Pediatrik Radyoloji
19 Şubat 2024

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi (A Blok) Alt zemin Kat A5 görüntüleme ünitesinde bulunan Pediatrik Radyoloji Kliniği tüm hastalarımıza yüksek standartta bakım sağlamak için geniş bir teknoloji yelpazesi kullanmaktadır.

Kliniğimiz yenidoğanlar, bebekler, çocuklar, gençler, genç yetişkinler için eksiksiz bir görüntüleme hizmetleri yelpazesi sunmaktadır. Deneyimli radyoloji ekibimiz, çocuklarda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış veya uyarlanmış en yeni ekipman ve teknikleri kullanarak her yıl on binlerce görüntüleme çalışması gerçekleştirmektedir.

Tüm ekipmanlarımız pediatrik kullanım için özel olarak tasarlanmış veya uyarlanmıştır, yani çocuğunuzun konforunu ve güvenliğini en üst düzeye çıkaracak şekilde boyutlandırılmış veya kullanılmıştır.

Bazı görüntüleme çalışmaları radyasyon kullanımını gerektirir. Ekipmanlarımızı ve protokollerimizi çocuklara özel olarak uyarlayarak, yüksek kalitede görüntüler üretirken radyasyona maruz kalmayı ALARA prensibine göre makul ölçüde mümkün olduğunca düşük tutuyoruz. Bazı durumlarda, ultrason veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) kullanarak radyasyondan tamamen kaçınabiliriz.

Yaratıcı dekorumuz, bilgili personelimiz ile çocuğunuzun deneyimini mümkün olduğunca eğlenceli hale getirmeye ve kaygıyı hafifletmeye yardımcı oluyoruz.

Gerektiğinde, sedasyon veya anestezi, hasta güvenliği ve konforunu ilk sıraya koyan hastanemiz Anestezi Kliniği’nden doktorlar tarafından uygulanır ve izlenir.

Tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar:

Yenidoğanlar, bebekler, okul çağı ve büyük çocuklar, adolesanlar olmak üzere 18 yaş altı hastaların tüm sistemleri ilgilendiren hastalıklarında Çocuk Radyolojisi olarak çeşitli görüntüleme yöntemleri ile tanı koymaktayız.

Pediatrik Radyoloji Kliniği’nin çocuk hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullandığı özellikli işlemler nelerdir?

Röntgen

Röntgen, çocuğunuzun doktorunun vücudun neredeyse her yerindeki hastalıkları veya yaralanmaları değerlendirmesine yardımcı olmak için kullanılan yaygın bir görüntüleme tekniğidir. X-ışınları kullanılır.

Ultrasonografi

Sonografi olarak da bilinen pediatrik ultrason, radyasyon kullanmadan çocuğunuzun vücudunun içine bakmamızı sağlayan ağrısız, invazif olmayan bir görüntüleme tekniğidir. Organların, kasların, yumuşak dokuların ve kan damarlarının görüntülerini oluşturmak için ses dalgaları kullanır. Günlük olarak görüntülediğimiz çok çeşitli hasta boyutlarını ve şekillerini görüntülemek için uygun olan prob yelpazesine sahibiz. Renkli ve spektral Doppler teknikleri de her yaştan hasta üzerinde düzenli olarak uygulanmaktadır.

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Bölümümüz, çocuklar, gençler ve genç yetişkinler için en doğru teşhisleri sağlayan en yüksek kalitede BT taramalarını elde etmek için bireyselleştirilmiş bakımı, uzmanlığı ve en gelişmiş teknolojiyi birleştirir. BT, doktorların çocuğunuzun sağlığıyla ilgili acil soruları hızla yanıtlamasına yardımcı olur. Sadece birkaç saniye içinde, bir pediatrik BT taraması çocuğunuzun kemiklerinin, yumuşak dokularının ve kan damarlarının inanılmaz derecede ayrıntılı, üç boyutlu görüntülerini üretebilir. Güçlü çok dedektörlü tarayıcılarımızda gerçekleştirilen BT muayeneleri hızlı, ağrısız ve invazif değildir. Bazı BT taramalarımız bir saniyeden daha kısa sürer ve biraz hareketi bile tolere edebilir, bu da onları taramalarını anestezi olmadan deneyen hastalar için ideal hale getirir.

Her hasta için özelleştirilmiş BT protokolleri kullanıyor ve BT dozlarımızı hasta boyutu, yaşı, klinik semptomları ve hastalık süreçlerine göre optimize ediyoruz. Pediatrik radyoloji yandal uzmanı radyologlar çocuğunuzun BT görüntülerini inceleyecek ve yorumlayacaktır. Son teknoloji BT tarayıcılarımız, bir çocuğun çekim için hareketsiz kalması gereken süreyi önemli ölçüde azaltır.

Floroskopi

Floroskopi, vücudun gerçek zamanlı görüntülerini oluşturmak için x-ışınlarını kullanan bir görüntüleme tekniğidir. Kliniğimizde yapılan floroskopik tetkikler şunlardır:

-Voiding Sistoüreterogram (VSUG); Mesaneden böbreğe idrar kaçışı olarak tanımlayabileceğimiz ‘Vezikoüreteral reflü’, Mesane patolojileri, Doğumsal anomaliler, İşeme disfonksiyonlarına VSUG ile tanı koyabilmekteyiz.

-Özofagus-Mide-Duodenum Tetkiki (ÖMD); Yutma disfonksiyonları, Özofagus anormallikleri, Doğumsal Özofagus anomalileri, Opere hastalar, Koroziv madde alımı, Mide çıkış obstruksiyonları ve Malrotasyon tanıları için gerekli ve önemli bir tetkiktir.

-Kolon grafisi; Kabızlık, Hirschprung hastalığı, Opere hastalarda gerek duyduğumuz bir tanı yöntemidir. Ayrıca distal loopogram, fistulografi gibi daha nadir gerek duyulan işlemleri de Skopi ünitemizde yapabilmekteyiz

Manyetik Rezonans Görüntüleme

Bu teknoloji iyonlaştırıcı radyasyon (x-ışınları) kullanmadan organların, kemiklerin ve dokuların ayrıntılı resimlerini üretir. Bunun yerine, belirli bir organın veya vücut parçasının iki ve üç boyutlu görüntülerini oluşturmak için güçlü mıknatıslar, radyofrekans dalgaları ve güçlü bilgisayarlar kullanır.

Her hasta için yaş, boyut, semptomlar ve hastalık sürecine göre özelleştirilmiş çekim protokolleri kullanıyoruz.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi iki tip MR Tarayıcı sunmaktadır:

-3 Tesla (3T) MRI Tarayıcı

-1,5 Tesla (1,5T) MRI Tarayıcı

3T MR sistemleri, daha yaygın olarak kullanılan 1,5T makinelere göre daha hızlı taramalar ve daha yüksek görüntü çözünürlüğü elde etmemizi sağlar. Neredeyse her vücut boyutuna ve anatomik konuma uyacak şekilde tasarlanmış MR bobinlerimiz var. Uzman fizikçilerimiz ve doktorlarımız tarafından hastalarımız için özelleştirilmiş hareket düzeltme yazılımı, hareketsiz yatmakta zorluk çekebilecek pediatrik hastaları telafi eder. Ayrıca hastalarımızın MRI Tarayıcı içinde yaşayabilecekleri kooperasyon sorunları ihtimal dahilinde olduğunda Açık MR seçeneğini de sunmaktayız.

Sonografi eşliğinde hidrostatik invajinasyon redüksiyonu

Bağırsağın bir segmenti peristaltizm ile kendi içine veya komşu bir bağırsak ansı içine çekildiğinde invajinasyon meydana gelir. Çocuklarda akut karının önemli bir nedenidir ve bağırsak nekrozu da dahil olmak üzere önemli sekelleri önlemek için zamanında ultrason muayenesi ve redüksiyon çok önemlidir. İnvajinasyon redüksiyonu, ileokolik invajinasyonu olan pediatrik hastalarda uygulanan bir prosedürdür. Hastanemiz Çocuk Cerrahisi ekibi ile birlikte hidrostatik redüksiyon uygulaması yaparak hastaları cerrahiye gerek kalmaksızın tedavi edebilmekteyiz. Ultrason redüksiyon öncesinde ve sırasında rehberlik sağlar ve kademeli risk değerlendirmesine yardımcı olur.

Nasıl muayene olurum ve prosedürler nelerdir?

Röntgen

Genellikle "röntgen" olarak adlandırılan Genel Radyografi önemli bir tanı aracıdır ve Tanısal Görüntülemenin ilk kurulan yöntemidir. 

Bir röntgen çekildiğinde, vücudun içinin iki boyutlu bir görüntüsünü oluşturmak için çok az miktarda radyasyon kullanılır. Teknisyen, radyoloğun raporlayabileceği en iyi kalitede görüntüleri sağlamak için genellikle çocuğunuzun farklı açılardan farklı pozisyonlarda iki ila üç görüntüsünü çekecektir. Bu görüntüler kemikler, akciğerler ve diğer iç organlardaki anormallikleri tespit etmek için kullanılır. 

Röntgen muayenelerinin süresi, gerekli görüntü sayısına, hastalığın ciddiyetine ve çocuğun yaşına ve işbirliğine bağlı olarak 10 dakika ile 30 dakika arasında değişmektedir. Röntgen cihazı çocuğunuza dokunmayacaktır. Tıpkı fotoğrafçılıkta olduğu gibi, herhangi bir hareket görüntülerin bulanık olmasına neden olacağından, çocuğunuzun "resim" sırasında hareketsiz kalması çok önemlidir. 

Çocuğunuz röntgen ışınlarını hissetmeyecektir, ancak bazen en iyi görüntüleri elde etmek için gereken pozisyonlar garip veya rahatsız edici olabilir. Teknisyenlerimiz çocuklarla çalışma konusunda uzmandır ve çocuğunuzu muayene sırasında mümkün olduğunca rahat ettireceklerdir.  

Hamile olan veya hamile olma ihtimali bulunan ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte röntgen odasında kalmalarına izin verilmeyecektir. Bu nedenle, gerekirse test sırasında çocuğunuzun yanında kalabilecek başka birini yanınızda getirdiğinizden emin olun.  

Çok düşük radyasyon dozunda yüksek kaliteli görüntüleme öncelikli odak noktamızdır. Röntgenler bir pediatrik radyolog tarafından okunacak ve sonuçlar röntgeni isteyen doktora gönderilecektir.

 

Ultrasonografi

Ultrason, tüm pediatrik hastalar için rutin bir ilk muayene olarak yapılan güvenli, invazif olmayan bir tetkiktir. Yüksek frekanslı ses dalgaları ile çalışır ve minimal hazırlık gerektirir veya çoğu durumda tetkik öncesi hazırlık gerektirmez. Ultrason ile neredeyse tüm iç organlar incelenebilir. Bu işlem ağrısızdır ve iyonlaştırıcı radyasyon içermez.

Bilgisayarlı Tomografi

BT (bilgisayarlı tomografi) tetkiki, özel ekipman ve bilgisayarlar kullanılarak yapılan bir röntgen muayenesidir. BT ekipmanı, vücudun 2 boyutlu bir görüntüsünü sağlayan bir dizi ayrıntılı X-ışını fotoğrafı çeker, ancak veriler 3 boyutlu görüntüler oluşturmak için de kullanılabilir. Bazen belirli organları, dokuları ve kan damarlarını vurgulamak için X-ışını kontrastı kullanılır. X-ışını kontrastı bir damara yerleştirilen bir IV tüp aracılığıyla verilir veya çocuktan X-ışını kontrastını içmesi istenebilir. Bu, gerçekleştirilen prosedürün türüne bağlı olacaktır.    

Çoğu BT muayenesi, yapılan işlemin türüne, hastalığın ciddiyetine ve çocuğun yaşına ve işbirliğine bağlı olarak 15 ila 30 dakika arasında tamamlanır. BT tarayıcısı, ortasında bir delik bulunan büyük bir makinedir ve bazı hastalarımız bunun büyük bir çöreğe benzediğini söylemektedir. Çocuğunuz çörek deliğinden geçen masanın üzerinde yatacaktır. BT taramaları hızlı ve ağrısızdır, ancak çocuğunuzun testin tamamlanması için masada yeterince uzun süre hareketsiz kalması çok önemlidir. Herhangi bir hareket görüntülerin bulanık olmasına neden olacaktır. BT makinesi çocuğunuza dokunmayacaktır.  

Pediatrik radyolojiden bir teknisyen BT istemlerini inceleyecek ve çocuğunuzun BT taraması için sedasyon veya genel anesteziye ihtiyacı olup olmadığını belirlemek için gerekirse sizinle iletişime geçecektir. 

Radyologlarımız ve teknisyenlerimiz pediatrik görüntüleme konusunda uzmandır. Tüm BT prosedürlerinde, optimum görüntüleme sonuçlarına ulaşmak için yalnızca gerekli olanı kullanarak uygulanan iyonlaştırıcı radyasyon miktarını en aza indirmeye çalışıyoruz.

Hamile olan veya hamile olma ihtimali bulunan ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte BT odasında kalmalarına izin verilmeyecektir. Bu nedenle, gerekirse çekim sırasında çocuğunuzun yanında kalabilecek başka birini yanınızda getirdiğinizden emin olun.  

BT görüntüleri bir pediatrik radyolog tarafından rapor edilecek ve sonuçlar prosedürü isteyen doktora gönderilecektir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), güçlü bir manyetik alan kullanarak görüntüler üretir. MRG, tanı ve tedavi planlamasına yardımcı olmak amacıyla iç anatomiyi görselleştirmek için kullanılabilir. 

Bir MRG muayenesi sırasında, hastaların muayene türüne ve elde edilen görüntülere bağlı olarak genellikle 30 dakika ila 90 dakika arasında hareketsiz kalmaları gerekir. Bazı durumlarda, küçük çocuklarda, çocukların işlem için sedasyon veya genel anestezi almaları gerekir. 

MRG tetkikleri sırasında çocuklara yardımcı olmak için, teknisyen ekibimiz çocuğunuz için samimi bir ortam oluşturacaktır. Çocuğunuz MRG makinesini gözlemlemek ve tüm bileşenleri ile rahat hissetmek için zamana sahip olacaktır.

Genel anestezi gerektirmeyen MRG muayenelerinde ebeveynler çocuklarına muayene için MRG odasına kadar eşlik edebilir. MR işlemi sırasında kendilerini güvende ve rahat hissetmelerine yardımcı olmak için çocuklarının yanında oturabilirler.  

Çocuğunuzun yaşına bağlı olarak, genel anesteziye alternatif olarak "Besle ve Uyut" muayenesi için uygun olabilirsiniz. Tipik olarak, bebekler bu muayene türünde en başarılı olanlardır. Bu yöntem, MR randevu saatinden önce çocuğunuzu birkaç saat aç ve aktif tutmayı içerir. Bölüme geldiğinizde teknisyen çocuğunuzu beslemenizi ve uykuya dalmasına yardımcı olmanızı söyleyecektir. Daha sonra, bir ebeveyn çocuğunu MR odasına taşıyacak ve burada teknisyen hastayı konumlandıracak ve çekime başlayacaktır.

Bu yöntemin başarılı olmadığı küçük çocuklarda ve koopere olamayan daha büyük çocuklarda anestezili MR seçeneğimiz de yer almaktadır. Hem randevu süresinin kısalması hem de çocukların olabildiğince az anestezi alması açısından belirli yaş gruplarında öncelikle tetkiki anlatarak telkin ve ikna ile anestezisiz MR denenmeli, başarısız olması durumunda hasta anestezili MR’a yönlendirilmelidir.

Sık sorulan sorular:

Pediatrik görüntülemede doz önemli midir?

Birçok pediatrik görüntüleme teknolojisi iyonlaştırıcı radyasyon kullanır, bu nedenle ekibimiz doğru tanı koymak için gereken görüntü kalitesinden ödün vermeden dozu mümkün olduğunca düşük tutmaya çalışır.

Yılların deneyimi ve araştırmaları, çocuklarda yüksek kaliteli görüntüler elde etmek için yetişkin boyutunda radyasyon dozları kullanmanın gerekli olmadığını göstermiştir. Bu nedenle tüm pediatrik X-ışını tabanlı ekipmanlarımızı kalibre ediyor ve protokolleri her hastanın maruziyetini en aza indirecek şekilde uyarlıyoruz.

BT taramaları röntgen tetkiklerinden daha yüksek dozda radyasyon yayar, ancak doğru kullanıldığında önemli ve bazen hayat kurtarıcı bilgiler sağlayabilir. Ekipmanlarımızı, radyasyona maruz kalma oranını mümkün olduğunca düşük tutacak şekilde düzenliyoruz ("ALARA" prensibi ‘As low as reasonably achievable’).

Bazen ultrason veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi iyonlaştırıcı radyasyon içermeyen görüntüleme teknolojilerini kullanarak tanıya ulaşmak mümkündür. Uygun olduğunda, hastalarımız için bu tetkikler tercih edilecektir.

Çekimler sırasında ebeveynler hastanın yanında olabilir mi?

Ebeveynler mümkün olduğunca BT taramaları ve diğer çalışmalar sırasında çocuklarının yanında olmaya teşvik edilir.

Çekim odaları çocuklar için uygun dizayn edildi mi?

Personelimiz, bebeklerin ve çocukların görüntüleme prosedürleri konusunda rahat olmaları için yetişkinlere göre daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını bilir. Sonuç olarak, her çocuğun kendini rahat hissetmesi için gereken zamanı ayırıyor ve çocuk dostu muayene odalarına sahip olmak için çaba gösteriyoruz.

MRG çocuklar için güvenli bir tetkik midir?

MRG güvenliği bir numaralı önceliğimizdir. MRG tetkikinden önce hastadan veya ebeveyninden bir hasta MRG onam formunu doldurması ve tarih atması istenecektir. Herhangi bir endişe durumunda ebeveynler bilgilendirilecektir. Hasta tetkik için onaylanırsa, MRG çekilen alana geçmeden önce değiştirmesi için bir dizi hastane kıyafeti verilecektir. Bu sırada takı, saat, saç tokası ve yüzük gibi tüm metalik nesneler çıkarılmalıdır.

MRG prosedürü sırasında çocuklarına eşlik etmek isteyen ebeveynler, yaralanmaları önlemek için uygun şekilde taranmalı ve eğitilmelidir. Ebeveynler MRG odasına girmeden önce MRG personeli tarafından gerçekleştirilen bir MRG tarama sürecinden geçmeli ve hasta olmayan bir MRG tarama formu doldurmalıdır. Ayrıca takı, saat, saç tokası ve yüzük gibi tüm metalik nesneleri çıkarmaları gerekecektir. 

Ebeveynlerin randevularından önce hasta tarama formunu incelemelerini tavsiye ederiz. Randevunuza gelmeden önce çocuğunuzdaki tüm implantları bilmeniz önemlidir. Lütfen implantın marka ve modeline sahip olduğunuzdan emin olun, bu randevunuz sırasında gecikmeyi en aza indirecektir.

Anahtar kelimeler:

Pediatrik görüntüleme, Röntgen, Floroskopi, Bilgisayarlı Tomografi, Çocuk ultrasonu, Çocuk MRG, Radyolojik teşhis, Sonografi eşliğinde hidrostatik invajinasyon redüksiyonu, Tedavi yanıtının izlenmesi

 

Adres ve telefon:

Başakşehir, Olimpiyat Bulvarı Yolu, 34480 Başakşehir/İstanbul

(90)212 909 60 00

 

Nasıl giderim?

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine bulunduğunuz konumunuzdan nasıl gidebileceğiniz ile ilgili bilgiyi web sitemiz ilgili linkten öğrenebilirsiniz.

https://camsakurasehir.saglik.gov.tr/TR-454269/nasil-giderim.html#

 

 

 

Klinik idari sorumlusu:

Dr. Nazlı Gülsüm Akyel, Pediatrik Radyoloji

Klinik uzman doktorları:

Dr. Öner Özbey, Radyoloji

Dr. Sena Azamat, Radyoloji

Dr. İsa Çakar, Radyoloji

Klinik asistan hekimleri

Dr. Tuba Banaz

Dr. Melike Gümüş Degidiben

Dr. Halit Atasoy

Dr. Muhammed Faruk Kazanbaş

Dr. Begüm Kaya

Dr. Duygu Tarı

Dr. Esra Gül