Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Kliniği
19 Şubat 2024

thumbnail_IMG_9475.jpg
 
Çocuk immünolojisi ve alerji kliniğimiz 3 Öğretim üyesi (1 Profesör 2Doçent), 1 Uzman hekim, 8 yandal asistanı olmak üzere 12 kişiden oluşan güçlü kadrosuyla hizmet
vermektedir. Aynı zamanda eğitim kliniği de olan kliniğimiz, kendi alanındaki son gelişmeleri yakından takip
etmekte, tanı ve tedavide güncel, kanıta dayalı uygulamalarla hizmet vermektedir.
Tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar: Kiniğimizde 0-18 yaş arası (takipli hastalarımızda yaş sınırı 23 yaşına
kadar çıkabilmektedir) çocuklarda astım, alerjik rinit, atopik dermatit (egzema) , akut ve kronik ürtiker
(kurdeşen), arı alerjileri, besin alerjileri, ilaç alerjileri ve primer immün yetmezlik hastalıklarının tanı-tedavi ve
izlemi yapılmaktadır.
Klinik hangi hastalıklara bakar? 
Astım
Alerjik Rinit
Atopik dermatit (Egzema)
Besin alerjileri
İlaç alerjileri
Arı alerjisi
Kronik öksürük
Akut ürtiker
Kronik ürtiker
Anaflaksi
Whezing (Hışıltı)
Primer immün yetmezlikler
Özellikli İşlemler :
Deri prick testleri
İntradermal testler
İlaç ve besin provokasyon testleri
Solunum fonksiyon testleri
İlaç ve besin desensitizasyon testleri
Spesifik IgE testleri
İmmünoterapi (Aşı) tedavisi
İntravenöz immünglobulin tedavisi
Bölüme Bağlı Üniteler :
Çocuk immünolojisi ve Alerji poliklinikleri
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Servisi

Nasıl Muayene olurum :
Kliniğimizde 182 üzerinden mhrs randevusu alarak muayene olabilirsiniz.
Kliniğimizde alerjen immünoterapisi hastalarına aşı tedavisi çarşamba günleri ve primer immün yetmezlik
hastalarına perşembe günleri randevusuz bakılmaktadır.
Kliniğimizde tahlil sonuçlarınızı çarşamba ve perşembe günleri randevusuz gösterebilirsiniz.
Kliniğimizde Cuma Günleri Eğitim günleri olduğundan test randevusu olan hastalar haricinde poliklinik
hizmeti verilmemektedir.
Polikliniğimizde ayaktan hasta konsültasyonu kabul edilmemektedir. Ancak hastanın klinik durumunun ve
aciliyetinin konsültasyonu zorunlu kılması ve bu gerekliliğin konsülte eden hekim tarafından belirlenmesi
halinde hasta polikliniğe konsülte edilebilir. Poliklinik konsültasyonları o anki poliklinik sorumlu öğretim üyesi
eşliğinde poliklinik doktorlarınca karşılanır.
Prosedürler :
-Alerji testi uygulanabilmesi için testten belirli bir zaman süre belirli ilaçaların kullanılmamış olması
gerekmektedir. Konu ile ilgili bilgilendirmeler muayene olunduktan sonra poliklinik hemşireleri tarafından
yapılmaktadır.
-Yapılan tüm testler için bilgilendirme yapılıp anne veya babadan onam formu alınmaktadır. O yüzden Anne
veya babanın mutlaka hasta ile gelmesi gerekmektedir.
- İntravenöz immünglobulin tedavisi başlanan hastalar uygulama randevularını ayaktan poliklinik
sekreterinden almalıdır.

Adres ve Dahili Numara :
Poliklinikler: A blok, 1.kat, A-13
Servis: A blok, 10.kat
Dahili sekreterlik: 10992

Nasıl Gidilir? :

Sık sorulan sorular :

-Hastamız alerji testine gelirken aç olması gerekir mi?
Hayır tok karına test yapılabilmektedir.

-Alerji testine gelmeden önce kesmem gereken ilaçlar varmıdır?
Evet alerji testine gelmeden önce ortalama bir hafta öncesinden hastanızın antihistaminik denilen alerji ilacı,
öksürük şurupları, soğuk algınlığı ilaçları gibi ilaçların kullanmamış olması gerekmektedir. Daha ayrıntılı bilgi
için poliklinik hemşirelerinden bilgi alınabilir.
-Alerji testi başta olmak üzere yapılan her işlem için yazılı onam vermemiz gerekir mi?
Evet
-Yazılı onam için anne yada babanın olması şartmıdır?
18 yaşından küçük hastalarda ilgili testin yapılması için mutlaka anne ya da babasından birinden yazılı onam
alınması gerekir. Anne baba dışında akrabası olsanız dahi 18 yaşından küçük hastalar için onam
veremezsiniz.
-Çocuğum primer immün yetmezlik hastası randevusuz muayene olabilir miyim?
Kliniğimizde primer immün yetmezlik hastaları perşembe günleri randevusuz muayene edilmektedir.
-Çocuğumun bağışıklık yetmezliği iyileşecek mi?
Çocuğunuzun kesin tanısı konulduktan sonra bu konuda bilgilendirileceksiniz. Çok sayıda primer immün
yetmezlik tipi olduğu için çocuğunuzun hastalığının gidişatı hastalığın tipine ve kesin tanısına göre
değişmektedir.
-Çocuğum ayda bir intravenöz immün globulin tedavisi almaktadır. Randevu almam gerekir mi? Nasıl bir
prosedür işlenmektedir?
Ayda bir ilacınızı yazdırmak için randevu almanıza gerek yoktur. Ancak ilaç takılması için ilaç yadırmaya
geldirğinizde her seferinde ilacın takılacağı günü belirlemek için hemşire hanımlardan ayaktan randevu
almanız gerekmektedir.
Belirtilmesi ve Eklenmesi Uygun Görülen Diğer İçerikler: Polikliniklerimiz A blok 1.katta yer almakta ve A13
olarak kodlanmıştır. Polikliniklerimizde bir öğretim üyesiyle birlikte (öğretim üyelerimiz servis-
poliklinik hizmetini haftalık olarak dönüşümlü yapmaktadırlar) toplam 8 hekim, 1 diyetisyen, 4
hemşire ve 1 tıbbi sekreter görev yapmaktadır. Polikliniğimizde aktif olarak 1 danışman öğretim
üyesi, 5 poliklinik odası, 1 alerji test odası (deri prick ve yama testleri için), 1 besin ve ilaç
provokasyonu test odası, 1 solunum fonksiyon testleri odası ve primer immün yetmezlikli hastalar
için tasarlanmış toplam 4 yatak kapasiteli 1 adet intravenöz immünglobulin tedavi uygulama odası
yer almaktadır.
Kliniğimizde hastaların alerjik duyarlılıklarının belirlenmesi için alerjen solüsyonları ile deri prick
testleri uygulanmakta ve gereklilik halinde kan tahlili ile spesifik IgE ölçümleri de
yapılabilmektedir. Ayrıca uygun endikasyonlu hastalarda intradermal testler ve deri yama testleri de
yapılmaktdır.
Astım şüphesi olan hastalarımız muayene, solunum fonksiyon testleri ve gereklilik halinde bronş
provokasyon testleri ile değerlendirilmektedir. Tanı alan hastalarımız takibe alınarak düzenli
aralıklarla izlenmektedir.
Besin alerjisi şüphesi olan hastalarımıza öykü, muayene ile değerlendirildikten sonra deri testleri ve
kanda özgül IgE değerleri bakıldıktan sonra gereği halinde besin provokasyon testleri
yapılmaktadır. Tanı alan hastalarımız düzenli aralıklarla izlenmekte, besin alerjilerinin düzelme
durumunun değerlendirilmesi için deri testleri, spesifik IgE ölçümleri ve gereği halinde besin
provokasyonları tekrarlanmaktadır.
İlaç alerjisi şüphesi olan hastalarımıza öykü, muayene ile değerlendirildikten sonra deri testleri ve
kanda spesifik IgE değerleri bakıldıktan sonra gereği halinde ilaç provokasyon testleri
yapılmaktadır. Tanı alan hastalarımız kullanabilecekleri alternatif ilaçların bulunması amacıyla
gereği halinde alternatif ilaçlarla provokasyon testi yapılmaktadır. İlaç alerjisi olan hastanın alerjisi
olan ilacı kullanmasının hayati önem taşıması durumunda hastalarımıza alerjisi olan ilaçla
desensitizasyon uygulanmaktadır.
Astım, alerjik rinit tanısı alan hastalarımıza gerekli görülmesi halinde duyarlı oldukları alerjenlerle
(polen, ev tozu akarı gibi) immünoterapi (aşı) tedavisi uygulanmaktadır. Yine arı alerjisi olan
hastalarımıza tıbbi gereklilik olması halinde immunoterapi (aşı) tedavisi uygulanmaktadır.
Polikliniğimizde primer immün yetmezlikli hastaların izlemi de yapılabilmektedir. Flow sitometri
laboratuarı ve tıbbi genetik kliniği ile koordineli olarak çalışılmakta ve imkanlar çerçevesinde
hastalara tanı konulmaya çalışılmaktadır. Uygun şartların ilerleyen günlerde sağlanması ile birlikte
endikasyonu olan ve uygun donör bulunan primer immün yetmezlikli hastalara pediatrik
hematoloji-onkoloji kliniği ile birlikte kemik iliği nakli de yapılabilecektir.
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Servisi A blok 10. katta yer almaktadır. Servisimiz 13 yataklıdır.
Servisimizde bir öğretim üyesiyle birlikte (Öğretim üyelerimiz servis-poliklinik hizmetini haftalık
olarak dönüşümlü yapmaktadırlar), bir yandal asistanı, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları asistanı, 1
sorumlu hemşire, 13 hemşire ve bir tıbbi sekreter görev almaktadır. Her gün gerekli hazırlıklar
yapıldıktan sonra takriben 09:00-10:00 saatleri arasında yatan hastaların viziti yapılmaktadır.
Kliniğimizde yatan hasta ziyaret saatleri saat 13:00–14:00 ve saat 19:00-20:00 saatleri arasında
yapılmaktadır.
Klinikle ilgili anahtar kelimeler: Çocuk, alerji, immünoloji, astım, immün yetmezlik
Klinik Hekimleri:
Akademik Kadro
Prof. Dr. Mehmet Halil Çeliksoy
Doç.Dr. Çiğdem Aydoğmuş
Doç.Dr. Pınar Gökmirza Özdemir

Klinik İdari Sorumlusu:
Prof. Dr. Mehmet Halil Çeliksoy
Klinik Eğitim Sorumlusu:
Doç.Dr. Çiğdem Aydoğmuş
Eğitim Görevlileri:
Prof. Dr. Mehmet Halil Çeliksoy
Doç.Dr. Çiğdem Aydoğmuş
Doç.Dr. Pınar Gökmirza Özdemir
Klinik Uzman Hekimleri:
Uzm. Dr. Serdar Al
Klinik Asistan Hekimleri:
Yandal Asist. Dr.
Özge Türkyılmaz Uçar
Sibel Kaplan Sarıkavak
Selami Ulaş
Işılay Turan
Sezin Naiboğlu
İlke Yıldırım
Nermin Kapçı
Gülşah Kalay
Diyetisyen:
Kübra Yılmaz
Poliklinik Hemşireleri:
Ebru Başçı (Deri prick testi hemşiresi)
Halime Nur Girti (Deri prick testi hemşiresi)
Elif Deniz (Solunum Fonksiyon Testleri hemşiresi)
Ezgi Arslan (Provokasyon hemşiresi)
Poliklinik Sekreteri:
Sultan Çamlı
Servis Hemşireleri:
Duygu Duran (Servis sorumlu hemşiresi)
Gülcan Çelik
Gamze Koç
Nuray Şefakatti
İlknur Bakırhan
Hatice Doğan
Hande Türkoğlu
Evin Doğru
Sibel Özkaya
Levent Işık
Büşranur Gök
Hayriye Özdemir
Caner Uztemur
Servis sekreteri
Mücahit Çınar