Nöroradyoloji
19 Şubat 2024

NÖRORADYOLOJİ
Bölüm hakkında genel bilgi:
Nöroradyoloji, radyolojinin bir yan dalı olup beyin – omurilik ve baş – boyun bölgesi hastalıklarına Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans (MR) cihazları gibi görüntüleme yöntemlerini kullanarak tanı konulmasını sağlayan bir bilim dalıdır. Kliniğimizde hastalarımızın üst düzey görüntüleme cihazları ile kranial-spinal görüntülemelerinin yapılması ve bunların seçkin hekim kadromuz tarafından raporlanması yapılmaktadır. 
Tanı ve takibi yapılan hastalıklar:
Bölümümüzde;
Epidural, subdural, subaraknoid kanama, serebral kontüzyon gibi kafa travmalarına bağlı oluşan değişikliklerin tanısal görüntülenmesi,
Hipertansiyon, serebral amiloid anjiyopati, arteriovenöz valformasyon(AVM), anevrizma, gelişimsel venöz anomali gibi vasküler hastalıklar ve buna bağlı oluşan serebral hemorajik inmelerin tanısal görüntülemesi,
Beyin vasküler yatağında gelişen tromboz, tromboemboli gibi olaylara bağlı arterial ve venöz iskemik inmelerin tanısal görüntülemesi,
İntraaksiyal, ekstraaksiyal ve intraventriküler tümörlerin tanısal görüntülenmesi ve bunların takibinde tedavi öncesi-sonrası kontrol görüntülemelerin yapılması,
Menenjit, ensefalit gibi merkezi sinir sistemi enfeksiyonlarının tanısal görüntülemesi,
Multiple Skleroz, Akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM) gibi demiyelinizan hastalıkların tanısal görüntülemesi,
Epileptik ataklarla ilişkili organik beyin patolojileri, toksik-metabolik hastalıkların kranial-spinal tutulumuna bağlı oluşan değişikliklerin tanısal görüntülemesi,
Baş-boyun patolojilerinin tanısal görüntülemesi,
Spinal travma, tümör, demiyelinizan hastalıklar, omurganın dejeneratif değişikleri gibi spinal hastalıkların tanısal görüntülemesinde ve raporlaması yapılmaktadır. 
Özellikli işlemler:
Kranial-spinal patolojilerin tanısal görüntülemesi için  gereklilik halinde damar yolu ile verilen kontrast madde eşliğinde veya verilmeksizin bilgisayarlı tomografi (BT); geleneksel ve Perfüzyon, Spektroskopi, Myelografi, Sisternografi gibi çeşitli ileri görüntüleme yöntemlerine olanak sağlayan Manyetik Rezonans(MR) görüntüleme cihazları kullanılmaktadır. 
Bölüme bağlı Üniteler:
7/24 aktif olarak hizmet vermekte olan üst düzey teknolojiye sahip dijital sistemli 5 adet 1.5 Tesla MR, 1 adet 3 Tesla MR, 1 adet ise 1,2 Tesla gücünde Açık MR cihazımız bulunmaktadır. 1.2 Tesla Açık MR cihazımız, beyin pili olan hastalarımızda gereklilik halinde SAR hasar değerleri düşürülerek çekim olağanı sağlamaktadır. MR ve BT cihazlarımız ameliyat sırasında hastaların operasyon sonrası görüntülemelerin yapılabilmesi için intraoperatif kullanıma uygundur.

Anahtar Kelimeler:
Nöroradyoloji, Tanısal görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans, Perfüzyon, Spektroskopi, Myelografi, Sisternografi,  Arteriovenöz valformasyon,  Anevrizma, Hemorajik inme, İskemik inme, Multiple Skleroz, Kontrol görüntüleme
Adres ve Dahili Numara:
Nöroradyoloji bölümümüz, radyoloji kliniğine bağlı olduğu İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Nöroloji-Ortopedi Hastanesi C Blok Alt Zemin Kat Görüntüleme Merkezinde hizmet vermektedir.
Uzak mesafeden gelecek hastalarımız 0 (212) 909 6000 numaralı telefonu arayıp (dahili:????) randevu alabilirler
Nasıl giderim? 
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine bulunduğunuz konumunuzdan nasıl gidebileceğiniz ile ilgili bilgiyi web sitemiz ilgili linkten öğrenebilirsiniz. 
https://camsakurasehir.saglik.gov.tr/TR-454269/nasil-giderim.html#

Hekim Kadromuz
Eğitim sorumlusu:
Doç.Dr. Burak KOÇAK
Klinik uzman doktorları:
Uz.Dr. Sabahattin YÜZKAN
Klinik asistan hekimleri:
Dr. Ahmet KALA
Dr. Mehmet KADIOĞLU
Dr. Sıla SOLAK
Dr. Şeyma Nigar SUNMAN
Dr. Zişan Hayriye TEMİZ