Hematoloji
28 Mayıs 2024

Erişkin Hematoloji bölümümüz 22.Mayıs.2020 tarihinde açılmış olup,
01.Haziran.2020 Hematoloji Polikliniğimiz, 01.Temmuz.2020 tarihinde Hematoloji Servisimiz hizmete
girmiştir. Haziran/2020 de Eğitim Kliniği unvanımızı aldık. İlk yan dal uzmanlık asistanlarımız Ağustos/2021
de göreve başladılar. Halen 1 Eğitim görevlisi, 3 Hematoloji Yan Dal Uzmanı ve 4 Hematoloji Yan Dal
Asistanı ile birlikte Erişkin Hematolojik hastalıkların ayaktan ve yatarak tedavi hizmetleri yürütülmektedir.

Tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar:
Malign veya Benign tüm Erişkin Hematolojik hastalıkların yatarak ve
ayaktan tedavileri kurumumuzda yürütülmektedir. Erişkin Kemik iliği nakil ünitesi henüz açılmadığı için kök
hücre nakil tedavileri henüz yapılamamaktadır.

Klinik hangi hastalıklara bakar? : Hematoloji bölümü, kan ve lenf hastalıklarının tanısı, ayırıcı tanısı ve
tedavileri ile ilgilidir. Kansızlıklar, hematolojik kanserler (Lösemiler, Lenfomalar, MDS, Multipl myelom, Kronik
Myeloproliferatif Neoplaziler vb), kanama diyatezleri ve tromboz bizim alanımıza girmektedir.

Özellikli İşlemler : Malign hematolojik hastaların kemoterapileri, Aferez tedavileri,
immunsüpresif tedavleri, ayaktan transfüzyon tedavileri bölümümüzde yapılmaktadır.

Bölüme Bağlı Üniteler : Hematoloji Servisi, Hematoloji Polikliniği, Ayaktan Transfüzyon Ünitesi,
Kemoterapi Ünitesi, Aferez Ünitesi bünyemizde bulunmaktadır.

Nasıl Muayene olurum : Hematolojik bir hastalık şüphesi olan hastaların önce ana branşımız olan İç
Hastalıkları polikliniği tarafından görülmeleri gereklidir. Hematoloji polikliniklerine diğer branşlardan da
hastalar sevk yoluyla ve randevu usulü ile muayene edilmektedir. Aile hekimleri, İç hastalıkları ve diğer
uzmanlık branşları Hematoloji için yeşil alan açarak hastaların Hematoloji poliklinik randevusu almasını
sağlarlar.
Prosedürler : Kemotearpialer, İmmunoterapiler, Transfüzyon işlemleri, Kemik iliği ve Lenf
nodu biyopsileri, Periferik yayma.

Adres ve Dahili Numara :

Nasıl Gidilir? :

Sık sorulan sorular :

Belirtilmesi ve Eklenmesi Uygun Görülen Diğer İçerikler:
Klinikle ilgili anahtar kelimeler: Erişkin Hematoloji, Kan Hastalıkları, Anemiler, Lösemi, Lenfoma, Myelom,

Klinik Hekimleri:
1.Akademik Kadro:
Klinik İdari Sorumlusu: Doç. Dr. Mesut AYER
Eğitim Sorumlusu: Doç. Dr. Mesut AYER
Eğitim Görevlisi: Doç. Dr. Mesut AYER
2.Klinik Uzman Hekimleri:
Hematoloji Yan Dal Uzmanları: Uzm Dr Öykü ARSLAN
Uzm Dr Yusuf ULUSOY
Uzm Dr Nurgül ÖZGÜR YURTTAŞ
4.Klininik Asistan Hekimleri:
Uzm Dr Yasemin ÖZGÜR
Uzm Dr Nurcan ÖZBAŞ KAYGUSUZ
Uzm Dr Mehmet Günhan TEKİN
Uzm Dr Emel BOSTAN