası çocukların cerrahi tedavisi yapılmaktadır.

Tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar:
Kliniğimizde yenidoğan döneminden 18 yaşına kadar; baş boyun ve solunum sistemi, gastrointestinal sistem, genitoüriner sistem, endokrin hastalıkların, kas ve iskelet sistemi hastalıklarının, tümör cerrahileri ve çeşitli doğumsal anomalilerin cerrahi tedavileri yapılmaktadır.

Klinik hangi hastalıklara bakar:
Yenidoğan döneminde görülen; Özofagus atrezisi (doğumsal olarak yemek borusunun gelişim bozukluğu), intestinal atreziler (barsakların bir kısmında doğumsal olarak tıkanıklık), omfalosel ve gastroşisiz (anne karnında iken karın zarının gelişmemesi ve barsakların ve bazı organların bu bölgeden karın dışında olacak şekilde gelişimi), anal atreziler (anüsün doğumsal olarak kapalı olması),biliyer atrezi (safra kesesinin veya safra kanalının doğumsal olarak gelişmemiş olması) , diyaframa hernileri (doğumsal olarak göğüs kafesi ile karnı birbirinden ayıran kasın gelişmemesi) hastalıkların cerrahi tedavisi yapılmaktadır.
Baş boyun ve Solunum sisteminde ; dil bağı, tiroglossal kist eksizyonu (boyun bölgesinden dil köküne uzanan doğumsal kanal artığı), patolojik lenf notu biyopsileri, trakeostomi açılması (bazı kronik yatalak hastalarda solunumu rahatlatmak için gırtlak bölgesine kanül yerleştirilmesi), soluk borusuna yabancı cisim kaçmalarında veya tanısal olarak yapılan bronkoskopi işlemi, akciğerin kist - tümörlerinin çıkarılması, videotorakoskopik cerrahi (kapalı yöntemle akciğer hastalıklarının cerrahi tedavisi), spontan pnömotoraks (akciğerdeki hava baloncuklarının cerrahi tedavisi) hastalıklarının cerrahi tedavisi yapılmaktadır.
Gastrointestinal sistemde; pilor stenozu ( mide çıkış kapakçığında daralma), gastrostomi - antireflü cerrahisi (özellikle yatalak hastalarda ve beslenemeyen veya ciddi reflüsü olan hastaların beslenebilmesi ve kusmamaları için yapılan reflü ameliyatı ve mideye beslenme kateterinin yerleştirilmesi), barsakların kist-tümör -kanserlerinin cerrahi tedavisi, akut apandisitler, safra kesesi ameliyatları, karaciğer kistlerinin çıkarılması, hirschsprung hastalığı (barsak felçliği) , hemoroidler, kabızlık, anal fistolu, anal fissür hastalıklarının cerrahi tedavisi yapılmaktadır.
Genitoüriner sistemde; Böbrek kist ve tümörlerinin çıkarılması, üreteropelvik veya üreterovezikal darlıklar (böbrekten çıkan idrar yollarında darlıklar), vezikoüreteral reflü (idrar torbasından böbreklere doğru idrar kaçağı olması), posterior üretral valv (idrar torbasının çıkışında idrar yapmayı zorlaştıran doku perdesi), hipospadias (idrar deliğinin penis ucunda olmayıp daha aşağıda olması), mesane augmentasyonu (mesane büyütme), sünnet, inmemiş testis (testislerin kesede olmaması), testis torsiyonu (varikosel (testis damarlarında genişleme), spermatik kord kistleri, hidrosel (su fıtığı), over kistleri ve tümörleri, over torsiyonu (yumurtada dönme olması), vajinal atrezi-agenezileri, imperfore himen (doğuştan kızlık bölgesinin tamamen kapalı olması) hastalıklarının cerrahi tedavileri yapılmaktadır.
Endokrin sistemde; Tiroid tümörleri, Jinekomasti (erkek çocuklarında kadın tipi göğüs büyümesi), cinsiyet gelişim bozuklukları, adrenal bez tümörlerinin cerrahi tedavisi yapılmaktadır.
Kas ve iskelet sistemi; Pektus ekskavatum (kunduracı göğsü), pektus karinatum (güvercin göğüs), tortikollis (boyun kas spazmı), polidaktili (doğumsal olarak ellerde veya ayaklarda 5’ten fazla parmak olması), inguinal herni (kasık fıtığı), umblikal herni (göbek fıtığı), epigastrik herni (göbek üstü fıtık), lipomlar (cilt altında yağ bezeleri), lenfanjiomlar, tırnak batmaları, pilonidal sinüs (kıl dönmesi), çeşitli cilt altı bölgelerindeki apselerin cerrahi tedavisi yapılmaktadır.


Özellikli işlemler:
Kliniğimiz bir çok klinik ile çeşitli konseylerle düzenli bir şekilde bir araya gelmekte ve bir çok özellikli hastalıkların cerrahi ve medikal tedavileri koordineli bir şekilde yürütülmektedir.
 
Bölüme bağlı üniteler;
Kliniğimize bağlı üroflovmetri, ürodinami üniteleri çocuk cerrahisi poliklinik katında aktif olarak hizmet vermektedir. Ayrıca poliklinik bölümünde minimal cerrahi müdahelelerin yapıldığı pansuman birimi de aktif olarak kullanılmaktadır.

Nasıl muayene olurum;
Poliklinik hizmetimiz MHRS sisteminden randevu ile hizmet vermektedir. Polikliniklerimiz A blok çocuk hastanesi binası 1. Kat A12 poliklinik biriminde 3 nolu poliklinik kısmında yer almaktadır.

Prosedürler;
Klinikteki tedavi sonrası taburcu edilip poliklinik kontrolüne çağrılan hastaların taburculuk sonrası ilk muayenelerinde randevusuz olarak hizmet verilmektedir. Diğer hastaların MHRS sisteminden randevu almaları gerekmektedir.

Adres ve dahili numara;

Nasıl gidilir;

Sık sorulan sorular;

Belirtilmesi ve eklenmesi uygun görülen diğer içerikler;

Klinik ile ilgili anahtar kelimeler;
Çocuk cerrahisi, çocuk, cerrahi, ameliyat, fıtık, inmemiş testis, hipospadias, üroloji, sünnet

Klinik hekimleri;
Akademik kadro: 
Klinik idari sorumlusu: Doç. Dr. Fatma Saraç
Eğitim sorumlusu: Doç. Dr. Fatma Saraç
Eğitim görevlisi: Doç. Dr. Fatma Saraç

Klinik uzman hekimleri:
            ⁃           Uzm. Dr. Mehmet Yazıcı
            ⁃           Uzm. Dr. Birgül Karaaslan
            ⁃           Uzm. Dr. Ahmet Baş
            ⁃           Uzm. Dr. Seçil Yüksel
            ⁃           Uzm. Dr. Mehmet Çakmak
            ⁃           Uzm. Dr. Tuba Erdem Şit
Klinik Asistan hekimleri:
            ⁃           Asist. Dr. Esra Karakaş
            ⁃           Asist. Dr. Cumali Berkan Ünal
            ⁃           Asist. Dr. Mahsun Akalın
            ⁃           Asist. Dr. Zekeriya T. Akbaş
            ⁃           Asist. Dr. Beril Kayrancıoğlu
            ⁃           Asist. Dr. Namık Eren Akcan
            ⁃           Asist. Dr. İbrahim Baytar
            ⁃           Asist. Dr. Betül Beyza Özbal
            ⁃           Asist. Dr. Burcu Sena Kılıç
            ⁃           Asist. Dr. Fatıma Berre Yaman
            ⁃           Asist. Dr. Ömer Şair
            ⁃           Asist. Dr. Ahmet Bereket
            ⁃           Asist. Dr. Emir Zyanbekov