Enfeksiyon Hastalıkları
19 Şubat 2024

enfeksiyon.jpg
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ


Bölüm Hakkında Genel Bilgi: Kliniğimiz ilk olarak ayaktan hasta takibi ve Hastane Enfeksiyonu Kontrol
hizmetleri ile Haziran 2020 tarihinde kurulmuştur. İlk yatan hasta kabulüne 13 Temmuz 2020 tarihinde
başlanmıştır. Yatan hasta servisimiz Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Hastane (B
blok) binası 12. katında bulunmaktadır. Kliniğimizde hepsi tek kişilik odalarda 18 hasta yatağımız
bulunmaktadır. İki odamızda solunum yolu izolasyonuna imkan veren özel havalandırma sistemi
mevcuttur. Tüm hasta odalarımızda lavabo, banyo-tuvalet, televizyon, buzdolabı ve refakatçi istirahat
alanı bulunmaktadır.

Tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar: Kliniğimizce bakteri, virüs, mantar ve parazitlerin neden olduğu klasik
enfeksiyon hastalıkları (menenjit, endokardit, tifo, enfeksiyöz ishaller, akut ve kronik hepatitler, üst
solunum yolu enfeksiyonları, komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, üriner sistem
enfeksiyonları, vb.), zoonotik hastalıklar (bruselloz, sıtma, tularemi, Kırım-Kongo kanamalı ateşi, vb.),
tüberküloz, HIV/AIDS, organ transplantasyonu ilişkili enfeksiyonlar, protez enfeksiyonları, nedeni
bilinmeyen ateş, hastane kaynaklı enfeksiyonlar gibi hastalıkların tanı, takip ve tedavileri yapılmaktadır.
Yoğun bakım üniteleri, transplantasyon, hematoloji, onkoloji, yanık ve kemik iliği nakil ünitesi gibi
özellikli birimlerin yanı sıra Şehir Hastanemizde yatmakta olan diğer hastalar günlük olarak konsültan
hekimlerimiz tarafından yapılan vizitlerle değerlendirilmekte, tetkik ve tedavileri takip eden ekip ile
birlikte yürütülmektedir. Ayaktan başvuran hastaların; kronik viral hastalıklar, konsültasyon, genel
enfeksiyon hastalıkları ve erişkin aşılama polikliniklerimizde takip-tedavileri yapılmaktadır. Kliniğimizin hekim
deneyimi ve hastanemiz laboratuvar donanımının üst düzeyde olması nedeniyle toplumda görülen
enfeksiyonlara kıyasla daha az görülen enfeksiyon hastalıklarına (HIV/AIDS, CMV enfeksiyonu vb) kısa
sürede tanı koyup tedaviye başlayabiliyor, hastanemizde diğer branşlarla birlikte bu hastalarımızın
ihtiyaçlarını (doğum, cerrahi girişim, görüntüleme vb) karşılayabiliyoruz.

Özellikli İşlemler: Kliniğimiz bünyesinde bağışıklık sistemi eksikliği olan hastalarda (transplantasyon, kemik
iliği nakli, HIV/AIDS, hematoloji, onkoloji, immünsüpresif kullanımı olanlar, vb) gelişen enfeksiyonların tanı ve
tedavileri yapılmaktadır. Şehir Hastanemizde yapılan tüm özellikli girişimlerde, yoğun bakım üniteleri,
hemodiyaliz, yanık, kemik iliği, transplantasyon ünitesi gibi özellikli alanlarda yatan hastalarda hastane
enfeksiyonu gelişmemesi için gerekli düzenlemeler, takipler kliniğimizce yapılmaktadır. Enfeksiyon
hastalıklarını tanısal amaçlı olarak lomber ponksiyon, ultrasonografi eşliğinde girişimsel radyoloji birimi
tarafından karaciğer iğne biyopsisi işlemleri yapılabilmektedir. Kliniğimiz içerisinde bulunan mikrobiyoloji
laboratuvarında kliniğimizde yatmakta olan hastaların acil mikrobiyolojik tetkikleri arasında yer alan
hücre sayımı, basit tanısal boyama işlemleri yapılmaktadır.

Bölüme Bağlı Üniteler:
Kliniğimizde ve hastanemizde diğer bölümlerce takipli erişkin hastaların profilaksi
yönünden değerlendirilmesi ve bağışıklama hizmetleri erişkin aşılama merkezimizde yapılmaktadır.
Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK), hastane enfeksiyonlarının sürveyansı yanı sıra hastane genelinde
temizlik ve dezenfeksiyon hizmetleri ve hastanemizde enfeksiyon kontrol uygulamalarının denetimi,
sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ile ilgili eğitimlerin verilmesi hizmetlerini yürütmektedir.
EKK’nin alt birimleri olarak “Antibiyotik kullanım ekibi” ve “Temizlik komitesi” görevlerini yapmaktadır.

Nasıl Muayene olurum?:
MHRS sistemi üzerinden 182 numaralı telefon ile veya internet üzerinden
hekimlerimize randevu alarak veya Genel Hastane (B blok) Z katı B8 alanında yer alan polikliniklerimize
başvuru yapılarak muayene olunabilmektedir.

Klinikle ilgili anahtar kelimeler:

Ateş, hepatit, HIV/AIDS, hastane enfeksiyonları, erişkin aşılama

Klinik Hekimleri:
1.Akademik Kadro:
Prof Dr Özlem Altuntaş Aydın
Prof Dr Meliha Meriç Koç
Doç Dr Ramazan Korkusuz
Başasistan Dr Alper Gündüz

Klinik İdari Sorumlusu:
Başasistan Dr Alper Gündüz
Eğitim Sorumlusu:
Prof Dr Özlem Altuntaş Aydın
Eğitim Görevlisi:
Prof Dr Özlem Altuntaş Aydın
Prof Dr Meliha Meriç Koç
Doç Dr Ramazan Korkusuz
Başasistan Dr Alper Gündüz

2.Klinik Uzman Hekimleri
Uz. Dr Onur Özalp
Uz Dr Esra Fersan
Uz Dr Asiye Yir
Uz Dr Damla Akdağ
Uz Dr Berna Demirok
Uz Dr Özlem Gökçe
Uz Dr Berna Karaismailoğlu

4.Klininik Asistan Hekimleri
Dr Mervenur Bayrak
Dr Yusuf Yiğit
Dr Ece Demirkırkan
Dr Melike Kaya Kaptan
Dr Elif Aydın
Dr İrem Güler
Dr Ekrem Arslantaş
Dr Burak Berke Su
Dr Emine Sena Karaköse
Dr Ersin Sezer
Dr Esma Kaya
Dr Ali Okay Elibol
Dr Büşra Özcan
Dr Ilgaz Gürsel
Dr Kader Kayatürk
Dr Şule Kocabıçak
Dr Fatma Yıldız
Dr Baran Otrakçı
Dr Gamze Danacı
Dr Kasım Çağatay Şişman
Dr Burak Kendir
Dr Ezgi Sakarya
Dr Ümmü Kübra Öztürk
Dr İrem Yazıcıoğlu