T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

Staj Başvuru Formları Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021

Staj Başvuru Formları


Dönem ve Yaz Staj Başvuruları İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Eğitim Ve Tescil Birimine yapılmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından stajı onaylanan öğrenciler resmi yazı ile hastanemize bildirildikten sonra stajyer öğrenci kabulü yapılmakta olup istenilen evraklar aşağıda yer almaktadır; 
1.Öğrenci Belgesi (2 Adet)
2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet)
3.SGK Giriş Belgesi (Güncel tarihli olmalı ya da SGK hala geçerlidir ibaresi eklenip okul tarafından kaşe, imza yapılmalıdır.) (2 Adet)
4.İş Sağlığı Ve Güvenliği Belge/Sertifikası (Çok tehlikeli sınıfta yer alan hastanemiz için belgenin geçerliliği 1 yıldır. Belgede eğitimin alındığı tarih ve eğitim süresi (16 Saat) belirtilmelidir. Güncel olmayan belgeler kabul edilmeyecektir. )
5.Heyet Raporu (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı ve Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İş Yerlerinde Çalışabilir, Hastanede Çalışabilir, Hastanede Staj Yapabilir, Hemşire Olarak Staj Yapabilir vb. ibareler olmalıdır.
Heyet Raporu verilirken yapılan;
HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV, Hemogram, AST, ALT, Üre, Kreatinin, Glukoz, Kan Grubu sonuçları,
Göz Uzman Muayenesi,
K.B.B. Uzman Muayenesi, K.B.B. Uzmanı gerekli gördüğü takdirde Odyometri test sonucu,
Akciğer Grafisi Raporu, Ananmez ve fiziki muayene sonucuna göre EKG raporu,
Aile Hekimliğinde Tetanos aşısı yapıldığını gösterir Aşı Kartı,
Elisa Tahlilleri Sonuç Belgesi: Anti Hbs (pozitif olmalı eğer; 10 ve 10 değerinin altındaysa mutlaka hepatit aşısı olması gerekiyor. Aşı kartı fotokopisi mutlaka olması gerekmektedir.
Yukarıdaki tetkiklere ek olarak;
Radyoloji stajyerlerinden; Anamnez, Fiziki Muayene Ve Hemogram sonucuna göre uzman hekim gerekli gördüğü takdirde Atipik Hücre Açısından Periferik Yayma (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Hematoloji Uzmanı tarafından yapılır) ve Dermatolojik Muayene sonuçları
Patoloji Laboratuvarı stajyerlerinden; Anamnez, Fiziki Muayene Ve Hemogram sonucuna göre uzman hekim gerekli gördüğü takdirde Atipik Hücre Açısından Periferik Yayma (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Hematoloji Uzmanı tarafından yapılır) ve Dermatolojik Muayene sonuçları
Beslenme Ve Diyetetik Bölümü stajyerlerinden; Hijyen eğitim belgesi,
Yeni Doğan Ve Çocuk Bölümü stajyerlerinden; yukarıdaki tetkiklere ek olarak Hepatit A ve suçiçeği (Anti HAV AgG, VZV IgG) markerlerı bakılması,
Yoğun Bakım ve Immün Süpresif Hastaların Bulunduğu Bölüm (Hematoloji ve Organ Nakli) stajyerlerinden; Suçiçeği (Anti VZV IgG) markerları,
Mikrobiyoloji Laboratuvarından staj yapacak öğrencilerden, Hepatit A (Anti HAV IgG) markerları
6.Ziraat Bankası Iban Numarası (Banka dekontlarının üzerinde T.C. kimlik Numarası, Telefon Numarası, Okul Adı, Bölüm Adı yazılı olmadır.)
7. Tıbbı Görüntüleme ,Radyoterapi vb. bölüm öğrencileri için kişisel dozimetre (Dozimetresi olmayan öğrenci staja başlatılmayacaktır)
8. İşletmelerde Staj / Meslek Eğitim Sözleşmesi “ıslak imzalı ve kaşeli”

Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi
Eğitim AR GE Birimi
(212) 909 60 00
 
Paylaş